Pasākumi

Informācija par Kapu svētkiem Kazdangas pagastā:
30.jūlijs
Pūceskalna kapi - plkst.14.00
Pūņu - Ozolu kapi - plkst.15.00
6.augusts
Koreles kapi - plkst.13.30
Priežkalnu kapi - plkst.14.15
Cildu kapi - plkst.15.00
Mazboju kapi - plkst.16.00

2. septembrī Kazdangā Parka svētki