otrdiena, 2019. gada 26. februāris

Literāro darbu konkurss „Stāstījums par Kazdangas pili un parku”NOLIKUMS

Konkursa organizētājs ir Kazdangas tūrisma informācijas punkts.

Mērķis
Ar šo konkursu vēlamies rosināt bērnos un pieaugušos interesi par Kazdangas pili un parku. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt Kazdangas pili un parku, stiprināt patriotisma jūtas un piederības sajūtu Kazdangai. “Stāstījums par Kazdangas pili un parku” var būt dzejā, stāstījuma vai anekdotes formā, var būt arī sajūtu atspoguļojums. Iesūtītie darbi tiks izstādīti Kazdangas pilī un parkā, saskaņojot to ar darbu autoriem.

Stāstījums jāiesūta elektroniski Jums vēlamā valodā (latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu, igauņu vai citā valodā), datorrakstā, izmantojot fonta tipu ARIAL, burtu izmērs 12, nepārsniedzot 500 vārdus. Stāstījuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, darba nosaukumam, autora un/vai klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts.


Konkursa norise
Stāstījumi jāiesūta līdz 2019.gada 15.aprīlim (ieskaitot), uz e-pasta adresi kazdanga.tic@inbox.lv ar norādi „Stāstījumu konkursam”.


Vērtēšana 

Tiks noskaidroti trīs labākie stāstījumi katrā vecuma grupā.
· 1.grupa – no 5 līdz 10 gadu vecumam;
· 2.grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam;
· 3.grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam;
· 4.grupa – no 19 gadu vecuma.

Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība. Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1., 2. un 3.vieta) katrā no četrām grupām.

Konkursa žūrija
Konkursa žūrija sastāvēs no trīs savstarpēji nesaistītām personām.

Rezultātu paziņošana
Konkursa rezultāti 2019.gada 1.maijā tiks paziņoti personīgi un publicēti www.kazdangaspils.com un Facebook Kazdangas pils profilā.

Apbalvojumi
Konkursa trīs uzvarētāji katrā no četrām vecuma grupām saņems atzinības rakstu un balvu. Žūrijai un rīkotājiem ir tiesības piešķirt balvas par dalībnieku īpašu sniegumu. Kazdangas tūrisma informācijas punkts atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības. Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Kristīni Vītola, tel. 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv

piektdiena, 2019. gada 22. februāris


Kazdangas muzejs aicina piedalīties konkursā “Mūsu vecāku, vecvecāku mūža gājums pretī Latvijas simtgadei”.

Cilvēka mūžs ir bezgala “raibs”, bagāts notikumiem un piedzīvojumiem. To ietekmējuši gan personiski, gan valstiska mēroga notikumi. Kazdangas muzejs izsludina konkursu “Mūsu vecāku, vecvecāku mūža gājums pretī Latvijas simtgadei”.

Parunāsim ar saviem gados vecajiem tuviniekiem, līdzcilvēkiem un uzklausīsim viņu stāstus - piedzīvoto, pārdzīvoto, saprasto, nesaprasto, iepriecinošo, skumīgo un neaizmirstamo mūža garumā, atklājot to caur liktenīgi nozīmīgāko, emocionāli aizkustinošāko un svarīgāko notikumu skata punktu. Veltīsim laiku sarunām!

Konkursa nolikums atrodams šeit>>>


piektdiena, 2019. gada 8. februārisMāteru Jura Kazdangas pamatskola piedalās Ekoskolu programmā un aicina Kazdangas pagasta iestādes piedalīties akcijā "Silto džemperu diena". Tā ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus."Silto džmperu dienā" telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džmeperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.
Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

piektdiena, 2019. gada 1. februāris