Nolikumi

Foto akcijas un izstādes „Kazdangas skaistums un spēks”Nolikums

1.Vispārējie noteikumi
1.1. Foto akciju un izstādi rīko Kazdangas kultūras centrs Kazdangas parka svētku ietvaros.
1.2.Akcijas mērķi:
1.2.1. Godinot Latvijas simtgadi, aicināt Kazdangas pagasta iedzīvotājus un viesus vērot un fotografēt Kazdangas pagastu dažādu gadalaiku apstākļos, šādi ceļot un vairojot vietējās sabiedrības valstiskuma apziņu.
1.2.2. Piesaistīt sabiedrības uzmanību dabas vērtībām, dokumentējot Kazdangas pagasta dabu, tās vērtības un īpatnības.
1.2.3. Iesaistīt profesionālus meistarus un fotogrāfijas entuziastus.
1.3. Kazdangas kultūras centrā, 2019.gada 7.septembrī - tiks rīkota digitāla foto izstāde, kurā tiks ietvertas labākās iesniegtās fotogrāfijas.
1.4. Foto izstādei darbi tiek pieņemti no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 25.augustam.
1.5. Ja foto akcijā iesniegtajās fotogrāfijās attēloti cilvēki, foto akcijas rīkotājs uzskata, ka fotogrāfijas autors saņēmis atļauju no šīm personām par fotogrāfiju iesniegšanu un izmantošanu foto izstādē.
2. Fotogrāfiju iesniegšanas kārtība
2.1. Autoriem jāiesniedz fotogrāfijas, kas raksturo Kazdangas pagasta dabu un dabas vērtības dažādos gada laikos.
2.2. Foto akcijā drīkst iesniegt fotogrāfijas, kas uzņemtas Kazdangas pagasta teritorijā.
2.3. Fotogrāfijas var iesniegt gan Kazdangas pagasta, gan citu Latvijas novadu iedzīvotāji – gan profesionāļi, gan amatieri.
2.4. Katrs dalībnieks var iesniegt neierobežota skaita fotogrāfijas.
2.5. Iesniegtajai fotogrāfijai jābūt autora paša radītai.
2.6. Iesniedzamo fotogrāfiju formāts JPG un JPEG.
2.7. Fotogrāfijas jāiesniedz digitālā formātā nosūtot uz e-pastu: kazdanga.kc@inbox.lv ar norādi “Fotoakcijai”.
2.8. Kopā ar fotogrāfijām jāiesniedz arī informācija par autoru – vārds, uzvārds, vecums, dzivesvieta.
2.9. Fotogrāfijas nedrīkst būt cieņu aizskarošas, pārkāptas vispārpieņemtās ētikas un morāles normas.
2.10. Anonīmas fotogrāfijas akcijā netiek pieņemtas.
3. Foto izstādes norise
3.1. Iesūtītās fotogrāfijas izstādes rīkošanai atlasīs Kazdangas parka svētku organizatori.
3.2. Foto izstādei atlasītie darbi izrādīti digitālā veidā.
3.3.Foto tiks izrādīta Kazdangas Parka svētkos 2019.gada 7.septembrī.
4. Fotogrāfiju lietošanas tiesības
4.1. Iesniedzot fotogrāfiju digitālos failus, Kazdangas kultūras centrs iegūst bezmaksas lietošanas tiesības digitālajām fotogrāfijām, kas iesniegtas foto izstādē un drīkst fotogrāfijas izmantot informatīvo materiālu veidošanai.
4.2. Rīkotāji patur tiesības iesniegtās fotogrāfijas neizmantot foto izstādē.Skrējiens
“ Kazdangas apļi 2019”
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi:
1.      Popularizēt skrējienu “ Kazdangas apļi”.
2.      Sekmēt skriešanu un sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīves veidu.
3.      Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.
Sacensību organizatori:
            Sacensības organizē Kazdangas pagasta pārvalde. Galvenā sacensību tiesnese – Rigonda Ņikiforova un piedalās brīvprātīgie tiesneši.
Laiks un vieta, un grupas:
            Sacensības notiks 2019.gada 11.maijā plkst. 10:00 Kazdangā pie Kazdangas pils.

Vecuma grupa
Meitenes – sievietes (dz.g.)
Distance
Vecuma grupa
Zēni – vīrieši (dz.g.)
Distance
0.grupa
2013. un jaunāki
300m
0.grupa
2013. un jaunāki
300m
1.grupa
2012 – 2011
500m
1.grupa
2012 – 2011
500m
2.grupa
2010 – 2009
1000m
2.grupa
2010 – 2009
1000m
3.grupa
2008 – 2007
1000m
3.grupa
2008 – 2007
1000m
4.grupa
2006 – 2004
1000m
4.grupa
2006 – 2004
2000m
5.grupa
2003 – 2001
2000m
5.grupa
2003 – 2001
3000m
6.grupa
2000 - 1985
2000m
6.grupa
2000 - 1985
3000m
7.grupa
1984 un vecāki
1000m
7.grupa
1984 un vecāki
3000m
Nūjošana
Bez vecuma ierobežojuma – 3000m
Pieteikumi:
            Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 09:00
Vērtēšana:
            Katrā vecuma grupā uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā uzrādītā laika.
            Nūjošanā tiks fiksēti pirmie 3 dalībnieki, kuri būs ātrāk veikuši distanci neatkarīgi no vecuma un dzimuma
Apbalvošana:
            1., 2. un 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar diplomu un medaļu.
            Nūjošanā apbalvos pirmos 3 dalībniekus, kuri būs ātrāk veikuši distanci neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
Piezīmes:
1.      Par savu veselības stāvokli katrs sacensību dalībnieks atbildīgs personīgi!
2.      Sacensību laikā var tikt fotografēts un filmēts. Iegūtos materiālus pēc tam rīkotāji izmantos, lai atspoguļotu sacensības sociālā vidē, Aizputes novada avīzē kā arī reģiona avīzē.
VEIKSMĪGU STARTU!
Sporta metodiķe: Rigonda Ņikiforova
Tel. 20358730Velo, pastaigu un nūjošanas orientēšanās Kazdangā.
Izklaidējošā un izzinošā pasākuma
„Ripo pretī pavasarim 2019”
NOLIKUMS

SACENSĪBU MĒRĶIS:
Iepazīstināt iedzīvotājus ar Kazdangas kultūrainavu, parka infrastruktūru, izzināt Kazdangas muižas apbūves vēsturi. 

SACENSĪBU VIETA UN LAIKS:
Starts un finišs pie Kazdangas pils
Sacensības notiek 2019. gada 5. maijā. 

PIETEIKŠANĀS:
uz vietas pie Kazdangas pils, reģistrācija no plkst. 9:30 līdz 9:55 

DALĪBNIEKI:
Visi interesenti, kuriem ir pietiekama fiziskā sagatavotība, ievērojot transporta kustības un drošības noteikumus. Dalībnieki var startēt individuāli vai komandās līdz 5 dalībniekiem komandā.

SACENSĪBU NORISE:
dalībniekiem ar kartes palīdzību iespējami sev vēlamā tempā un laikā jāapmeklē pēc iespējas vairāk apvidū atzīmētu kontrolpunktu, kā arī jāatbild uz startā sagatavotajiem konkursa jautājumiem. Kartes tiks izsniegtas pie pils.
Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

ORIENTĒŠANĀS LAIKS:
no plkst. 10:00 līdz 12:30 

DALĪBNIEKI UN DISTANCE:
Visi nūjotāji, kājāmgājēji, 7 – 14 g.v. velobraucēji ~10 km;
15g.un vecāki ~20 km.

VIETA:
Kazdangas parks un apvidus

STARTA KĀRTĪBA:
Brīvs starta laiks, taču starta brīdis tiek piefiksēts.
Uzvarētājs ir tas, kurš kopsavilkumā ir ieguvis visvairāk punktus (distances laiks+atradis visus kontrolpunktus+iesniedzis visvairāk pareizo atbilžu uz jautājumiem).

NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS:
Atbilstoši izvēlētai disciplīnai, velo orientēšanas – velosipēds, nūjošanas orientēšanās - nūjošanas nūjas, pastaigu orientēšanās- nekas.

DISTANCE:
Vidēji blīvs grantēto un asfaltēto ceļu tīkls, samērā labi izbraucami parka celiņi.

DROŠĪBA:
Dalībniekiem tiek lūgts padomāt par savu un apkārtējo drošību un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī padomāt par velosipēda aprīkojuma prasībām. Velobrauciena rīkotāji neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.

APBALVOŠANA:
plkst. 13:00
Pārsteiguma balva par interesantāko, atraktīvāko noformējumu sev un velosipēdam.

RĪKO:
Distanču plānošana un ierīkošana – Kazdangas tūrisma informācijas punkta vadītāja Kristīne Vītola
Kazdangas TIP – ja rodas kādi jautājumi, droši jautā –
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,
t. 29103813,
e-pasts: kazdanga.tic@inbox.lv

Veloorientēšanās Kazdangā 
Izklaidējošā un izzinošā pasākuma
„Ripo pretī pavasarim 2018”
nolikums
SACENSĪBU MĒRĶIS: Iepazīstināt iedzīvotājus ar Kazdangas kultūrainavu, parka infrastruktūru, izzināt Kazdangas muižas apbūves vēsturi.
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS: Starts un finišs pie Kazdangas pils
Sacensības notiek 2018. gada 4. maijā.
PIETEIKŠANĀS: uz vietas pie Kazdangas pils, reģistrācija no plkst. 9.30
DALĪBNIEKI: Visi interesenti, kuriem riteņbraukšanā ir pietiekama fiziskā sagatavotība, ievērojot transporta kustības un drošības noteikumus. Dalībnieki var startēt individuāli vai komandās.
SACENSĪBU NORISE: dalībniekiem ar kartes palīdzību izmantojot velosipēdu iespējami sev vēlamā tempā un laikā jāapmeklē pēc iespējas vairāk apvidū atzīmētu kontrolpunktu un jāatzīmējas katrā no tiem, kā arī jāatbild uz startā sagatavotajiem konkursa jautājumiem. Kartes tiks izsniegtas pie pils.
Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
ORIENTĒŠANĀS LAIKS: no plkst. 1000 līdz 1230
DALĪBNIEKI UN DISTANCE: 7 – 12 g. līdz 10 km; 13 – 16 g. ~10 km; 16 - ... g. ~20 km.
VIETA: Kazdangas parks un apvidus
DALĪBAS MAKSA: līdzmaksājums pēc katra ieskatiem, tradicionālajām velo pankūkām.
STARTA KĀRTĪBA: Brīvs starta laiks, taču izbraukšanas brīdis tiek piefiksēts.
Finišā uzvarētājs ir tas, kurš atradis visus kontrolpunktus un iesniedzis visvairāk pareizo atbilžu uz jautājumiem.
NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS: velosipēds un ierīce ar kuras palīdzību iespējams uzņemt fotogrāfijas
DISTANCE: Mērogs 1:7500, H 2.5m Vidēji blīvs grantēto un asfaltēto ceļu tīkls, samērā labi izbraucami parka celiņi.
DROŠĪBA: Dalībniekiem tiek lūgts padomāt par savu un apkārtējo drošību un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī padomāt par velosipēda aprīkojuma prasībām. Velobrauciena rīkotāji neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.
APBALVOŠANA: plkst. 1300
Pārsteiguma balva par interesantāko, atraktīvāko noformējumu sev un velosipēdam.
RĪKO: Distanču plānošana un ierīkošana – Kazdangas tūrisma informācijas punkta vadītāja Māra Tīmane
Kazdangas TIP – ja rodas kādi jautājumi, droši jautā - Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, t. 29103813, e-pasts: kazdanga.tic@inbox.lv


****

Muzeju nakts telpu orientēšanās Kazdangas pilī 


ORGANIZĒ
Kazdangas muzejs sadarbībā ar orientēšanās klubu DR-KRASTS.
Galvenā tiesnese – Rasa Rudzroga (t. 26420688, e-pasts: rasarudzroga@inbox.lv).

SACENSĪBU MĒRĶI
Apmeklēt Muzeju Nakts pasākumu Kazdangas pilī;

Parādīt orientēšanos, kā pieejamu sporta veidu jebkuram vecumam un dzimumam;
Iepazīstināt Aizputes un apkārtējo novadu iedzīvotājus ar telpu orientēšanās aktivitāti.

SACENSĪBU FORMĀTS
Telpu orientēšanās distance atbilst saīsinātai tradicionālajai sprinta distancei.

LAIKS, VIETA
2018.gada 19.maijs no plkst. 15:00 līdz 18:00.
Kazdangas pils, Kazdanga, Aizputes novads.
SACENSĪBU PROGRAMMA
Starts jebkurā laikā no 15:00 līdz 18:00.
Pēc 18:00 – Rezultātu apkopošana.

MEISTARĪBAS GRUPAS

Atsevišķi tiek vērtētas meitenes un puiši.
S,V – 10 2008.g. un jaunāki marķēta distance
S,V - 13 2005.g.- 2007.g.
S,V - 15 2003.g.– 2004.g.
S 50 - sievietes 1968. g. dzim. un vecākas
V 50 - vīrieši 1968. g. dzim. un vecāki
S – sievietes 2002.g. un vecāki;

PIETEIKŠANĀS

Pieteikties sacensībām iespējams, nosūtot vārdu, uzvārdu un aptuveno starta laiku uz e-pastu: rasarudzroga@inbox.lv VAI uz vietas sacensību centrā.

DALĪBAS MAKSA
Sacensības ir bezmaksas.

STARTS

Pirms starta ir atļauts uzturēties tikai norādītajās vietās, netraucējot citiem sacensību dalībniekiem. Nav atļauts iepazīties ar distanci pirms sava starta, ievērojot godīgas spēles principus un izturoties ar cieņu pret citiem dalībniekiem.
Dalībniekiem sacensībās jāveic divas distances ar startu jebkurā sev ērtā laikā (norādīts nolikumā).

DISTANCES
Kontrolpunktos jāatzīmējas uz kartes norādītajā secībā (ar līniju savienoti kontrolpunkti / piemērs).
Aptuvenie uzvarētāja laiki katrā distancē ap 10-15 min.

FINIŠS

Pēc finiša kontrolpunkta apmeklēšanas jādodas nolasīt SportIdent karte, lai reģistrētu rezultātu.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Katrs dalībnieks saņem Muzeju Nakts piemiņas suvenīru.
Katrā meistarības tiek apbalvots pirmās vietas ieguvējs. Uzvar tas dalībnieks/ce, kura abu distanču rezultātu summa ir vismazākā.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Aizliegts startēt ielas un vieglatlētikas vai orientēšanās sporta apavos ar radzēm. Ieteicams izmantot sporta apavus ar kuriem var ērti pārvietoties pa cietu virsmu.
Telpas ir apsildītas. Sacensību centrā būs pieejama tualete.
Iesildīšanās skrējienu var veikt ārpus ēkas.
Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par bērnu veselības stāvokli atbild vecāki, treneri vai personas, kuras bērnus pavada. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par traumām, kas gūtas sacensību laikā.
Kāpņu telpu apkārtnē jābūt ļoti uzmanīgiem. Neuzmanība var izraisīt smagas sadursmes starp dalībniekiem.

KARTES

Sacensību apvidū atradīsies no lentām veidoti labirinti – pāri lentām lēkt/kāpt ir aizliegts. Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībniekus, kas tiks pieķerti, pārkāpjot šo punktu.

ATZĪMĒŠANĀS

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma „SportIdent”. Dalībniekiem, kuri reģistratūrā saņēmuši SportIdent karti, pēc abu distanču veikšanas tā jānodod atpakaļ organizatoriem. Nozaudēšanas gadījumā, jāmaksā Eur 65,00.

TELPU ORIENTĒŠANĀS PIEMĒRI

Iepriekšējā gadu kartes, rezultātus, bildes un video var apskatīt http://telpuorientesanas.lv