ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Kazdangas Cālis 2016

Mazo vokālistu konkursa
“Kazdangas cālis 2016”
NOLIKUMS.
Mērķis: Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi.
Organizētājs: Kazdangas Kultūras centrs
Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot)
Dalībnieki startē 2 vecuma grupās:
v 3-6 gadi
v 7-11 gadi
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1 dziesma pēc brīvas izvēles.Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā.
Norise un laiki: Konkurss notiks 2016.gada 03.aprīlī plkst. 12:00
Kazdangas Kultūras centrā
Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota profesionāla žūrija.
Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā piešķirot Grand Prix(labākajam rezultātam), bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju.
Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas Kazdangas Kultūras centrā, kā arī visos Aizputes novada Kultūras centros, Saieta namos un tautas namos(arī elektroniski).
Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu
(kazdanga.kc@inbox.lv) līdz 2016.gada 17.martam vai iesniegt personīgi
Kultūras centrā- Inesei (tel. 26681805)
Dalības maksa: Eur 1.00 skatītājiem-Eur 1.00


PIETEIKUMA ANKETA (iesniegt līdz 2016.gada 17.martam)
Konkursanta vārds, uzvārds ,vecums :
Adrese :
Skolotāja vārds, uzvārds, telefons:
Vecāku vārds, uzvārds, telefona nr.:
Repertuārs (izpildīšanas secībā):
1. Dziesmas nosaukums
Mūzikas autors
Vārdu autors
Izpildījuma veids:
Ø a capella
Ø ar mūzikas instrumentu: (kādu?)
Ø fonogrammas pavadījumā:(izmantojot atskaņošanas formātu – CD, mp3(atzīmēt atbilstošo))

Kontaktpersona: Inese Birkenfelde 26681805

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana