Pulciņi

Kazdangas pagastā darbojas vairāki pašdarbības pulciņi un dažādas interešu nodarbības


Pirmdienās plkst. 19.00 Pūtēju orķestris "Kazdanga" Vad.  Guntis Simanovičs. T: 29584338

Pirmdienās Bērnu ansamblis  (no 5 g.v.) vad. Baiba Kalniņa   (plkst.13.00 mazie bērni, no plkst.14.00 –skolas bērni) T: 26704020  

Otrdiennās plkst. 19.00 – Kazdangas folkloras kopa vad. Ilona Freimane (notiek pilī) T:26211491
Otrdienās, ceturdienās  plkst.18.00
 un svētdienās 12.00 Lauka loku šaušana ( ziemas sezonā notiek sporta hallē, vasarā- stadionāvad. Valdis Krūze T: 28645959


Trešdienās plkst. 20.00 – Jauktais koris vad. Baiba Kalniņa 
T: 26704020 

Pirmdienās 18:00  aerobika  savukārt ceturdienās 18:00 esiet mīļi gaidīti uz pilatēm  (notiek pilīvad. Alete Freimane


Trešdienās plkst. 19.00 esiet mīļi gaidīti pilī  uz Kundalīnī jogu vad. Anete Knapše 


Ceturtdienās saieta namā plkst. 20.00 – Ģitāras nodarbības vad. Nauris Zeltiņš 29838399Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru