piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Eiropas kultūras mantojuma dienu 2016 norise Kazdangā

Ik gadu septembrī, kad lauki, dārzi un meži pateicas saviem kopējiem par ieguldīto darbu un dāvā bagātu ražu, mēs ielūkojamies mūsu kultūras mantojuma pūrā, cildinām garīgo un materiālo vērtību sargātājus un aprūpētājus. Eiropas kultūras mantojuma dienās šogad iepazinām kultūrvēsturisko ainavu savdabību un daudzveidību Latvijas novados. Kazdangā vairāku paaudžu laikā iekoptie muižas ainaviskā parka stādījumi, mežaparks ar laucēm, dīķiem un skatu perspektīvām atspoguļo centienus radīt estētiski augstvērtīgu vidi un ainavu ilgtermiņā, tādēļ arvien lielākas pūles jāvelta zināšanu iegūšanai un vēsturiskās vides izpētei un izpratnei plašākā kontekstā.
Viens no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2016 pasākumiem tika organizēts arī Kazdangas pilī, kur apmeklētājus
 pēc muzikāla sveiciena uzrunāja rosīgie Kazdangas pašvaldības, Aizputes novada un Kazdangas muzeja pārstāvji, iepazīstinot ar paveikto un iecerēm vēsturisko ēku un stādījumu pārvaldībā un sakārtošanā. Iepriekšējo paaudžu atstātā mantojuma izmantošanu diktē laiks, bet ir svarīgi sekot, lai netiktu apdraudēts un nemazinātos kultūrvēsturisko vērtību kopums. Par cilvēku iekoptajiem stādījumiem un dabas ainavām kultūrvēsturisko un arhitektūras vērtību apzinātājs un atjaunotājs Juris Zviedrāns bija sagatavojis divu daļu stāstījumu „Ainava un ainavu dārzs”, kurā analizēja Kazdangas muižas apbūves un stādījumu izveidi no 18. līdz 20. gadsimtam, īpaši uzsverot apkārtnes ainavisko daudzveidību. Ir ļoti svarīgi apzināt, izpētīt un analizēt Kazdangā dažādā laikā iekopto ainavisko dārzu un parku stādījumu plānojuma kompozīciju un dendroloģisko daudzveidību kontekstā ar attiecīgā laikmeta analogiem piemēriem Krievijā un Eiropā, tādēļ, raksturojot vēsturiskus objektus, nepieciešams izvairīties no interpretācijām terminu lietošanā. Precizitātes trūkums vēsturiskajā izpētē var kļūt par iemeslu daudzām kļūdām. Ir apsveicami, ka Kazdangas iedzīvotāji ar lielu apņēmību ir uzsākuši vērienīgu pasākumu kompleksu, lai gadsimtos radītās kultūras un dabas vērtības ne tikai spodrinātu,
bet darītu pieejamas arī turpmākajām paaudzēm.

No sirds vēlu veiksmi un panākumus rosīgajiem Kazdangas ļaudīm ieceru īstenošanā!


Silvija Ozola 
arhitekte, Rīgas Tehniskās universitātes docente, inženierzinātņu maģistre arhitektūrā

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana