trešdiena, 2016. gada 24. februāris

Pasaku konkurss Kazdangas muzejā

Maijā visā Latvijā jau 14 reizi notiks akcija Muzeju nakts. Šī gada Muzeju nakts tēma – DURVIS. Lai 2016.gada 21.maijā Kazdangā atvērtos Durvis uz pasaku valstību, Kazdangas muzejs izsludina pasaku konkursu. Mēs visi bērnībā esam ar lielu aizrautību klausījušies savu vecāku vai vecvecāku lasītās pasakas, iedomājušies sevi pasaku varoņu tēlos, izdzīvojuši šo tēlu labos un ļaunos darbus. Klausoties pasakas, bērns mācās vieglāk pārdzīvot dažādas stresa situācijas. Neļausim šai pasaku burvībai izzust, jo tā tik ļoti ir nepieciešama mazajiem bērniem, lai iemācītos saprast, ka labais vienmēr uzvar slikto, ka, tikai ļoti, ļoti vēloties, visas grūtības var pārvarēt, vienkārši jāstājas tām pretī, ka dzīvē jāievēro noteikumi, lai atrisinātu radušos situāciju, protams, ka ir atsevišķi izņēmuma gadījumi.
Durvis var būt dažādas, arī mērķis un gājums, tās atverot ir dažāds. Mēs, Kazdangas muzejā, aicinām piedalīties pasaku konkursā, lai atvērtu Durvis, kas aizvedīs uz pasaku, uz brīnumu.

NOLIKUMS
Pasaku konkursam  „Durvis veras un mūs sagaida... brīnums... burvība...”
Konkurss norisinās no 2016. gada 7.marta līdz 2016.gada 21.

maijam
1. Konkursa mērķis:
· Veicināt interesi par pasakām un grāmatu lasīšanu,
· atcerēties savu bērnību un iepriecināt ar pasakām mazos bērnus,
· rosināt iztēli un radošu domāšanu.
2. Konkursam iesniedzamā darba apraksts: Konkursam tiek iesniegta paša autora izdomāta pasaka, rokrakstā. Varbūt tas būs stāsts par pašām Durvīm, varbūt ieraudzīsim pasauli, brīnumus un notikumus, kas paveras aiz šīm durvīm.
3. Vērtēšanas kritēriji:
· pasakas saturs (salasāms),
· vizuālais noformējums, ilustrācijas.
· atbilstība tēmai, apjoms.
4. Konkursa mērķauditorija: visi, kuri mīl pasakas, vēlas iepriecināt mazos bērnus un radoši darboties.
5. Uz darba aizmugurē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, tālruņa numuram.
6. Darbi jāiesniedz līdz 2016.gada 10.maijam Kazdangas muzejā.
7. Visi iesniegtie darbi paliks Kazdangas muzeja īpašumā un turpmāk tiks izmantoti tikai ar atsauci uz autoru.
8. Pasaku konkursa noslēgums plānots 2016.gada 21.maija Muzeju nakts pasākumā - “Durvis uz pasaku valstību vaļā veras”, kurā, paša autora izpildījumā, notiks visu iesniegto pasaku prezentēšana.
9. Vērtēšana: 1 grupa - 1.-4.klašu skolēni;
2 grupa – 5.-9.klašu skolēni
3 grupa – pieaugušo grupa
10. 50% vērtējumu katrā vecuma grupā dos – Žūrijas komisija, 50% - PII “Ezītis” bērnu vērtējums.
11. Labākās pasakas autors katrā grupā saņems pārsteiguma balvu. Tiks noteikts arī viens uzvarētājs (pa visām vecuma grupām) - Muzeju nakts apmeklētāju simpātija – “Labākais pasaku burvis.”
Informācija: Kazdangas muzejā pie vadītājas Ilzes Holštromas, tālr.63449755, 28616717 vai e-pastā: kazdanga.muzejs@inbox.lv

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana