pirmdiena, 2016. gada 25. janvāris

Atskatoties uz 2015.gadu

Kazdangas muzejam 2015.gads bija radošs un notikumiem bagāts.
Ir notikuši vairāki jau tradicionāli pasākumi, piemēram, barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums, noorganizēts skolēnu darbu konkurss „Barikāžu laiks manās sajūtās”, martā godināti represijās cietušie cilvēki, aprīlis aizvadīts ar Putnu dienām, maijs - ar Muzeju nakts pasākumiem, septembrī pils pulcināja kuplu absolventu skaitu, pilī bijis iespējams apskatīt dažādas izstādes – gan fotogrāfiju, gan pildspalvu un cepuru izstādes.
Vasarā muzejs bija atvērts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta arheologiem un skolotājiem ar dažāda temata lekcijām, rudenī šo projektu noslēdzot -ar arheoloģisko izrakumu skati.
Izvērtējot pagājušo gadu, varam secināt un priecāties, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis muzeja un tā rīkoto pasākumu apmeklētāju skaits, tas ir - gandrīz 3500 apmeklētāju. Pieaudzis gan individuālo apmeklētāju, gan skolēnu grupu apmeklētāju skaits.
Kazdangas muzeju apmeklējuši 123 tūristi no ārvalstīm, visvairāk apmeklētāju no Vācijas, Lietuvas, Holandes, Sankt-Pēterburgas, pateicoties Valdorfa nometnei, muzeju apskatīja skolēni no Ķīnas, Azerbaidžānas, Amerikas, Norvēģijas u.c. valstīm.
Kā vēsta statistika, pagājušais gads bijis bagāts ar noslēgto laulību skaitu, to izjutām arī mēs Kazdangas pilī, jo kāzu programmu izmantoja 10 jaunlaulāto pāri un viens Zelta kāzu gadadienas pāris.
Vēl viens nozīmīgs veikums 2015.gadā bija Kazdangas muzeja akreditācija. Muzejs oktobrī veiksmīgi izgāja akreditāciju un saņēma akreditācijas apliecību uz 5 gadiem, kā apliecinājumu valsts atzītai muzeja darbībai! Paldies visiem, kas deva savu ieguldījumu muzeja darbībā!
Uz tikšanos Kazdangas muzejā arī šajā gadā!

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru