trešdiena, 2016. gada 18. maijs

Piedzīvo nakti pilī 2016

Kazdangas tūrisma informācijas punkta rīkotajam pasākumam „Piedzīvo nakti pilī”
2016.gada 27.maijā
PASĀKUMA MĒRĶIS: iepazīt un saliedēt Aizputes novada jauniešus, izzināt viņu vēlmes un vajadzības, pasākuma laikā uzzināt jauniešu viedokli par vietām kurā tie dzīvo, ko šajās vietās vajadzētu uzlabot. 
PASĀKUMA DALĪBNIEKI: Aizputes novada jaunieši vecumā no 15. līdz 25. gadiem. Jauniešiem līdz 18 gadiem pieteicoties jāiesniedz organizatoriem vecāku parakstīta atļauja (Atļaujas paraugs pielikumā). 
Pasākuma dalībnieks apņemas: kārtīgi uzvesties un klausīt organizatorus, ar cieņu attiekties pret pārējiem dalībniekiem.
Organizatori patur tiesības jaunieti sūtīt mājās, informējot par to vecākus, ja jaunietis neievēro iekšējās kārtības noteikumus, neklausa organizētājus vai lieto apreibinošas vielas.
PIETEIKŠANĀS: Pasākuma dalībniekiem jāpiesakās līdz 25.maijam. Kazdangas tūrisma informācijas punktā pie vadītājas Māras Tīmanes T:29103813. Lai saņemtu organizatoru atļauju piedalīties pasākumā, jāatnes vai jāiesūta kazdanga.tic@inbox.lvuzrakstīta vai uzzīmēta ideja par to, ko gribētos uzlabot Kazdangā, Kazdangas parkā. 
PASĀKUMA VIETA: Kazdangas pils
PASĀKUMA NORISE: Plkst. 18.30-19.00 -Iekārtošanās.

No plkst. 19.30 -Grupu darbs, laiks ar viesi humoristi, dažādu televīzijas projektu un pasākumu vadītāja, radiostacijas Star FM rīta programmas "balss" Baibu Sipenieci- Gavari un FK Liepāja trenera asistentu Mareku Zuntneri
No plkst.22.00 -Fotoorientēšanās ap pili 
22.30 -Kopīgs „ideālais” iekštelpu pikniks no pašu atnestajiem produktiem.
No plkst.23.20 -Mūzikas darbnīca, viss ap un par mūziku /radīsim, baudīsim, izdejosim.
2.00 -Nakts kino, pēc filmas naktsmiers
Plkst.6.30 – celšanās
Plkst. 7.00 pankūku darbnīca un mājupceļš. 
Līdzi ņemamās lietas: guļammaiss/ sega un spilvens, un vakara uzkodas, kabatas lukturītis. Ērti maiņas apavi, vai siltas zeķes. Ja mājās ir kāds mūzikas instruments, tad arī to var paņemt līdzi. 
Organizatori 
Kazdangas tūrisma informācijas punkts sadarbībā ar Aizputes IDEJU MĀJU


Pielikums

Kazdangas tūrisma punkta vadītājai Mārai Tīmanei
______________________skolas __. klases

skolnieka(-ces) _______________________________
( vārds, uzvārds)
VECĀKU ATĻAUJA

Es, ____________________________________, piekrītu , ka mans bērns
            (vārds, uzvārds)
piedalās Kazdangas tūrisma centra rīkotajā pasākumā „Piedzīvo nakti pilī” 2016. gada 27.maijā laikā no plkst. 18.30 līdz 28.maija plkst. 7.00.
Telefona Nr.________________________

_______________________________(paraksts)

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana