pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Kazdangas pilī atjauno zāles logus

Kazdangas muižas pils ziemeļu fasāde ar kupola zāli un mākslinieciski izbūvēto balkoniņu tās centrā nezinātāja skatam ir slēpta, jo atrodas otrpus ikdienā lietotajai ieejai.
Līdz 10. decembrim Kazdangas pilī atjaunos kupolu zāles logus – stāsta Aizputes Novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Biruta Konrāde.
Zālē atrodas trīs logu komplekti, kas vērsti pret trīs dažādām pusēm. Šajā projekta posmā tiek restaurēti divi no tiem, kas ir savstarpēji identiski. Paredzēts veikt logu demontāžu ar marķēšanu, attīrīšanu, kā arī kalumu remontu un uzstādīšanu, galdnieka darbus, protezēšanu, stiklošanu, gruntēšanu un krāsošanu. Darbs notiek Kuldīgas Restaurācijas centra amatnieka Māra Gulbja vadībā.
B. Konrāde norāda, ka pils ir nozīmīgs kultūras un izglītības centrs, tāpēc rūpes par tās saglabāšanu ir arī rūpes par kultūras, ekonomikas un tūrisma attīstību pagastā un novadā. "Pils, tāpat kā visi vēsturiskie objekti Kazdangā, ir vēstures liecība, mūsu vērtība un lepnums. Sakārtojot kultūras pieminekli, acīmredzami palielinās sabiedrības interese. Par to liecina apmeklētāju skaita pieaugums. Vēsturisko celtņu atjaunošana ir nozīmīga būvniecības sastāvdaļa un iespēja iepazīties ar restauratora profesiju."
Aizputes Novada domes pārstāve priecājas par Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu, kas ir būtisks atbalsts  vēstures pieminekļu atjaunošanā. Pašvaldībai tik apjomīgiem restaurācijas darbiem līdzekļu nepietiekot.
Renovācija kupolu zālē veikta arī pagājušajā gadā, kad par Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtajiem 4000 eiro atjaunoja balkona durvis un logus. Šogad zāles logu restaurācija notiek no 1. jūnija līdz 10. decembrim, tai piešķirtais finansējums ir 2000 eiro.
Kazdangas pilī regulāri notiek plaši apmeklēti pasākumi – radošās darbnīcas, semināri, lekcijas, tikšanās, izstādes, dzejas pasākumi un konferences.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana