ceturtdiena, 2017. gada 26. oktobris

Pedagogu – bērnu – vecāku sadarbība Kazdangas PII „Ezītis”

Šoreiz vēlos pastāstīt par iestādes sadarbību ar vecākiem.
Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādē „Ezītis” pirmsskolas izglītības programmu apgūst 38 bērni. Mācību gads iestādē iesākās ar kopīgām svētku brokastīm – kliņģeri un tēju – bērniem un viņu vecākiem, pēc tam sekoja Zinību dienas svinīgais pasākums „ezīšu” pagalmā – katrs bērns saņēma dāvaniņu - savu īpašo grupas ezīti, kuram vienmēr uz adatiņām ir kāds gardumiņš, tad - kopīga fotogrāfēšanās un rotaļas.
Septembra sākums bērniem ir īpaši darbīgs un rosīgs laiks, jāpaspēj sagatavoties tik daudzām aktivitātēm, jāpaveic lieli un mazi darbiņi, piemēram, Tēvu dienas pasākums, kuru bērni ļoti, ļoti gaida, jo šajā dienā visus darbiņus, visus uzdevumus viņi veic kopā ar savu tēti - vislabāko, visgudrāko, vismīļāko tēti pasaulē. Paldies ik vienam tētim, kurš atrada laiku kopā ar mums svinēt šos svētkus.
Rudens vēji un lieti nebija šķērslis, lai svinētu iestādē ražas svētkus un Miķeļdienu, rosīgie vecāki kopā ar bērniem bija sagatavojuši dažādas augļu un dārzeņu kompozīcijas, rudenīgas cepures, dārzeņu cilvēciņus un braucamrīkus – radījuši īstu brīnumu pasauli.
Bērnu piederību Kazdangai un savai ģimenei veicināja visu vecāku līdzdarbošanās tautasdziesmu konkursā. Paldies visu bērnu vecākiem par kopīgi paveikto darbiņu rudens svētku un tautas dziesmu pasākuma veidošanā.
Vecāki aktīvi līdzdarbojas mācību un ārpusnodarbību aktivitātēs. Par tradīciju ir kļuvušas aktivitātes, kurās bērni apmeklē vecāku darba vietas un zemnieku saimniecības, iepazīstot dažādas profesijas – žurnālista(Aido mamma), kurinātāja(Nellijas un Raivo tētis, friziera(Letīcijas mamma), gida(Martina mamma), lauku sētas saimnieks(Edvarda vecāki), mehāniķis(Kristas audžutētis), mājražotājs – rotaļlietu gatavošana(Emīla B. mamma un tētis). Paldies!
Vecāki līdzdarbojas arī mājturības un tehnoloģijas nodarbībās, padarot tās interesantākas un daudzveidīgākas, bērni ir priecīgi kopā praktiski darboties – cept kūku, cept ābolu pīrāgus, iepazīt ābolu šķirnes, kopīgi veidot telpu rotājumus, klausīties vēl neiepazītus mūzikas instrumentus un veikt citus darbiņus. Rotaļlaukumā, pateicoties Emīla B. un Edvarda V. tēta uztaisītajiem galdiem, bērni var zīmēt, veidot, spēlēt galda spēles āra vidē.
Ikviens bērns lepojas par savu tēti un mammu, priecājas par viņa līdzdarbošanos. Šāda sadarbība bērnus motivē izzināt, darīt, redzēt, iegūt jaunas zināšanas un prasmes.
Otro gadu iestādē darbojas tautas deju kopa „Taurenītis”, to izveidoja Edvarda Vītola mamma Kristīne. Bērni Kristīnes un skolotājas Karīnas vadībā apguva vairākas tautas dejas, bet bērnus skaistos tērpos ietērpa Edvarda Vitola un Emīla Beļajeva mammas. Visi kopā varējām vērot kā bērni atdzīvojas un izbauda deju nodarbībās gūtos priekus un emocijas. Savu veikumu bērni un kopas veidotāji sniedza Ziemassvētku pasākumā Kazdangas kultūras centrā. Viss kolektīvs saka mīļu paldies abām mammām par sava brīvā laika veltīšanu pirmsskolas bērnu izglītošanā.
Šogad deju nodarbības vadīs Emīla Beļajeva mamma Sanita un skolotāja Karīna. Par šo aktivitāti ir priecīgi gan bērni, gan vecāki.
Vēl šajā macību gadā pirmsskolas bērniem ir iespēja piedalīties divās aktivitātēs „Skaņu pasaule” (05./06. gr. bērniem) un „Attīstošā vingrošana” (05.gr.bērniem), tās savā brīvajā laikā uzņēmās bērniem vadīt Aido Medeņa mamma Elīna.
Paldies tētiem, mammām, vecvecākiem, brāļiem, māsām par ikvienu labo darbiņu, par ikvienu līdzdarbību aktivitātēs un mūsu rīkotajos pasākumos, tikai kopā mēs varam veicināt mūsu bērnu izaugsmi, paplašināt viņu redzesloku, lai viņi ir veseli, dzīvespriecīgi un emocionāli bagāti bērni.
Gaidām no Jums, mīļie vecāki, ierosinājumus un idejas kopīgai sadarbībai. Tikai kopā mēs varam būt darbīga ezīšu saime.

Kazdangas PII „Ezītis” vadītāja Ilga Bloka

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana