pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Paldies kazdandzniekiem!

Novembrī atzīmējām un svinējām mūsu mīļās Latvijas dzimšanas dienu. Lai arī šie svētki ir gada tumšākajā laikā, tie tomēr sev līdzi nes daudz smaidu un pozitīvu emociju.
Kā allaž svinīgajā valsts svētku pasākumā suminājām un teicām labus vārdus mūsu pašu pagasta iedzīvotājiem. Bet lielu paldies gribu teikt visiem, kuri atsaucās aicinājumam un oktobrī pauda savu viedokli un ieteica mūsu pašu līdzcilvēkus pateicības rakstiem. Šogad iedzīvotāju atsaucība bija īpaši liela un pamanāma. Pateicoties tai, Kazdangas pagasta pārvaldes pateicības rakstus pasniedzām:

Gitai Ozolai - par radošu, kvalitatīvu un godprātīgu pedagoģisko darbu;
Jurģim Gofmanam - par ilggadēju pedagoģisko darbu;
Landrai Valdmanei - par ilggadēju pedagoģisko darbu un radošu māksliniecisko darbu;
Dagnijai Zitmanei- Zihmanei, Lindai Miceniecei un Ancei Brālītei – par apzinīgu brīvprātīgo darbu Kazdangas pagasta pārvaldes labā,
Madarai Ozolai - Par sabiedrisko aktivitāti un apzinīgu muzicēšanu pūtēju orķestrī “Kazdanga”;
Sudrabu ģimenei - Par darba tikuma un ģimenisko vērtību saglabāšanu;
Kristīnei Vītolai - Par aktivitāti un uzņēmību dibinot ģimeņu biedrību “Danga”;
Sandrai Baumanei - Par apzinīgu un godprātīgu darbu Kazdangas pagasta pārvaldes labā;
Jānim Ansonam - Par ilggadēju darbošanos pūtēju orķestrī “Kazdanga”;
Irēnai Tīmanei - Par ilggadēju darbu Kazdangas pagasta pārvaldes labā;
Elenai Brunavienei - Par ģimenisko saišu stiprināšanu;
Lilijai Reinātei Skirelei - Par atbalstu līdzcilvēkiem grūtā dzīves situācijā;
Laurai Kārkliņai - Par godprātīgu darbu un atsaucību, Kazdangas pagasta pārvaldes un iedzīvotāju labā.
Mūsu cilvēki – ir mūsu valsts vislielākā vērtība. Esam lepni, ka arī Kazdangā ir aktīvi, gudri un darbīgi ļaudis, kuri ikdienā pašaizliedzīgi dara savu darbu, palīdzēdami citiem. Cilvēki, kuri uzklausa, uzmundrina, palīdz. Cilvēki bez kuriem nav iedomājama arī Kazdangas turpmākā attīstība un cilvēki, kuri vienkārši ir blakus saviem līdzcilvēkiem grūtā brīdī.

Kazdangas kultūras darbu organizatore
Inese Birkenfelde

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana