pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis

Sibīrija atmiņās

Kazdangas muzejā 2016.gada 22.martā notika pasākums “Sibīrija atmiņās”. Šo pasākumu lielākā vērtība ir tā, ka dzīvo cilvēku atmiņu stāstījumi daudz uzskatāmāk un emocionālāk ļauj iepazīt un izdzīvot vēsturiskos notikumus, kā arī dod iespēju saņemt tūlītēju atbildi uz sev interesējošiem jautājumiem. Pasākuma īpašais viesis bija Pēteris Simsons – kuram bija tikai nedaudz vairāk par gadu, kad viņu kopā ar ģimeni izsūtīja uz Tomskas apgabalu, šobrīd - Latvijas Politiski Represēto apvienības priekšsēdētājs. No viņa ģimenes represijās cietuši un tikuši izsūtīti kopā 8 ģimenes locekļi. Sibīrijā pavadītie gadi sniedz pārliecību - ja cilvēkam ir dūša, apņemšanās un mērķis kaut ko sasniegt, tad nekas viņam nespēj to liegt, jo neskatoties uz “zīmogu”, kādu viņam uzlika Sibīrijā pavadītie gadi, dzīvē ir daudz kas sasniegts, ir bijusi iespēja piedalīties Latvijas neatkarības atjaunošanā. Piedzīvotais Sibīrijā ļāvis viņam nonākt līdz vairākām vērā ņemamām atziņām - Ja tev kaut kas ir, bet, kādam citam to vajag vairāk nekā tev, tad dod to viņam; Nekad tu nedrīksti aiztikt otru cilvēku – ne ar vārdiem, ne ar darbiem, jo katram cilvēkam ir tiesības būt tādam, kāds viņš ir, kāds viņš spēj būt.
Pasākumā skanēja Jāņa Ķivelīša muzejam nodotās, Sibīrijā dziedātās dziesmas. Dziesmas ļauj izprast dvēseles noskaņu un sirds ilgas, kādas valdīja Sibīrijā. Alsungas Suitu sievu augstvērtīgais un brīnišķīgais dziedājums radīja īpašu gaisotni pasākumam! Paldies Suitu sievām par jauko priekšnesumu un visiem, kuri atnāca uz pasākumu!

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana