trešdiena, 2016. gada 27. jūlijs

„Barona Manteifeļa dārgumu meklēšana 2016” nolikums

Izzinošs, izglītojošs un izklaidējošs pasākums „Barona Manteifeļa dārgumu meklēšana 2016” nolikums
Sacensību mērķis: Iepazīstināt iedzīvotājus ar Kazdangas kultūrainavu, parka infrastruktūru, popularizēt Kazdangu, izzināt vēsturiskus faktus par Kazdangu. Saliedēt ģimenes/dalībnieku komandas.
Sacensību vieta un laiks: Starts un finišs pie Kazdangas akmens tilta.Sacensības notiek Parka svētku ietvaros 2016. gada 3. septembrī
Pieteikšanās: uz vietas pie akmens tilta, reģistrācija no plkst. 14.30
Dalībnieki: Ģimenes/komandas sākot no 3 personām
Sacensību norise: dalībniekiem ar kartes palīdzību noteiktā laikā jāapmeklē noteiktu skaitu atzīmētu kontrolpunktu, jāatzīmējas un jāizpilda veiklības vai atjautības uzdevums katrā kontrolpunktā, kā arī jāatbild uz jautājumiem. Uzdevumu lapas tiks izsniegtas starta vietā.
Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Uzdevumu izpildes laiks: no plkst. 14.30 līdz 15.45
Starta kārtība: Brīvs starta laiks
Apbalvošana: Apbalvošana notiks izlozes veidā, tiks izlozētas 20 balvas. Izlozē piedalās visi dalībnieki, kas veikuši uzdevumus un atbildējuši uz visiem jautājumiem par interesantiem faktiem Kazdangas vēsturē. Izloze notiks plkst. 16.00 pie Kazdangas pils
Rīko: Pasākuma un uzdevumu plānošana– Kazdangas tūrisma informācijas punkta vadītāja Māra Tīmane
Kazdangas TIP –- Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, t. 29103813, e-pasts: kazdanga.tic@inbox.lv

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana