Nolikumi

NOLIKUMS

KAZDANGAS pagasta 33. Ziemas spartakiādei 2018.gadā.


1.      Mērķis un uzdevumi:
·         Sekmēt sporta attīstību un veselīgu dzīves veidu pagasta iedzīvotāju vidū.
·         Noskaidrot pagasta sportiskākos mini kolektīvus, sportistus.
·         Turpināt aizsāktās pagasta Ziemas spartakiādes tradīcijas.

2.      Laiks un vieta:
·         Sacensības notiks Kazdangas sporta zālē:
2017.gada 6.janvārī un 7. janvārī plkst. 10:00


3.         Sacensību vadība:
·         Sacensības rīko pagasta pārvalde, bet vada tiesnešu kolēģija.
·         Sacensību galvenais tiesnesis Kaspars Rudītis

4.      Dalībnieki:
·         Sacensībās var piedalīties Kazdangas pagastā dzīvojošie iedzīvotāji un strādājoši darbinieki, tanī skaitā pamatskolas skolēni, vidusskolēni, studenti.
·          Dalībniekiem dalība sporta veidos nav ierobežota, ja to atļauj sacensību programma.
·         Basketbolā, volejbolā komandā (8 dalībnieki) uz laukuma jāatrodas vismaz 2 sievietēm.
·         Basketbolā, volejbolā komandai vēlami vienveidīgi sporta tērpi. Basketbola komanda ar vienveidīgiem tērpiem saņem 5 punktu handikapu.
5                    Pieteikšanās:
·         Sporta spēļu (basketbols, volejbols) komandas pieteikt 6.janvārī līdz plkst.: 900 pārejos sporta veidos sacensību dienā līdz plkst. 10:00.
6.         Programma, vērtēšana:

·         6.janvāris – basketbols, volejbols, šautriņas,šahs, dambrete.
·         7.janvāris –novuss, galda teniss, zolīte

·         Šahā, dambretē, galda tenisā, zolītē un šautriņu mešanā ir individuāls vērtējums.
·         Komandu vērtējumā – basketbols, volejbols, šautriņas (3 vīr.+3 siev.), galda teniss (1+1), novuss (1+1).
7.         Apbalvošana:

·         1.-3.vietu ieguvēji individuāli tiek apbalvoti ar medaļām.

K.Rudītis
26165847