piektdiena, 2019. gada 8. novembris

"Latvijas dārgumi"

Kazdangas muzejā no 2019.gada 1.novembra līdz 2019.gada 14.decembrim skatāma kolekcionāra Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas izstāde „Latvijas dārgumi”. Šī izstāde tika veidota mūs valsts 100. gadu jubilejā – kā dāvana Latvijai!
Normunds Beržinskis stāsta: “Mēs vecās baltu rases pēcnācēji, un tai skaitā arī es, šīs kolekcijas savācējs, noformētājs un sakārtotājs, pēc savas sapratnes vēlējos šādā veidā parādīt mūsu senatnes liecību izcelšanu godā. Caur šīm Latvju tautas skaistajām rotām – saktām – radīt varenu un mūžam jaunu iedvesmas avotu tautiešiem. Cienīt, krāt un rūpēties par mūsu senču radītajām kultūras vērtībām, lolot tās un lepoties. Jo garīgi bagātāks būs cilvēks, jo lielākas iespējas viņš sevī nes atdzimt un pārdzimt nākotnes cilvēku paaudzēs. Tautas varenums nav apslēpts ne ieroču varā, bet vienīgi garīgā spēkā.
Novēlu Jums visiem izbaudīt šo mūsu senču radīto veikumu un lepoties ar viņu varēšanu realizēt savu gara lidojumu, fantāziju šajās rotās – saktās.”
Aicinām apskatīt šo īpašo izstādi!