pirmdiena, 2020. gada 10. februāris


Mazo vokālistu konkursa
“Kazdangas Cālis 2020”

NOLIKUMS.

Mērķis:Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi.

Organizētājs: Kazdangas pagasta Kultūras un izglītības centrs

Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot)
Dalībnieki startē 2 vecuma grupās:
v 3-6 gadi
v 7-11 gadi
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1 dziesma pēc brīvas izvēles.Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan  mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā.  

Norise un laiki: Konkurss notiks 2020.gada 29.martā plkst. 12:00
Kazdangas Kultūras centrā

Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota  profesionāla žūrija.
 Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā labākajam rezultātam piešķirot titulu – “Vislabākais Cālis”, bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju.

Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv,  www.kazdangaspils.com vai Kazdangas Kultūras centrā.

Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu
(kultura@kazdanga.lv)  vai iesniegt personīgi
Kultūras centrā- Inesei (tel. 26681805)

Dalības maksa konkursantiem  - nav

Atbildīgās personas:
Par konkursa organizēšanu un norisi – Inese BirkenfeldePIETEIKUMA ANKETA

Konkursanta vārds, uzvārds ,vecums :

______________________________________________________________


Adrese :_______________________________________________

Skolotāja vārds, uzvārds, telefons:____________________________________


Repertuārs :
1. Dziesmas nosaukums ___________________________________________
    Mūzikas autors ________________________________________________
    Vārdu autors __________________________________________________

     Izpildījuma veids:    (atzīmēt atbilstošo))
 
Ø a capella
Ø ar mūzikas instrumentu:  (kādu?)
Ø fonogrammas pavadījumā:(izmantojot atskaņošanas formātu – CD, mp3, cits