piektdiena, 2019. gada 19. jūlijs

Kazdangas parkā vasaras bibliotēka un ne tikai ...Mūsdienu tehnoloģijas ir būtiski ietekmējušas bērnu un jauniešu lasītprasmi un interesi par grāmatām, aizvien samazinot apmeklētāju skaitu bibliotēkās. Lai veicinātu bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un vēlmi lasīt grāmatas, šovasar Aizputes novada Kazdangas pagastā izveidota vasaras bibliotēka. Tā ir publiski pieejama ikvienam, kas vēlas lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Vairāk stāsta Aizputes televīzija.
Video skatāms ŠEIT

otrdiena, 2019. gada 9. jūlijs

Kapu svētki Kazdangas pagastā:

28. jūlijā

Pūceskalna kapi plkst.13:00
Pūņu Ozolu kapi plkst. 16:00

24.augustā

Cildu kapi plkst. 12:00
Priežkalnu kapi plkst. 13:00
Koreles kapi plkst. 14:00
Mazboju kapi plkst. 15:00