piektdiena, 2016. gada 16. decembris

Konkurss -piemiņas plāksnes izveide Ernestam Treimanim.

Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde izsludina konkursu piemiņas plāksnes izveidei Ernestam Treimanim.
2017.gadā Ernestam Treimanim apritētu 90 gadi. Ernests Treimanis dzimis 1927.gada 1.martā un kopš 1959.g. dzīvoja Kazdangā. Strādāja Kazdangas Lauksaimniecības tehnikumā par mākslinieku noformētāju, izveidoja Kazdangas kultūras nama griestu ornamentus un griestu lukturus pēc Albīna Dzeņa metiem. Pēc skolotāja Jāņa Mežsētas nāves savā uzraudzībā pārņēma Kazdangas parku, saglabāja daudz vēsturisku materiālu par Kazdangas pagastu, izveidojot priekšzīmīgu tehnikuma vēstures muzeju. Ernests Treimanis devis lielu ieguldījumu Kazdangas pagasta vēstures saglabāšanā un Kazdangas vārda popularizēšanā.
2007.g. par nopelniem Latvijas valsts labā apbalvots ar Atzinības krusta Lielo sevišķās pakāpes Goda zīmi.
Konkursa mērķis ir atlasīt vispiemērotāko risinājumu piemiņas plāksnes izveidošanai par godu Ernesta Treimaņa darbam un devumam Kazdangas pagasta labā. Plānots piemiņas plāksni piestiprināt pašvaldībai piederošajā mājā Liepu gatvē 6, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā un atklāt to Ernesta Treimaņa 90 gadu jubilejas piemiņas pasākuma ietvaros 2017.gadā.

Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties šeit >>>  vai  Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvaldē pie sekretāres, tālrunis - 63449806 un Kazdangas muzejā, tālrunis - 28616717.
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana