ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Kazdangas Cālis 2016

Mazo vokālistu konkursa
“Kazdangas cālis 2016”
NOLIKUMS.
Mērķis: Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi.
Organizētājs: Kazdangas Kultūras centrs
Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot)
Dalībnieki startē 2 vecuma grupās:
v 3-6 gadi
v 7-11 gadi
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1 dziesma pēc brīvas izvēles.Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā.
Norise un laiki: Konkurss notiks 2016.gada 03.aprīlī plkst. 12:00
Kazdangas Kultūras centrā
Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota profesionāla žūrija.
Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā piešķirot Grand Prix(labākajam rezultātam), bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju.
Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas Kazdangas Kultūras centrā, kā arī visos Aizputes novada Kultūras centros, Saieta namos un tautas namos(arī elektroniski).
Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu
(kazdanga.kc@inbox.lv) līdz 2016.gada 17.martam vai iesniegt personīgi
Kultūras centrā- Inesei (tel. 26681805)
Dalības maksa: Eur 1.00 skatītājiem-Eur 1.00


PIETEIKUMA ANKETA (iesniegt līdz 2016.gada 17.martam)
Konkursanta vārds, uzvārds ,vecums :
Adrese :
Skolotāja vārds, uzvārds, telefons:
Vecāku vārds, uzvārds, telefona nr.:
Repertuārs (izpildīšanas secībā):
1. Dziesmas nosaukums
Mūzikas autors
Vārdu autors
Izpildījuma veids:
Ø a capella
Ø ar mūzikas instrumentu: (kādu?)
Ø fonogrammas pavadījumā:(izmantojot atskaņošanas formātu – CD, mp3(atzīmēt atbilstošo))

Kontaktpersona: Inese Birkenfelde 26681805

trešdiena, 2016. gada 24. februāris

Pasaku konkurss Kazdangas muzejā

Maijā visā Latvijā jau 14 reizi notiks akcija Muzeju nakts. Šī gada Muzeju nakts tēma – DURVIS. Lai 2016.gada 21.maijā Kazdangā atvērtos Durvis uz pasaku valstību, Kazdangas muzejs izsludina pasaku konkursu. Mēs visi bērnībā esam ar lielu aizrautību klausījušies savu vecāku vai vecvecāku lasītās pasakas, iedomājušies sevi pasaku varoņu tēlos, izdzīvojuši šo tēlu labos un ļaunos darbus. Klausoties pasakas, bērns mācās vieglāk pārdzīvot dažādas stresa situācijas. Neļausim šai pasaku burvībai izzust, jo tā tik ļoti ir nepieciešama mazajiem bērniem, lai iemācītos saprast, ka labais vienmēr uzvar slikto, ka, tikai ļoti, ļoti vēloties, visas grūtības var pārvarēt, vienkārši jāstājas tām pretī, ka dzīvē jāievēro noteikumi, lai atrisinātu radušos situāciju, protams, ka ir atsevišķi izņēmuma gadījumi.
Durvis var būt dažādas, arī mērķis un gājums, tās atverot ir dažāds. Mēs, Kazdangas muzejā, aicinām piedalīties pasaku konkursā, lai atvērtu Durvis, kas aizvedīs uz pasaku, uz brīnumu.

NOLIKUMS
Pasaku konkursam  „Durvis veras un mūs sagaida... brīnums... burvība...”
Konkurss norisinās no 2016. gada 7.marta līdz 2016.gada 21.

maijam
1. Konkursa mērķis:
· Veicināt interesi par pasakām un grāmatu lasīšanu,
· atcerēties savu bērnību un iepriecināt ar pasakām mazos bērnus,
· rosināt iztēli un radošu domāšanu.
2. Konkursam iesniedzamā darba apraksts: Konkursam tiek iesniegta paša autora izdomāta pasaka, rokrakstā. Varbūt tas būs stāsts par pašām Durvīm, varbūt ieraudzīsim pasauli, brīnumus un notikumus, kas paveras aiz šīm durvīm.
3. Vērtēšanas kritēriji:
· pasakas saturs (salasāms),
· vizuālais noformējums, ilustrācijas.
· atbilstība tēmai, apjoms.
4. Konkursa mērķauditorija: visi, kuri mīl pasakas, vēlas iepriecināt mazos bērnus un radoši darboties.
5. Uz darba aizmugurē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, tālruņa numuram.
6. Darbi jāiesniedz līdz 2016.gada 10.maijam Kazdangas muzejā.
7. Visi iesniegtie darbi paliks Kazdangas muzeja īpašumā un turpmāk tiks izmantoti tikai ar atsauci uz autoru.
8. Pasaku konkursa noslēgums plānots 2016.gada 21.maija Muzeju nakts pasākumā - “Durvis uz pasaku valstību vaļā veras”, kurā, paša autora izpildījumā, notiks visu iesniegto pasaku prezentēšana.
9. Vērtēšana: 1 grupa - 1.-4.klašu skolēni;
2 grupa – 5.-9.klašu skolēni
3 grupa – pieaugušo grupa
10. 50% vērtējumu katrā vecuma grupā dos – Žūrijas komisija, 50% - PII “Ezītis” bērnu vērtējums.
11. Labākās pasakas autors katrā grupā saņems pārsteiguma balvu. Tiks noteikts arī viens uzvarētājs (pa visām vecuma grupām) - Muzeju nakts apmeklētāju simpātija – “Labākais pasaku burvis.”
Informācija: Kazdangas muzejā pie vadītājas Ilzes Holštromas, tālr.63449755, 28616717 vai e-pastā: kazdanga.muzejs@inbox.lv

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Sibīrija atmiņās

Raud dzimtenes baltie bērzi un sili,
Skumst tukšās druvas, kalni un lejas.
Sāpju un neziņas drūmajā tumsā
Zied sapņotās nākotnes gaišās sejas.

Ziemeļu tundrā sarakstītas dziesmas fragments, 1949.g.

Marts ir mēnesis, kad pieminam ļaudis, kuri vardarbīgi, neskatoties uz vecumu un veselības stāvokli, 1949.gada 25.martā tika izvesti uz Sibīriju. Atmiņas par dzīvi Sibīrijā ir skarbas un arī pēc atgriešanās mājās – Latvijā, dzīve izvērtās ne tuvu tam, par kādu tika sapņots.
Pieminot represijās cietušos cilvēkus, Kazdangas muzejā 22.martā plkst.14:15 notiks pasākums ”Sibīrija atmiņās”. Pasākuma viesis – Pēteris Simsons, 1949.gada izsūtītais uz Tomskas apgabalu, bijušais Augstākās padomes deputāts, kurš atjaunoja Latvijas neatkarību, Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs.
Kā atceras daudzi Sibīrijas cilvēki, tad viņiem nekad nav ienākusi prātā doma, ka varētu palikt Sibīrijā, visas domas bijušas par Latviju, par mājām. Kā skan dziesmā – 

Es kā latvietis mīlu šo zemi,
Mīlu meiteni sirds, kurai kvēl.
Likten bargais, ja žēlīgs tad lemi
Dārgo dzimteni skatīt vēl reiz.

Mīļi aicināti visi interesenti, īpaši politiski represētās personas! Aicinām jauniešus – izzināsim mūsu Latvijas vēsturi, uzklausīsim šos stāstus un neaizmirsīsim šos cilvēkus!


Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris

Sanitas rokdarbu darbnīca

„Sanitas rokdarbu darbnīca” zem šāda nosaukuma portālā draugiem.lv atrodam kazdandznieces Sanitas Beļajevas rokdarbu lapa. Sanita ir māmiņa, kas domājot par savu bērniņu sāka gatavot attīstošās rotaļlietas. Sākumā rotaļlietas tika šūtas tikai savai atvasītei, tad apdāvināti draugu un radu bērniņi, kādas vizītes laikā pediatre „pametusi” ideju, ka to var pārvērst nelielā biznesā. Tā arī tapusi lapa sociālajos tīklos, lai piedāvātu arī citiem vecākiem šādas rotaļlietas iegādāties. Dažādi attīstošie kubi, puzles bumbas ar skaistiem izšūtiem rakstiem, spilvenburti, taustāmie sajūtu spilventiņi un citas mazulīšiem interesantas un pamācošas rotaļlietas viss ir Sanitas roku darbs, vienreizējs un unikāls. Ar dažām Kazdangas pagastā šūtajām bumbām spēlējas bērniņi Zviedrijā, Anglijā, Francijā un viena ir aizceļojusi arī uz Ameriku.
Priecē šāda radoša darbošanās, dažkārt liekas tas, ka dzīvojam

laukos nav nekāds šķērslis radīt skaistas lietas, un tā arī ir. Bet savs mazais mīnusiņš tomēr esot, jo kā zinām ērta preču sūtīšana un saņemšana šobrīd ir ar pakomātiem , bet tuvākais ir vien Kuldīgā atrodams. Tas tad nu tiekot apvienots ar kādām citām pilsētas vajadzībām.
Sanita ir atradusi nodarbi, kas priecē pašu darinot un  priecē arī bērnus, kas ar tiem spēlējas. Šis vaļasprieks ir tāds, kas spēj iepriecināt pašus mazākos. Darbiņi tiek gatavoti pamatā pēc pasūtījuma, bet gandrīz vienmēr ir dažas bumbas, kas tapušas iedvesmas brīžos, kuras ir iespējams iegādāties uzreiz.
Ar Sanitas darbiņiem varat iepazīties  šeit >>>
Gribas novēlēt, daudz radošuma, mīļuma rotaļlietu tapšanā un skaistu otra bērniņa gaidīšanas laiku.


Māra Tīmane

trešdiena, 2016. gada 10. februāris

Dziedināšanās caur tautasdziesmu

27 februārī, plkst.15.00- 18.30
Kazdangas pilī
Tautasdziesmu meditācija - "Dziedināšanās caur tautasdziesmu" vada Inga Karpiča
Dalības maksa: 5,- eiro

Paņem līdzi spilvenu, siltas zeķes un pledu.
Nāc ērtās drēbēs, lai omulīgi sēdēt un izbaudīt savus dvēseles svētkus!
Tārunis informācijai 29103813 vai 26546632
Pasākumu organizē Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs sadarbībā ar Kazdangas tūrisma informācijas punku.


"Dziedināšanās caur tautasdziesmu" "Tautasdziesma ir mūsu senču atstāta dāvana, kas pēc manām sajūtām, sarakstīta tieši šim laikam. Tagad esam gatavi un atvērti iepazīt sevi daudz dziļāk, spert soļus tuvāk sev, savai sirdsbalsij. Mēs meklējam mieru, piepildījumu un harmoniju. Meklējam mīlestību, kas iekšienē mūs piepildītu nemainīgi. Patiesība tāda ir mūsu daba. Mēs esam šī mīlestība! Nodarbībā mēs iemācāmies nomierināt prātu, apstādināt nemitīgās domas, kas ik pa laikam "uzpeld". Pamazām mēs iemācāmies sajust sevi no iekšpuses, sajust savu sirdi, sajust to, ka esam daudz vairāk kā tikai ķermenis. Tautasdziesma dāvā iespēju paskatīties pavisam citādāk uz pasauli un notiekošo- ar mīlestības pilnu sirdi. Meditācijas laikā dalībnieki tiek mudināti atslābināties un koncentrēties uz savām iekšējām sajūtām, "noliekot malā" visas liekās domas par to, "kā es izskatos no malas" utml. Vairāk skatīt šeit >>>