piektdiena, 2017. gada 17. marts

Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā

Kazdangas muzejs izsludina konkursu „Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā”. Mūzika ir tā, kas senāk priecēja un vienoja cilvēkus brīvajos brīžos, svētku reizēs, kā arī mierināja skumjākos dzīves posmos. Daudzās Kazdangas mājās dzīvoja cilvēki, kuri mīlēja mūziku, dažādos laika periodos bija izveidojušies pat lielāki un mazāki orķestri, kas bija pieprasīti svētkos un ballītēs tuvākā un tālākā apkārtnē.
Ar konkursa palīdzību centīsimies apzināt ļaudis, kuri prata spēlēt mūzikas instrumentus, kādi mūzikas instrumenti tika spēlēti, kādos pasākumos un kur. Pašķirstīsim albumus, pievērsīsim uzmanību fotogrāfijām, kurās redzami muzikanti, mūzikas instrumenti, izzināsim cilvēkus, kas šajās fotogrāfijās redzami, viņu dzīves stāstus. Pajautāsim vecākiem, vecvecākiem, lai pastāsta, kādi mūzikas instrumenti tika izmantoti ballēs viņu laikā.

Konkursa „Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā”
 NOLIKUMS
Konkurss norisinās no 2017. gada 1. marta līdz 28. aprīlim
1. Konkursa mērķis: apzināt Kazdangā muzikantus, izzināt viņu dzīvesstāstus, iepazīt senos mūzikas instrumentus.
2. Konkursam iesniedzamā darba apraksts: darbs iesniedzams datorrakstā. Darbam pievienot ieskenētas fotogrāfijas (ja ir).
3. Vērtēšanas kritēriji: darba atbilstība tematam, tēmas izklāsts, pievienotas fotogrāfijas.
4. Konkursa mērķauditorija: jebkurš interesents bez vecuma ierobežojuma.
5. Obligātas prasības: Uz katra darba otrā pusē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, tālruņa numuram.
6. Darbi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.aprīlim Kazdangas muzejā.
7. Labākā darba autoru gaida pārsteiguma balva. Informācija: pie Kazdangas muzeja vadītājas Ilzes, tālr.63449755, 28616717 vai e-pastā: kazdanga.muzejs@inbox.lv

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana