ceturtdiena, 2017. gada 26. oktobris

Pedagogu – bērnu – vecāku sadarbība Kazdangas PII „Ezītis”

Šoreiz vēlos pastāstīt par iestādes sadarbību ar vecākiem.
Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādē „Ezītis” pirmsskolas izglītības programmu apgūst 38 bērni. Mācību gads iestādē iesākās ar kopīgām svētku brokastīm – kliņģeri un tēju – bērniem un viņu vecākiem, pēc tam sekoja Zinību dienas svinīgais pasākums „ezīšu” pagalmā – katrs bērns saņēma dāvaniņu - savu īpašo grupas ezīti, kuram vienmēr uz adatiņām ir kāds gardumiņš, tad - kopīga fotogrāfēšanās un rotaļas.
Septembra sākums bērniem ir īpaši darbīgs un rosīgs laiks, jāpaspēj sagatavoties tik daudzām aktivitātēm, jāpaveic lieli un mazi darbiņi, piemēram, Tēvu dienas pasākums, kuru bērni ļoti, ļoti gaida, jo šajā dienā visus darbiņus, visus uzdevumus viņi veic kopā ar savu tēti - vislabāko, visgudrāko, vismīļāko tēti pasaulē. Paldies ik vienam tētim, kurš atrada laiku kopā ar mums svinēt šos svētkus.
Rudens vēji un lieti nebija šķērslis, lai svinētu iestādē ražas svētkus un Miķeļdienu, rosīgie vecāki kopā ar bērniem bija sagatavojuši dažādas augļu un dārzeņu kompozīcijas, rudenīgas cepures, dārzeņu cilvēciņus un braucamrīkus – radījuši īstu brīnumu pasauli.
Bērnu piederību Kazdangai un savai ģimenei veicināja visu vecāku līdzdarbošanās tautasdziesmu konkursā. Paldies visu bērnu vecākiem par kopīgi paveikto darbiņu rudens svētku un tautas dziesmu pasākuma veidošanā.
Vecāki aktīvi līdzdarbojas mācību un ārpusnodarbību aktivitātēs. Par tradīciju ir kļuvušas aktivitātes, kurās bērni apmeklē vecāku darba vietas un zemnieku saimniecības, iepazīstot dažādas profesijas – žurnālista(Aido mamma), kurinātāja(Nellijas un Raivo tētis, friziera(Letīcijas mamma), gida(Martina mamma), lauku sētas saimnieks(Edvarda vecāki), mehāniķis(Kristas audžutētis), mājražotājs – rotaļlietu gatavošana(Emīla B. mamma un tētis). Paldies!
Vecāki līdzdarbojas arī mājturības un tehnoloģijas nodarbībās, padarot tās interesantākas un daudzveidīgākas, bērni ir priecīgi kopā praktiski darboties – cept kūku, cept ābolu pīrāgus, iepazīt ābolu šķirnes, kopīgi veidot telpu rotājumus, klausīties vēl neiepazītus mūzikas instrumentus un veikt citus darbiņus. Rotaļlaukumā, pateicoties Emīla B. un Edvarda V. tēta uztaisītajiem galdiem, bērni var zīmēt, veidot, spēlēt galda spēles āra vidē.
Ikviens bērns lepojas par savu tēti un mammu, priecājas par viņa līdzdarbošanos. Šāda sadarbība bērnus motivē izzināt, darīt, redzēt, iegūt jaunas zināšanas un prasmes.
Otro gadu iestādē darbojas tautas deju kopa „Taurenītis”, to izveidoja Edvarda Vītola mamma Kristīne. Bērni Kristīnes un skolotājas Karīnas vadībā apguva vairākas tautas dejas, bet bērnus skaistos tērpos ietērpa Edvarda Vitola un Emīla Beļajeva mammas. Visi kopā varējām vērot kā bērni atdzīvojas un izbauda deju nodarbībās gūtos priekus un emocijas. Savu veikumu bērni un kopas veidotāji sniedza Ziemassvētku pasākumā Kazdangas kultūras centrā. Viss kolektīvs saka mīļu paldies abām mammām par sava brīvā laika veltīšanu pirmsskolas bērnu izglītošanā.
Šogad deju nodarbības vadīs Emīla Beļajeva mamma Sanita un skolotāja Karīna. Par šo aktivitāti ir priecīgi gan bērni, gan vecāki.
Vēl šajā macību gadā pirmsskolas bērniem ir iespēja piedalīties divās aktivitātēs „Skaņu pasaule” (05./06. gr. bērniem) un „Attīstošā vingrošana” (05.gr.bērniem), tās savā brīvajā laikā uzņēmās bērniem vadīt Aido Medeņa mamma Elīna.
Paldies tētiem, mammām, vecvecākiem, brāļiem, māsām par ikvienu labo darbiņu, par ikvienu līdzdarbību aktivitātēs un mūsu rīkotajos pasākumos, tikai kopā mēs varam veicināt mūsu bērnu izaugsmi, paplašināt viņu redzesloku, lai viņi ir veseli, dzīvespriecīgi un emocionāli bagāti bērni.
Gaidām no Jums, mīļie vecāki, ierosinājumus un idejas kopīgai sadarbībai. Tikai kopā mēs varam būt darbīga ezīšu saime.

Kazdangas PII „Ezītis” vadītāja Ilga Bloka

otrdiena, 2017. gada 24. oktobris

Zinātnieku nakts 2017

Mūsu ikdiena, arī katras mācību iestādes ikdiena, ir piepildīta dažādām aktivitātēm un pasākumiem. Kā viens no ikgadējiem pasākumiem, kurā jau tradicionāli piedalās arī mūsu skolas skolēni, ir Zinātnieku nakts. Zinātnieku nakts šogad noritēja jau 12 reizi. 29.septembrī 11 Latvijas pilsētās augstskolās, zinātniskajos institūtos, muzejos un citās iestādēs visiem interesentiem bija iespēja uzzināt ko jaunu, piedalīties un pārbaudīt savas spējas un zināšanas uzdevumos, kas šogad tika saistīti ar inovācijām. Šogad uz Rīgu devās Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7., 8. un 9.klases skolēni.
Pirmajā pieturvietā, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu Inovāciju un attīstības centrā visiem bija iespēja uzzināt par cilvēka “rezerves daļu”, piemēram, mākslīgo audu un kaulu nepieciešamību un to veidošanas iespējām. Katrs dalībnieks varēja izgatavot pats savu talismanu vai suvenīru - kauliņu vai zobiņu.
Apmeklējām RTU Inženierzinātņu vidusskolu, kurā skolēniem bija iespēja pašiem eksperimentēt ar krāsām, lāzeriem, veidot spoguļus, kurus ieguva kā dāvanu,. Skolēni ar matemātiskām funkcijām veidoja zīmējumus, pārliecinājās, kādēļ ikdienā nepieciešamas fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas zināšanas. 4 dažādās valodās – angļu, vācu, krievu un, protams, latviešu iepazinām skolas vēsturi, ikdienas mācību procesu un skolēnu sasniegumus.
Kā pēdējā no Zinātnieku nakts pieturvietām mūsu zinātnes piepildītajā dienā bija Transporta un sakaru institūts. Šeit iepazinām robotus – gan rūpnieciskos, gan mobilos. Drosmīgākie skolēni varēja piedalīties sacensībā ar robotu par precīzāku un ātrāku klucīšu sakārtošanu vienu virs otra. Secinājām, ka skolēni šo darbu veic ātrāk nekā robots, taču robota darbība ir precīzāka un akurātāka. Pacietīgākajiem bija iespēja sagaidīt savu kārtu dronu vadīšanā.
Diena bija izdevusies, piepildīta dažādām aktivitātēm un arī zināšanām.
Skolēnu iespaidi par Zinātnieku nakts pasākumiem:
“RTU Inženierzinātņu vidusskola ir laba skola. Es tajā labprāt mācītos.”
/Roberts Vītols, 8.klase/
“Zinātnieku nakts ir zināšanām pilna, jo šajā dienā varēja iemācīties dažādas lietas, kuras iepriekš nebija zināmas. Šajā dienā bija iespēja iepazīt skolas un to piedāvājumus, bija iespēja piedalīties dažādos interesantos eksperimentos, kā arī pārbaudīt savas zināšanas uzdevumos.”
/Diāna Angelika Šmite, 8.klase/
“Man ļoti patika RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu Inovāciju un attīstības centrs. Mani piesaistīja tā darbība un eksperimenti, kurus tajā veic, lai pārbaudītu vielas, kas var noderēt cilvēka veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai.” /Madara Šteina, 8.klase/
“Bija interesanti redzēt un uzzināt, kā var aizstāt cilvēka kaulus ar citu vielu palīdzību.”
/Inga Zonberga, 8.klase/
“Man ļoti patika veidot pašai savu kauliņu un ievēlēties vēlēšanos, metot sauso ledu krāsainajā šķīdumā. Labprāt piedalītos Zinātnieku naktī arī citus gadus.”
/Ivita Zonberga, 8.klase/

8.klases audzinātāja Liene Juzupe

Valsts svētku dekoru meistarklae


trešdiena, 2017. gada 11. oktobris

Tuvojas svētki!

Cien.Kazdangas pagasta iestādes, struktūrvienības, uzņēmumi un iedzīvotāji!
Tuvojas gada tumšākais laiks un vienlaikus mūsu tautas skaistākie svētki – Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas gadadiena.
Lai mūsu pagasts būtu vienots svētkos un svētku noformējumā, ejot pretī Latvijas simtgadei, aicinām visas pagasta iestādes, struktūrvienības, uzņēmumus un iedzīvotājus noformēt ēku logus, telpas un fasādes vienotā svētku noformējumā.
Šogad ēku logus, durvis, fasādes noformēsim ar stiprajām latvju zīmēm. Sāksim gatavoties laicīgi, lai visi kopā , jau 7.novembrī, mēs būtu saposušies un vienoti sagaidītu Lācplēša dienu un valsts svētkus.
Sadarbosimies, dalīsimies ar idejām un veidosim svētkus kopā!

Brauciens uz koncertu "Tev Tuvumā 2017"

ORGANIZĒJAM BRAUCIENU UZ KONCERTU!!!
18.decembrī plkst.19.00
Koncertzālē “Lielais Dzintars”
TEV TUVUMĀ 2017 LATVIEŠU KOMPONISTU ZIEMASSVĒTKU DZIESMAS /JAUNA PROGRAMMA
Šogad mūzikas projektā "Tev tuvumā" apvienosies Artūrs Skrastiņš , Aija Andrejeva, Marts Kristiāns Kalniņš, Putnu Balle ..
Projekts "Tev tuvumā" izpildīs Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Aivara Hermaņa, Jāņa Lūsēna, Valta Pūces, Ulda Marhilēviča, Igo, Aigara Voitišķa un citu latviešu komponistu skaistākās Ziemassvētku dziesmas. Kā pārsteigums būs speciāli šim projektam radītas dziesmas un to pirmatskaņojumi.
Biļetes cena Eur 12.00
Transporta pakalpojuma līdzmaksājums Eur 3.00
Biļetes pieteikt un samaksu veikt līdz 6.novembrim kultūras centrā pie Ineses. Info.26681805

trešdiena, 2017. gada 4. oktobris

Iespēja mācīties par pirtnieku

Kazdangas pagasta viesu namā Lauku Kurorts iespējams apgūt pirtnieka arodu valsts akreditētā mācību iestādē Pirts Skola. Pirmā tikšanās jau pavisam drīz 15. oktobrī. Vēl ir iespēja pieteikties.

pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris

Vislatvijas trušu saiets Kazdangā


Ik gadu Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība „Trusis un citi” rīko lielo darba izvērtēšanas izstādi - visi biedrības biedri palepojas ar gada laikā izaudzēto, saņem profesionāļa vērtējumu saviem dzīvnieciņiem un, protams, piedāvā iegādāties kvalitatīvu šķirnes vaislas materiālu ikvienam interesentam, kā arī saņemt speciālistu konsultācijas. Šogad izstāde norisināsies 28. oktobrī Kazdangas kultūras centrā, un tās organizēšana uzticēta Kalvenes TRUŠU MUIŽAI. Ikviens tiek laipni gaidīts no pulksten 10.00 līdz 18.00, lai aplūkotu ap 30 šķirņu trušus, kuri jau iepriekšējā dienā būs ieguvuši starptautiskas trušu vērtētājas Daces Kaulas vērtējumu, tāpat garaušu kompānijā rosīsies dažādi mājputni un citi sīkdzīvnieciņi. Savu dalību solījuši arī lietuviešu kolēģi. 
Izstādes laikā darbosies amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Tam pieteikties lūgums Kazdangas kultūras organizatorei T.26681805.

Tātad 28. oktobrī visi ceļi ved uz Kazdangu!
TRUŠU MUIŽAS saimnieki
Tomsonu ģimene