ceturtdiena, 2017. gada 30. marts

Putnu vērošana kopā ar Ritvaru Rekmani

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs sadarbībā ar putnu pētnieku un biologu Ritvaru Rekmani 14. un 15. aprīlī aicina doties pārgājienā pa izveidotajiem putnu maršrutiem Aizputē, Cīravā un Kazdangā. Pārgājienu laikā būs iespēja iepazīt dažādas putnu sugas un to mājošanas vietas, kā arī dzirdēt dažādus interesantus stāstus par putniem, kas dzīvo mūsu mežos un parkos.
Pārgājienu laiki:
14. aprīlis 10.00 – 13.00 Cīravā – pulcēšanās pie Cīravas luterāņu baznīcas
15. aprīlis 10.00 – 13.00 Aizputē – pulcēšanās Piestātnes un Sakas ielu krustojumā
15. aprīlis 14.00 – 17.00 Kazdangā – pulcēšanās pie Kazdangas pils
Pārgājienu laikā lūdzam saģērbties laika apstākļiem un pārgājienam atbilstoši. Ja iespējams, ņemiet līdzi binokļus un citu putnu vērošanai nepieciešamo aprīkojumu.

Putnu vērošanai pieteikties Aizputes novada TIC, Atmodas ielā 16, pa e – pastu turisms@aizpute.lv vai zvanot 28617307 līdz 13. aprīlim. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (vietu skaits ierobežots)! Dalība – bez maksas!

trešdiena, 2017. gada 29. marts

Teika par virsmežzini un ārstu

Ja meklējot Kazdangas parkā vizbuļus, Tu atrod riņķakrustus, Tev lieti noderētu zināšana par kādu Kazdangas teiku.


Kazdangas baronam uzticīgi kalpojis virsmežzinis Šēferis. Viņš rūpējies par Kazdangas parka izveidošanu, kokmateriālu un malkas sagatavošanu. Virsmežzinis ilgstoši draudzējies ar vietējo Kazdangas ārstu. Viņi bieži kopā pastaigājās pa Kazdangas parku, apmeklēja Dzirnezeru, priecājās par Dzirnezera skaistajiem krastiem. Tā kādā pastaigas reizē abi norunājuši, kad viņi nomiršot, lai vienu apglabā Dzirnezera labajā krastā, bet otru – kreisajā krastā. Tad viņi varēšot labi sasaukties un sarunāties, jo pa Dzirnezera plūdumu balsis plūdīs tīri un saprotami. Tā arī izdarīja. Virsmežzini apglabāja Dzirnezera krastā pils pusē. 20. gs. sākumā šajā vietā uzcelts neliels piemineklis - riņķakrusts ar uzrakstu ‘’Virsmežzinis Šēferis’’. Ļaudis runā, ka virsmežnieks miris tieši 1800. gadā. Dzirnezera pretējā krastā, uzkalniņā aiz grotas apglabāts ārsts.
Abi senie draugi pāri Dzirnezeram sarunājas vēlu vakarā. Domājams, ka tas notiek tad, kad vakaros Dzirnezera krastu kokos brēc pūces. Senie ļaudis teikuši, ka caur pūces brēcieniem labi bija saklausāmas abu mirušo draugu balsis.


Vai zini, ka šie divi parkā esošie riņķakrusti ir vienīgie zināmie Kurzemē?
Vai zini, ka šī nav vienīgā teika par šiem riņķakrustiem?

pirmdiena, 2017. gada 27. marts

Spēka dziesmu vakars


Retrīts Kazdangā

Ar pateicību visiem Gaismas ģimenes dalībniekiem, un katram atsevišķi, par skaisto pieredzes bagāto mūsu Ceļu un ceļojumu šīs ziemas un arī visa pagājušā gada garumā, vēlos Jūs aicināt uz noslēguma Retrītu 6-7 aprīlī, Kazdangā, kā arī kopīgi dosimies uz nodarbības norisi jūras krastā.
Kursim uguni, praktizēsim stihiju meditācijas elpošanas vingrinājumus. Izrunāsim zīmju pieredzētās dziedinošās spējas, un dalīšos ar zīmju kombinācijām, ietekmēm, konkrētās dzīves situācijās.. Vakara meditācijā Kazdangas pilī , ar dziedošajām Tibetas bļodām, esmu sarūpējis Jums kādu pārsteigumu! Protams, sarunas un jautājumi.
Ar prieku Jūs visus redzēšu retrītā. Līdz aiciniet draugus, radus, kas labprāt apgūtu Stihiju elpošanas vingrinājumus, un mūsu diskusijas vakars būtu izglītojoši. Vairāk info par pasākumu http://www.tibetasblodas.lv/

pirmdiena, 2017. gada 20. marts

Sibīrija – cilvēku mūža daļa

24. martā plkst.  13.30 pie teroru upuru piemiņas akmens Kazdangā – piemiņas brīdis un ziedu nolikšana. Pēc tam, plkst. 14.00, Kazdangas muzejā notiks pasākums "Sibīrija – cilvēku mūža daļa". Ar īsizrādi "Mīlestība" uzstāsies Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēnu dramatiskais kolektīvs "Ezis", tiks izrādīta Dzintras Gekas filma "Kur palika tēvi?".

piektdiena, 2017. gada 17. marts

Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā

Kazdangas muzejs izsludina konkursu „Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā”. Mūzika ir tā, kas senāk priecēja un vienoja cilvēkus brīvajos brīžos, svētku reizēs, kā arī mierināja skumjākos dzīves posmos. Daudzās Kazdangas mājās dzīvoja cilvēki, kuri mīlēja mūziku, dažādos laika periodos bija izveidojušies pat lielāki un mazāki orķestri, kas bija pieprasīti svētkos un ballītēs tuvākā un tālākā apkārtnē.
Ar konkursa palīdzību centīsimies apzināt ļaudis, kuri prata spēlēt mūzikas instrumentus, kādi mūzikas instrumenti tika spēlēti, kādos pasākumos un kur. Pašķirstīsim albumus, pievērsīsim uzmanību fotogrāfijām, kurās redzami muzikanti, mūzikas instrumenti, izzināsim cilvēkus, kas šajās fotogrāfijās redzami, viņu dzīves stāstus. Pajautāsim vecākiem, vecvecākiem, lai pastāsta, kādi mūzikas instrumenti tika izmantoti ballēs viņu laikā.

Konkursa „Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā”
 NOLIKUMS
Konkurss norisinās no 2017. gada 1. marta līdz 28. aprīlim
1. Konkursa mērķis: apzināt Kazdangā muzikantus, izzināt viņu dzīvesstāstus, iepazīt senos mūzikas instrumentus.
2. Konkursam iesniedzamā darba apraksts: darbs iesniedzams datorrakstā. Darbam pievienot ieskenētas fotogrāfijas (ja ir).
3. Vērtēšanas kritēriji: darba atbilstība tematam, tēmas izklāsts, pievienotas fotogrāfijas.
4. Konkursa mērķauditorija: jebkurš interesents bez vecuma ierobežojuma.
5. Obligātas prasības: Uz katra darba otrā pusē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, tālruņa numuram.
6. Darbi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.aprīlim Kazdangas muzejā.
7. Labākā darba autoru gaida pārsteiguma balva. Informācija: pie Kazdangas muzeja vadītājas Ilzes, tālr.63449755, 28616717 vai e-pastā: kazdanga.muzejs@inbox.lv

ceturtdiena, 2017. gada 9. marts

Zīme. Raksts. Nozīme

14. martā plkst. 18.00 Kazdangas pilī tikšanās ar folkloristi, jostu darinātāju, grāmatas „Zīme. Raksts. Nozīme” autori Inesi Krūmiņu.
„Ar zīmēm un rakstiem ir līdzīgi kā ar modernajām tehnoloģijām: informācija tiek saglabāta un nodota tālāk kodētā veidā. Lai datus atšifrētu, ir jāzina kods. Arī latvju raksti ir informācija, bet zīmes - kods. Rakstus var “lasīt”, ja pazīst zīmes un tām atbilstošos tēlus. Savukārt tēli jāmeklē latviešu tautas pasakās, dainās un ticējumos.”
Mēs ikdienā satopamies ar dažādām zemēm, rakstiem un ornamentiem, bet cik daudz mēs zinām par to nozīmi,cik daudz mēs zinām par informāciju, ko tās nes līdzi
Līdzmaksājums pasākumā 5 eiro.
Būs iespējams nopirkt arī grāmatas.

otrdiena, 2017. gada 7. marts

Atzinība

6.martā, Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma, izpilddirektors Jānis Tīmanis un restaurators Māris Gulbis devās uz Rīgu saņemt atzinību.
Mēs lepojamies!
Konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2016” tika saņemti 88 pieteikumi, pārstāvot visdažādāko būvju tipoloģiju un aptverot visu Latviju, kā arī Zviedriju, Igauniju un Krieviju, kur Latvijas pilsoņi piedalījušies objektu tapšanā. 2017.gada 2.februāri žūrijas sēdē no 88 pieteiktajiem objektiem 2.konkursa kārtu tika izvirzīti 39 objekti.
Konkurss „Latvijas Būvniecības Gada balva” notiek jau trešo reizi un ir žurnālu „Latvijas Būvniecība”un „Latvijas Architektūra” organizēts konkurss sadarbojoties ar Ekonomikas ministriju, VARAM, Rīgas domes Īpašuma departamentu, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, biedrību “Building Design and Construction Council” Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, Latvijas Amatniecības kameru, biedrību “Zaļās mājas”. Konkursu šogad atbalstījuši “Technonicoll”, “Pillar”, “Thermowhite”, “Peikko Latvija”, “Condair”. Konkursa devīze “Drošība”. Visus konkursam pieteiktos objektus bija iespēja aplūkto izstādē Līvu laukumā Rīgā.

pirmdiena, 2017. gada 6. marts

Austrasdienas Kazdangā

18.marts plkst.15.00 Kazdangas kultūras centrā koncerts “Austrasdienas Kazdangā” piedalās Austrasbērni no Rīgas un Liepājas. Ieejas maksa Eur 1.00
Vairāk lasiet  šeit >>>