otrdiena, 2016. gada 20. decembris

Kazdangas Kultūras centrs decembrī svin jubileju.

Kazdangas Kultūras centrs decembrī svin jubileju. Pirms 10 gadiem īstenots vērienīgs projekts “Daudzfunkcionāla reģionālā kultūras, tūrisma informācijas un izglītības centra izveide bijušajā Kazdangas muižas staļļa ēkā”. Projekta mērķis - izveidot reģionālu daudzfunkcionālu centru ar aktu zāli 700 vietām, konferenču zāli ar 200 vietām, izglītības centru ar 50 vietām, kā arī izstāžu telpu mākslas pasākumiem.
Īsa vēsture. Kultūras nams celts 1686.gadā kā Kazdangas muižas kalpu māja. 19.gadsimta pirmajā pusē grandiozajos muižas celtniecības darbos kalpu māja pārveidota par Kazdangas muižas zirgu stalli un ratnīcu. Tāpat kā visas muižas ēkas, tā bija baronu Manteifeļu īpašums līdz 1923.gadam. Pēc pārbūves 1959.gadā Kazdangas muižas stallis kļuva par Kultūras namu, kur notika rosīga Kazdangas lauksaimniecības tehnikuma kultūras dzīve.
Projekta realizācija.2004.gadā Kultūras namu, kas bija gandrīz 10 gadus bez apkures, savā īpašumā no Izglītības Ministrijas pārņēma Kazdangas Pagasta padome. Sākās finansējuma meklēšana unikālās vēsturiskās ēkas rekonstrukcijai. Līdzekļi tika piešķirti no Eiropas Savienības PHARE fonda - 379 590 eiro, valsts piešķirtais finansējums - 101 224 eiro, savukārt Kazdangas Pagasta padomes līdzfinansējums - 95 307 eiro.
Ēka tika rekonstruēta pilnībā; nomainīts segums jumtam un 1902.gadā celtajam tornītim. Kultūras centra sienu stabilitātei tika izbūvēti četri āra kontroforsi –atbalsti. Kultūras nama iekšpusē nomainīti jauni koka pakešu logi. Tika mainīta forma fasādes logiem un tornīša (donžona) logiem pirmā stāva līmenī. Pilnībā rekonstruētas visas ēkas telpas. Visapjomīgākie darbi notika zālē – sienu un vēsturisko griestu atjaunošana, krāsošana un parketa atjaunošana, skatuves atjaunošana. Pavisam jaunā veidolā atklājās foajē un garderobes telpas. Restaurēta arī ēkas fasāde, lievenīši. Sakārtotas komunikāciju sistēmas: ūdensapgāde, elektroapgāde, apkure, ventilācija un kanalizācija. Āra labiekārtošanas darbos izveidoti gājēju celiņi, pandusi, notekjoslas un ierīkots zāliens. Rekonstrukcijas darbi tika pabeigti 2006.gada decembrī, un skaistajās gaišajās telpās varēja notikt Ziemassvētku pasākumi iedzīvotājiem.

Ēkā šobrīd darbojas pagasta bibliotēka, notiek koncerti un izstādes, darbojas dažādi pulciņi, notiek pašdarbības kolektīvu mēģinājumi. Otrā stāva mājīgajās telpās darbojas jaunā Kazdangas ģimeņu biedrība “Danga”. Kultūras centrs ir lielākais Kurzemes laukos, un lepojas ar savu zāli un skatuvi.
Kultūrvēsturisko mantojumu novērtē novada iedzīvotāji un iebraucēji – tūristi, muzeja un kultūras pasākumu apmeklētāji, dabas draugi, arhitekti, restauratori, ainavu speciālisti un citi. Viņi izvēlas Kazdangu izziņai, izglītībai, pieredzes apmaiņai, svētku svinēšanai vai nesteidzīgai atpūtai. Kazdangas kultūrvide ar parku, vēsturisko muižas apbūvi, Valsts nozīmes aizsargājamiem kultūras pieminekļiem,- ir interesants un ievērojams resurss tūrisma attīstībai, iedzīvotāju izglītošanai un attālas lauku apdzīvotas vietas izaugsmei.
Attīstības nodaļas projektu vadītāja Biruta Konrāde

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana