trešdiena, 2015. gada 25. novembris

Mūsu vecāki, vecvecāki barikāžu rindās

     Tikko aizvadīts novembris - viens no patriotiskākajiem un pacilājošākajiem Latvijas valsts mēnešiem, kad atzīmējām Lāčplēša dienu un svinējām Latvijas dzimšanas dienu!
    2016.gada janvāris seko ar barikāžu atceres pasākumiem, kad 25 gadus senā vēsturē tika apdraudēta Latvijas neatkarība. Tie ir 1991.gada janvāra barikāžu notikumi, kas izraisīja lielu tautas aktivitāti un saliedētību. Daudzās ģimenēs vecāki, vecvecāki vai kāds cits no ģimenes ir piedalījies barikāžu trauksmainajos notikumos - uzklausīsim šos stāstus un apvienosim vienā lielā prezentācijā.
     Kazdangas muzejs aicina piedalīties konkursā “Mūsu vecāki, vecvecāki barikāžu rindās”.
 Klašu konkursa
„Mūsu vecāki, vecvecāki barikāžu rindās ”
 Nolikums
Konkurss norisinās no 2015.gada 1.decembra – 2016.gada 12.janvārim
 1. Konkursa mērķis: rosināt interesi par barikāžu laiku notikumiem, izzināt savu tuvinieku - barikāžu dalībnieku atmiņu stāstus un saglabāt tos vēsturei.
 2. Konkursam iesniedzamā darba forma: darbs iesniedzams PowerPoint formā. Katra klase iesniedz vienu prezentāciju, kurā apkopota informācija, atmiņu stāsti (fotogrāfijas u.c.) par visas klases skolēnu vecāku un vecvecāku barikāžu dalībniekiem.
 3. Vērtēšanas kritēriji:  · darba atbilstība konkursa mērķim;
  • darba sarežģītība, mākslinieciskais izpildījums, darba plašums.
 4. Konkursa rīkotājs: Kazdangas muzejs.
 5. Konkursa mērķauditorija: novada skolēni - klases kolektīvi.
 6. Vērtēšana: tiks apbalvota viena klase ar labāko prezentācija.
 7. Konkursa vērtēšanas komisija: Māteru Jura Kazdangas pamatskolas vēstures skolotāja Anda Doniņa-Bašlika, muzeja vadītāja Ilze Holštroma, barikāžu dalībniece Maija Purviņa.
 8. Rezultāti un apbalvošana: Labāko darbu klase prezentēs 2016.gada janvārī barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumā muzejā. Labākā darba autore - klase tiks sveikta barikāžu dienas pasākumā muzejā.

 9. 9.Darbu iesniegšana: darbi jāiesūta līdz 2016.gada 12.janvārim Kazdangas muzejā pa e-pastu: kazdanga.muzejs@inbox.lv, ar norādi – Konkurss. Informācija par konkursu pa tālr.28616717


Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana