trešdiena, 2016. gada 25. maijs

Kazdangas apļi 2016


Skrējiens
„Kazdangas apļi 2016”
Nolikums
Mērķis un uzdevumi.
1.      Turpināt aizsākto tradīciju skrējienu „Kazdangas apļi”.
2.      Popularizēt skrējienu un sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīves veidu.
Laiks un vieta.
            Sacensības notiks 2016.gada. 4.jūnijā plkst. 1100,  Kazdangā pie Kazdangas pils.
Sacensību organizatori.
            Sacensības organizē Kazdangas pagasta pārvalde.
Sacensību tiešā vadība – tiesnešu kolēģija.
Galvenais tiesnesis – Kaspars Rudītis.
Programmā.

Vecuma grupa
Meitenes – sievietes
{dz.g.)

Distance
Vecuma grupa
Zēni –
Vīrieši
(dz.g.)

Distance

0.grupa
2010. un jaunāki
300m
0.grupa
2010. un jaunāki
300m
1.grupa
2009.-2008.
500m
1.grupa
2009.-2008.
500m
2.grupa
2007.-2006.
1000m
2.grupa
2007.-2006.
1000m
3.grupa
2005.-2004.
1000m.
3.grupa
2005.-2004.
1000m.
4.grupa
2003.-2001.
1000m
4.grupa
2003.-2001.
2000m
5.grupa
2000.-1998.
2000m
5.grupa
2000.-1998.
3000m
6.grupa
1997.-1982.
2000m
6.grupa
1997.-1982.
3000m
7.grupa
1981. un vecāki
1000m
7.grupa
1981. un vecāki
3000m

Pieteikumi.
            Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 1000.
Vērtēšana.
            Katrā vecuma grupā uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā uzrādītā laika.
Apbalvošana.
1.,2. un 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu. Ar balvu tiks apbalvoti grupas uzvarētāji, kurās ir vairāk kā 5 dalībnieki.
Piezīmes.
            Par traumām un dalībnieku veselības stāvokli sacensību laikā, rīkotāji atbildību neuzņemas.

VEIKSMĪGU STARTU!

Sporta metodiķis K.Rudītis
26165847

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana