otrdiena, 2019. gada 26. februāris

Literāro darbu konkurss „Stāstījums par Kazdangas pili un parku”NOLIKUMS

Konkursa organizētājs ir Kazdangas tūrisma informācijas punkts.

Mērķis
Ar šo konkursu vēlamies rosināt bērnos un pieaugušos interesi par Kazdangas pili un parku. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt Kazdangas pili un parku, stiprināt patriotisma jūtas un piederības sajūtu Kazdangai. “Stāstījums par Kazdangas pili un parku” var būt dzejā, stāstījuma vai anekdotes formā, var būt arī sajūtu atspoguļojums. Iesūtītie darbi tiks izstādīti Kazdangas pilī un parkā, saskaņojot to ar darbu autoriem.

Stāstījums jāiesūta elektroniski Jums vēlamā valodā (latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu, igauņu vai citā valodā), datorrakstā, izmantojot fonta tipu ARIAL, burtu izmērs 12, nepārsniedzot 500 vārdus. Stāstījuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, darba nosaukumam, autora un/vai klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts.


Konkursa norise
Stāstījumi jāiesūta līdz 2019.gada 15.aprīlim (ieskaitot), uz e-pasta adresi kazdanga.tic@inbox.lv ar norādi „Stāstījumu konkursam”.


Vērtēšana 

Tiks noskaidroti trīs labākie stāstījumi katrā vecuma grupā.
· 1.grupa – no 5 līdz 10 gadu vecumam;
· 2.grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam;
· 3.grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam;
· 4.grupa – no 19 gadu vecuma.

Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība. Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1., 2. un 3.vieta) katrā no četrām grupām.

Konkursa žūrija
Konkursa žūrija sastāvēs no trīs savstarpēji nesaistītām personām.

Rezultātu paziņošana
Konkursa rezultāti 2019.gada 1.maijā tiks paziņoti personīgi un publicēti www.kazdangaspils.com un Facebook Kazdangas pils profilā.

Apbalvojumi
Konkursa trīs uzvarētāji katrā no četrām vecuma grupām saņems atzinības rakstu un balvu. Žūrijai un rīkotājiem ir tiesības piešķirt balvas par dalībnieku īpašu sniegumu. Kazdangas tūrisma informācijas punkts atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības. Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Kristīni Vītola, tel. 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana