sestdiena, 2020. gada 21. marts


Kazdangas muzejs aicina piedalīties konkursā 
“Es, mana Brīvība un tās ierobežojumi”.

     Vārdam Brīvība ir daudz dažādas izpausmes. Ikvienam no mums ir sava izpratne par brīvību, par lietām, kas to ierobežo.
    


Konkursa nolikums

Konkurss norisinās no 2020.gada 1.aprīļa – 2020.gada 4.maijam.

 1. Konkursa mērķis: rosināt interesi par jēdzienu Brīvība, kas ietver sevī brīvības jēdziena izpratni, tās izpausmes un ierobežojumus gan attiecībā katram uz sevi, gan sabiedrību kopumā.
 2. Konkursam iesniedzamā darba forma: darbs iesniedzams esejas formā.
 3. Vērtēšanas kritēriji:  · darba atbilstība konkursa tematikai un mērķim;
  • Secīgs idejas izklāsts;
  • Darba apjoms un oriģinalitāte.
 4. Konkursa rīkotājs: Kazdangas muzejs.
 5. Konkursa dalībnieki: skolēni un pieaugušie.
 6. Vērtēšana: darbus izvērtēs Kazdangas muzeja un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas pārstāvji.
 7. Rezultāti un apbalvošana: konkursa rezultāti tiks paziņoti Muzeju nakts pasākumā 2020.gada 16.maijā. Labākā darba autori saņems pārsteiguma balvu.
 8. Darbu iesniegšana: darbu iesniegšanas termiņš 2020.gada 4.maijs. Iesniegt Kazdangas muzejā pa e-pastu: muzejs@kazdanga.lv, ar norādi – Konkurss. Informācija par konkursu pa tālr.28616717

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana