otrdiena, 2016. gada 6. decembris

Ģimeņu biedrība „Danga” veic pētījumu Kazdangas Saieta namā.

Kā jau zināms, ģimeņu biedrība „Danga” aktīvi darbojas, lai padarītu Kazdangas ģimeņu dzīvi interesantāku, pilnvērtīgāku un aktīvāku.
Turpinot jau iesākto un turoties pie saviem mērķiem, nolēmām veikt pētījumu par iespējām pavadīt tumšos rudens vakarus interesanti un lietderīgi. Par pētījuma vietu kļuva Kazdangas pagasta Saieta nams, kurš darbadienās no 7.11. līdz 16.11. bija atvērts līdz 20.00, četras stundas ilgāk kā ierasts. Lai pētījuma ideju realizētu, biedrības biedri brīvprātīgi veica dežūras un izdomāja, kā nodarbināt gan lielos, gan mazos apmeklētājus. Tika iesaistīti arī vietējie iedzīvotāji. Īpašu paldies sakām Anitai Bērziņai par novusa spēles mācīšanu; Alfrēdam Lejam, kurš mācīja bērniem šahu; Agritai Volkovičai, kura mācīja cept pīrāgus un Olgai Cimmermanei par sniegpārsliņu meistarklasi.
Bērni varēja izgatavot arī Ziemassvētku apsveikumu kartītes un rotājumus eglītei. Apmeklētājiem bija arī iespēja katru vakaru spēlēt galda tenisu.
Atsaucība no bērnu un jauniešu puses bija liela, kas pierāda, ka biedrības „Danga” uzņēmība un pašiniciatīva bija vērtīgs ieguldījums bērnu un jauniešu ārpusskolas interešu un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanā un paplašināšanā. Liels prieks, ka pašvaldība mūsu darbību novērtējusi atzinīgi un Saieta nams turpmāk trīs dienas nedēļā būs atvērts līdz 19.00. Lai bērni redzētu iespēju pavadīt garos, tumšos vakarus pilnvērtīgi, ir nepieciešams viņus organizēt un līdzdarboties, radīt mājīgu atmosfēru un sajūtu, ka viņi tiek gaidīti. Prieks, ka biedrībai tas izdevās un tiek turpināts.

Sanita BeļajevaNav komentāru:

Komentāra publicēšana