ceturtdiena, 2019. gada 2. maijs


2019.gada 11.maijā, pulksten 10:00
Skrējiens “Kazdangas apļi 2019”
Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Pie Kazdangas pils
Sacensības norisinās šādās vecumu grupās:
Vecuma grupa
Meitenes – sievietes (dz.g.)
Distance
Vecuma grupa
Zēni – vīrieši (dz.g.)
Distance
0.grupa
2013. un jaunāki
300m
0.grupa
2013. un jaunāki
300m
1.grupa
2012 – 2011
500m
1.grupa
2012 – 2011
500m
2.grupa
2010 – 2009
1000m
2.grupa
2010 – 2009
1000m
3.grupa
2008 – 2007
1000m
3.grupa
2008 – 2007
1000m
4.grupa
2006 – 2004
1000m
4.grupa
2006 – 2004
2000m
5.grupa
2003 – 2001
2000m
5.grupa
2003 – 2001
3000m
6.grupa
2000 - 1985
2000m
6.grupa
2000 - 1985
3000m
7.grupa
1984 un vecāki
1000m
7.grupa
1984 un vecāki
3000m
Nūjošana
Bez vecuma ierobežojuma – 3000m

Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 09:00
Sīkāka informācija pie Sporta metodiķes Rigondas Ņikiforovas: Tālrunis-20358730

trešdiena, 2019. gada 24. aprīlisVelo, pastaigu un nūjošanas orientēšanās Kazdangā.
Izklaidējošā un izzinošā pasākuma
„Ripo pretī pavasarim 2019”
NOLIKUMS

SACENSĪBU MĒRĶIS:
Iepazīstināt iedzīvotājus ar Kazdangas kultūrainavu, parka infrastruktūru, izzināt Kazdangas muižas apbūves vēsturi. 

SACENSĪBU VIETA UN LAIKS:
Starts un finišs pie Kazdangas pils
Sacensības notiek 2019. gada 5. maijā. 

PIETEIKŠANĀS:
uz vietas pie Kazdangas pils, reģistrācija no plkst. 9:30 līdz 9:55 

DALĪBNIEKI:
Visi interesenti, kuriem ir pietiekama fiziskā sagatavotība, ievērojot transporta kustības un drošības noteikumus. Dalībnieki var startēt individuāli vai komandās līdz 5 dalībniekiem komandā.

SACENSĪBU NORISE:
dalībniekiem ar kartes palīdzību iespējami sev vēlamā tempā un laikā jāapmeklē pēc iespējas vairāk apvidū atzīmētu kontrolpunktu, kā arī jāatbild uz startā sagatavotajiem konkursa jautājumiem. Kartes tiks izsniegtas pie pils.
Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

ORIENTĒŠANĀS LAIKS:
no plkst. 10:00 līdz 12:30 

DALĪBNIEKI UN DISTANCE:
Visi nūjotāji, kājāmgājēji, 7 – 14 g.v. velobraucēji ~10 km;
15g.un vecāki ~20 km.

VIETA:
Kazdangas parks un apvidus

STARTA KĀRTĪBA:
Brīvs starta laiks, taču starta brīdis tiek piefiksēts.
Uzvarētājs ir tas, kurš kopsavilkumā ir ieguvis visvairāk punktus (distances laiks+atradis visus kontrolpunktus+iesniedzis visvairāk pareizo atbilžu uz jautājumiem).

NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS:
Atbilstoši izvēlētai disciplīnai, velo orientēšanas – velosipēds, nūjošanas orientēšanās - nūjošanas nūjas, pastaigu orientēšanās- nekas.

DISTANCE:
Vidēji blīvs grantēto un asfaltēto ceļu tīkls, samērā labi izbraucami parka celiņi.

DROŠĪBA:
Dalībniekiem tiek lūgts padomāt par savu un apkārtējo drošību un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī padomāt par velosipēda aprīkojuma prasībām. Velobrauciena rīkotāji neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.

APBALVOŠANA:
plkst. 13:00
Pārsteiguma balva par interesantāko, atraktīvāko noformējumu sev un velosipēdam.

RĪKO:
Distanču plānošana un ierīkošana – Kazdangas tūrisma informācijas punkta vadītāja Kristīne Vītola
Kazdangas TIP – ja rodas kādi jautājumi, droši jautā –
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,
t. 29103813,
e-pasts: kazdanga.tic@inbox.lv

otrdiena, 2019. gada 26. februāris

Literāro darbu konkurss „Stāstījums par Kazdangas pili un parku”NOLIKUMS

Konkursa organizētājs ir Kazdangas tūrisma informācijas punkts.

Mērķis
Ar šo konkursu vēlamies rosināt bērnos un pieaugušos interesi par Kazdangas pili un parku. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt Kazdangas pili un parku, stiprināt patriotisma jūtas un piederības sajūtu Kazdangai. “Stāstījums par Kazdangas pili un parku” var būt dzejā, stāstījuma vai anekdotes formā, var būt arī sajūtu atspoguļojums. Iesūtītie darbi tiks izstādīti Kazdangas pilī un parkā, saskaņojot to ar darbu autoriem.

Stāstījums jāiesūta elektroniski Jums vēlamā valodā (latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu, igauņu vai citā valodā), datorrakstā, izmantojot fonta tipu ARIAL, burtu izmērs 12, nepārsniedzot 500 vārdus. Stāstījuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, darba nosaukumam, autora un/vai klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts.


Konkursa norise
Stāstījumi jāiesūta līdz 2019.gada 15.aprīlim (ieskaitot), uz e-pasta adresi kazdanga.tic@inbox.lv ar norādi „Stāstījumu konkursam”.


Vērtēšana 

Tiks noskaidroti trīs labākie stāstījumi katrā vecuma grupā.
· 1.grupa – no 5 līdz 10 gadu vecumam;
· 2.grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam;
· 3.grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam;
· 4.grupa – no 19 gadu vecuma.

Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība. Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1., 2. un 3.vieta) katrā no četrām grupām.

Konkursa žūrija
Konkursa žūrija sastāvēs no trīs savstarpēji nesaistītām personām.

Rezultātu paziņošana
Konkursa rezultāti 2019.gada 1.maijā tiks paziņoti personīgi un publicēti www.kazdangaspils.com un Facebook Kazdangas pils profilā.

Apbalvojumi
Konkursa trīs uzvarētāji katrā no četrām vecuma grupām saņems atzinības rakstu un balvu. Žūrijai un rīkotājiem ir tiesības piešķirt balvas par dalībnieku īpašu sniegumu. Kazdangas tūrisma informācijas punkts atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības. Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Kristīni Vītola, tel. 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv

piektdiena, 2019. gada 22. februāris


Kazdangas muzejs aicina piedalīties konkursā “Mūsu vecāku, vecvecāku mūža gājums pretī Latvijas simtgadei”.

Cilvēka mūžs ir bezgala “raibs”, bagāts notikumiem un piedzīvojumiem. To ietekmējuši gan personiski, gan valstiska mēroga notikumi. Kazdangas muzejs izsludina konkursu “Mūsu vecāku, vecvecāku mūža gājums pretī Latvijas simtgadei”.

Parunāsim ar saviem gados vecajiem tuviniekiem, līdzcilvēkiem un uzklausīsim viņu stāstus - piedzīvoto, pārdzīvoto, saprasto, nesaprasto, iepriecinošo, skumīgo un neaizmirstamo mūža garumā, atklājot to caur liktenīgi nozīmīgāko, emocionāli aizkustinošāko un svarīgāko notikumu skata punktu. Veltīsim laiku sarunām!

Konkursa nolikums atrodams šeit>>>


piektdiena, 2019. gada 8. februārisMāteru Jura Kazdangas pamatskola piedalās Ekoskolu programmā un aicina Kazdangas pagasta iestādes piedalīties akcijā "Silto džemperu diena". Tā ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus."Silto džmperu dienā" telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džmeperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.
Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

piektdiena, 2019. gada 1. februāris