pirmdiena, 2018. gada 7. maijs

Kukaiņu viesnīcas, Kazdangas parkā.

Ideja par kukaiņu viesnīcas radīšanu man bija jau sen, bet realizējas tikai šogad. Pēc jaunā pontona laipas un putnu vērošanas torņa izbūves, gluži organiski likās šādas kukaiņu viesnīcas rašanās. Viens no šiem vides objektiem atrodas blakus jaunajai laipai, otrs plānots uzstādīt parka nogabalā aiz pils. Blakus putnu vērošanai mēs varēsim vērot kukaiņus. Jo dažkārt ejot dabā, mēs mazajiem kukaiņiem nepievēršam lielu uzmanību, tad šī būs vieta kur šos mazos parka iemītniekus mēs varēsim vērot un iepazīt.
Vairāk šādu kukaiņu viesnīcu būvēšanu praktizē, lai piesaistītu labos kukaiņus dārziem. Bet mūsu viesnīca kalpos vairāk izglītojošiem mērķiem. Bērnu izglītošana par kukaiņiem, to dzīves paradumiem un īpatnībām, tas veicinās arī dabisko labvēlīgo kukaiņu skaita palielināšanos, lai palīdzēt kontrolēt kaitēkļus. Šādas viesnīcas palielinās bioloģiskās daudzveidības un ekoloģiskā līdzsvara stimulēšanu. Viesnīca ir būvēta no koka, bet iemītnieku labvēlīgas dzīves vides radīšanai visus dabas materiālus sarūpē gan Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēni, gan PII “Ezītis” bērni. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 3. klase pirmo gadu piedalās LOK projektā "Sporto visa klase". 3. klases skolēniem sporta nodarbības atšķirībā no citām klasēm notiek katru dienu. Šogad projektā piedalās simtu divpadsmit 3. klases no visas Latvijas. Klases kopvērtējumā sacenšas - sporta stafetēs, tiek vērtētas sekmes un "labais darbs". Katra klase izvēlas kādu darbiņu, ko visi kopā var paveikt ar devīzi "kopā mēs to varam". Un tieši mūsu sportojošā klase aktīvi ir iesaistījusies viesnīcas materiālu vākšanā
Liela daļa no materiāliem jau savākti un viens no vides objektiem ir ticis uzstādīts.
Iesaistot bērnus mēs pievēršam viņu uzmanību šīm mazajām radībām, to nozīmei mūsu ikdienas dzīvē.
Paldies, visiem bērniem un viņu pedagogiem par iesaistīšanos šī vides objekta tapšanā.
Kazdangas TIP vadītāja
Māra Tīmane

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana