trešdiena, 2016. gada 24. februāris

Sibīrija atmiņās

Raud dzimtenes baltie bērzi un sili,
Skumst tukšās druvas, kalni un lejas.
Sāpju un neziņas drūmajā tumsā
Zied sapņotās nākotnes gaišās sejas.

Ziemeļu tundrā sarakstītas dziesmas fragments, 1949.g.

Marts ir mēnesis, kad pieminam ļaudis, kuri vardarbīgi, neskatoties uz vecumu un veselības stāvokli, 1949.gada 25.martā tika izvesti uz Sibīriju. Atmiņas par dzīvi Sibīrijā ir skarbas un arī pēc atgriešanās mājās – Latvijā, dzīve izvērtās ne tuvu tam, par kādu tika sapņots.
Pieminot represijās cietušos cilvēkus, Kazdangas muzejā 22.martā plkst.14:15 notiks pasākums ”Sibīrija atmiņās”. Pasākuma viesis – Pēteris Simsons, 1949.gada izsūtītais uz Tomskas apgabalu, bijušais Augstākās padomes deputāts, kurš atjaunoja Latvijas neatkarību, Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs.
Kā atceras daudzi Sibīrijas cilvēki, tad viņiem nekad nav ienākusi prātā doma, ka varētu palikt Sibīrijā, visas domas bijušas par Latviju, par mājām. Kā skan dziesmā – 

Es kā latvietis mīlu šo zemi,
Mīlu meiteni sirds, kurai kvēl.
Likten bargais, ja žēlīgs tad lemi
Dārgo dzimteni skatīt vēl reiz.

Mīļi aicināti visi interesenti, īpaši politiski represētās personas! Aicinām jauniešus – izzināsim mūsu Latvijas vēsturi, uzklausīsim šos stāstus un neaizmirsīsim šos cilvēkus!


Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana