pirmdiena, 2018. gada 26. februāris

Kazdangas Cālis 2018

Mazo vokālistu konkursa 
“Kazdangas Cālis 2018” 
NOLIKUMS. 
Mērķis:Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi. 
Organizētājs: Kazdangas Kultūras centrs 
Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot) 
Dalībnieki startē 2 vecuma grupās: 
v 3-6 gadi 
v 7-11 gadi 
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1 dziesma pēc brīvas izvēles.Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā. 
Norise un laiki: Konkurss notiks 2018.gada 25.martā plkst. 12:00 
Kazdangas Kultūras centrā 
Mēģinājuma laiks - 2018.gada 25.martā no plkst. 10.00 – 11.45 
Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota profesionāla žūrija. 
Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā labākajam rezultātam piešķirot titulu – “Vislabākais Cālis”, bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju. 
Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas Kazdangas Kultūras centrā, www.aizputesnovads.lvwww.kazdangaspils.com , kā arī visos Aizputes novada Kultūras centros, Saieta namos un tautas namos(elektroniski). 
Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu 
(kazdanga.kc@inbox.lv) vai iesniegt personīgi 
Kultūras centrā- Inesei (tel. 26681805) 
Dalības maksa konkursantiem - nav 
Atbildīgās personas: 
Par konkursa organizēšanu un norisi – Inese Birkenfelde 

PIETEIKUMA ANKETA 

Konkursanta vārds, uzvārds ,vecums : _____________________________________________________

Adrese :_______________________________________________ 

Skolotāja vārds, uzvārds, telefons:____________________________________ 

Vecāku vārds, uzvārds, telefona nr.:_____________________________________ 

Repertuārs (izpildīšanas secībā): 
1. Dziesmas nosaukums ___________________________________________ 

Mūzikas autors ________________________________________________ 

Vārdu autors __________________________________________________ 

Izpildījuma veids: 
Ø a capella 
Ø ar mūzikas instrumentu: (kādu?) 
Ø fonogrammas pavadījumā:(izmantojot atskaņošanas formātu – CD, mp3(atzīmēt atbilstošo))

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana