ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobris

Pils kupola zālē veikta vēsturisko logu restaurācija

Aizputes novada dome 2016. gadā realizēja projektu „Kazdangas pils kupola zāles logu restaurācija”, ko finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF), piešķirot EUR 2 000.
Projekta mērķi ir kultūras pieminekļa - Kazdangas muižas Pils (Valsts aizsardz. Nr.6414) – kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, remontējot un restaurējot vēsturiskos būvgaldniecības izstrādājumus; sabiedrības izpratnes veicināšana par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un nacionālās identitātes stiprināšana.
Projekta ietvaros tika veikta 2.stāva kupola zāles kreisās puses segmentu dubulto logu komplektu restaurācija. Restaurācijas darbi ietvēra logu demontāžu ar marķēšanu, attīrīšanu, stiklošanu, vērtņu galdniecisko remontu, protezēšanu, aplodu galdniecisko remontu, eņģu un aizgriežņu remontu, gruntēšanu vairākās kārtās, krāšošanu, uzstādīšanu. Saskaņā ar izstrādāto metodiku darbus veica Kuldīgas restaurācijas centra amatnieks Māris Gulbis.
Kazdangas muižas vēsturiskā apbūve un kultūrvide ir ievērojams resurss tūrisma attīstībai, iedzīvotāju izglītošanai un attālas lauku apdzīvotas vietas izaugsmei. Pateicoties kultūras mantojuma saglabāšanai novadā, notiek aktīvāka Kazdangas un reģiona sabiedriskā un kultūras dzīve, veidojas pievilcīga dzīves vide, tiek veicināta sociālā un ekonomiskā attīstība. 2016.gadā Kazdangā kopā notikušas 6 diennakts nometnes ar dalībnieku skaitu virs 200, kā arī Dabas skolas nodarbības skolēniem. Pilī notikušas 16 darbnīcas 312 personām. Ir liela apmeklētāju interese par dabas un kultūras mantojumu ar tendenci pieaugt (gadā ap 5000 tūristu).
Kopā trīs gadu laikā VKKF ir piešķīris Kazdangas pils kupola zāles vēsturisko logu, durvju un palodžu restaurācijai 8 000 EUR.
Projekta vadītāja Biruta Konrāde

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana