otrdiena, 2017. gada 9. maijs

Kazdangas apļi 2017

Skrējiens„Kazdangas apļi 2017”
Nolikums
Mērķis un uzdevumi.
1. Turpināt aizsākto tradīciju skrējienu „Kazdangas apļi”.
2. Popularizēt skrējienu un sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīves veidu.
Laiks un vieta.
Sacensības notiks 2017.g.4.jūnijā plkst. 11:00, Kazdangā pie Kazdangas pils.
Sacensību organizatori.Sacensības organizē Kazdangas pagasta pārvalde.
Sacensību tiešā vadība – tiesnešu kolēģija.
Galvenais tiesnesis – Kaspars Rudītis.

Programmā.
Vecuma grupa
Meitenes – sievietes
{dz.g.)

Distance
Vecuma grupa
Zēni –
Vīrieši
(dz.g.)

Distance

0.grupa
2011. un jaunāki
300m
0.grupa
2011. un jaunāki
300m
1.grupa
2010.-2009.
500m
1.grupa
2010.-2009.
500m
2.grupa
2008.-2007.
1000m
2.grupa
2008.-2007.
1000m
3.grupa
2006.-2005.
1000m.
3.grupa
2006.-2005.
1000m.
4.grupa
2004.-2002.
1000m
4.grupa
2004.-2002.
2000m
5.grupa
2001.-1999.
2000m
5.grupa
2001.-1999.
3000m
6.grupa
1998.-1983.
2000m
6.grupa
1998.-1983.
3000m
7.grupa
1982. un vecāki
1000m
7.grupa
1982. un vecāki
3000m

Pieteikumi.Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 10:00.
Vērtēšana.Katrā vecuma grupā uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā uzrādītā laika.
Apbalvošana.1.,2. un 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu.
Piezīmes.Par traumām un dalībnieku veselības stāvokli sacensību laikā, rīkotāji atbildību neuzņemas.
VEIKSMĪGU STARTU!

Sporta metodiķis: K.Rudītis 26165847

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana