piektdiena, 2017. gada 29. septembris

88 pinumi vienuviet!

Septembra sākumā Kazdangas pagasta iedzīvotāji tika aicināti, pārskatīt savus pinumu (grozi, groziņi, vāzes utt) krājumus, lai kopīgi veidotu izstādi kultūras centrā. Aicinājumam atsaucās 7 kazdandznieces, un viņu atnestie pinumu krājumi kopīgi veidoja izstādi „Tavs kurvis, mans ķocis…” . Izstādē no 18.-29.septembrim varēja vienuviet apskatīt 88 dažādus pinumus, ar senu un ļoti senu vēsturi.
Tiešām liels prieks bija redzēt un apjaust, ka kazdandznieku mājās dabas materiāli un senču mantojums tiek turēts godā. Un vēl joprojām sadzīvē izmantojam mums mīļos groziņus. Laikam tieši tādēļ daudzi izstādē nevarēja piedalīties, jo savu ikdienu nespēj bez groziem un groziņiem iedomāties.
Ļoti ceru, ka nākamajā gadā, veidojot atkārtotu izstādi, mums izdosies sasniegt apaļu 100 groziņu un pinumu skaitli, lai mēs varētu lepoties ar saukli – „100 sirdssilti groziņi Latvijai!”.
Lielu paldies izstādes „Tavs kurvis, mans ķocis…” veidošanā vēlos teikt kazdandzniecēm, kuras atsaucās aicinājumam kopīgi veidot izstādi – Ainai Ļaudobelei, Ainai Vērsei, Veltai Tamsonei, Inesei Bērziņai, Daigai Brikmanei un Mārai Tīmanei. Ceru uz atsaucību arī atkārtotajā izstādē 2018.gadā!

Kazdangas kultūras darbu organizatore
Inese Birkenfelde

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana