pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Pils rūķu darbnīcas

Ir klāt piparkūku laiks, tas ir laiks, kad gribas tā mierīgi un rimti izbaudīt tuvojošos svētkus. Sajūtot degunā šo piesātināto smaržu buķeti, tā vien gribas pasniegt roku arī pēc krūzes piparmētru tējas. Un tas viss ir iespējams. Kazdangas pils rūķi ir gatavi uzņemt ciemiņus.
Šai laikā pils rūķi jau čakli rosās un ir sagatavojuši dažādas darbnīcas. Ir iespēja piedalīties piparkūku vai sveču darbnīcā, vai arī gatavot senos rotājumus, tādus kā ķistus un puzurus. Iespējams ir arī gatavot svētku kartiņas no pašu gatavota papīra. Rūķi palīdzēs jums sagatavot dāvanas, vai arī pagatavot lietas, kas izgreznos tavu māju.
Rūķi Tevi gaida, lai izrādītu muzeju un kopā darbotos,  pilī jau tiek vārīta piparmētru tēja. Tēja un sveces rada īpašu gaisotni pilī. Atbrauc, pacienāsim arī Tevi!

Vairāk uzzini šeit >>>
Zvani un piesaki savu klases vai darba kolektīvu T: 29103813

Kazdangas pils rūķi

trešdiena, 2015. gada 25. novembris

Mūsu vecāki, vecvecāki barikāžu rindās

     Tikko aizvadīts novembris - viens no patriotiskākajiem un pacilājošākajiem Latvijas valsts mēnešiem, kad atzīmējām Lāčplēša dienu un svinējām Latvijas dzimšanas dienu!
    2016.gada janvāris seko ar barikāžu atceres pasākumiem, kad 25 gadus senā vēsturē tika apdraudēta Latvijas neatkarība. Tie ir 1991.gada janvāra barikāžu notikumi, kas izraisīja lielu tautas aktivitāti un saliedētību. Daudzās ģimenēs vecāki, vecvecāki vai kāds cits no ģimenes ir piedalījies barikāžu trauksmainajos notikumos - uzklausīsim šos stāstus un apvienosim vienā lielā prezentācijā.
     Kazdangas muzejs aicina piedalīties konkursā “Mūsu vecāki, vecvecāki barikāžu rindās”.
 Klašu konkursa
„Mūsu vecāki, vecvecāki barikāžu rindās ”
 Nolikums
Konkurss norisinās no 2015.gada 1.decembra – 2016.gada 12.janvārim
 1. Konkursa mērķis: rosināt interesi par barikāžu laiku notikumiem, izzināt savu tuvinieku - barikāžu dalībnieku atmiņu stāstus un saglabāt tos vēsturei.
 2. Konkursam iesniedzamā darba forma: darbs iesniedzams PowerPoint formā. Katra klase iesniedz vienu prezentāciju, kurā apkopota informācija, atmiņu stāsti (fotogrāfijas u.c.) par visas klases skolēnu vecāku un vecvecāku barikāžu dalībniekiem.
 3. Vērtēšanas kritēriji:  · darba atbilstība konkursa mērķim;
  • darba sarežģītība, mākslinieciskais izpildījums, darba plašums.
 4. Konkursa rīkotājs: Kazdangas muzejs.
 5. Konkursa mērķauditorija: novada skolēni - klases kolektīvi.
 6. Vērtēšana: tiks apbalvota viena klase ar labāko prezentācija.
 7. Konkursa vērtēšanas komisija: Māteru Jura Kazdangas pamatskolas vēstures skolotāja Anda Doniņa-Bašlika, muzeja vadītāja Ilze Holštroma, barikāžu dalībniece Maija Purviņa.
 8. Rezultāti un apbalvošana: Labāko darbu klase prezentēs 2016.gada janvārī barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumā muzejā. Labākā darba autore - klase tiks sveikta barikāžu dienas pasākumā muzejā.

 9. 9.Darbu iesniegšana: darbi jāiesūta līdz 2016.gada 12.janvārim Kazdangas muzejā pa e-pastu: kazdanga.muzejs@inbox.lv, ar norādi – Konkurss. Informācija par konkursu pa tālr.28616717


Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Svētki aizvadīti!

Laiks skrien vēja spārniem un dažbrīd, pat nejaudājam tikt tam līdzi. Šķiet vēl nesen baudījām lakstīgalu treļļus, kad nu jau klāt gada tumšākais laiks un nu ari valsts svētki aiz muguras.

18.novembris – Latvijas Republikas dzimšanas diena. Tieši šī diena ir katram latvietim pati nozīmīgākā valsts svētku diena. Šajā dienā mēs godinām visus, kuri ir cīnījušies par mūsu brīvību, godinām tos, kuri veicinājuši mūsu valsts attīstību. Sakām paldies tiem, kuri ir nesuši valsts vārdu pasaulē, kuri ir darījuši labus darbus savā pilsētā, ciemā, pagastā, novadā. Priecājamies par panākumiem, kurus ir sasnieguši mūsu bērni, draugi, kaimiņi, paziņas, darba biedri. Katrs mēs esam paveikuši ko labu, noderīgu. Un tas ir kā dzijas pavediens lielajā Latvijas kamolā, kurā varam satīt mūsu labos darbus, labās domas. Sapošot savu pagalmu, sētu esam darījuši skaistu savu dzimto zemi, lai varētu dzīvot tīrā un sakoptā vidē.

Svētku pasākumā, kā tradīcija mums ir kļuvusi Kazdangas pagasta pārvaldes pateicību pasniegšana. Šogad īpaši vēlējāmies dzirdēt visu Jūsu viedokli, kam būtu jāsaka Paldies, par atbalstu, par palīdzību, vai vienkārši jāsumina kā Labs cilvēks. Un tādēļ, es vēlos teikt Paldies tiem dažiem kazdandzniekiem, kuri bija atsaucīgi un pauda savu viedokli.

Šogad paldies teicām: Rathleff ģimenei par nozīmīgu finansiālo atbalstu Māteru Jura Kazdangas pamatskolai, Ilgai Blokai - par ilggagēju darbu izglītībā un Karīnai Kolosovai - par veiksmīgu sadarbību ar bērnu vecākiem, veiksmīgi iesaistot viņus pedagoģiskajā procesā un ārpusnodarbību aktivitātēs.

Sabiedrības un valsts pamats ir ģimene, tajā top valsts nodokļu maksātājs, dzimtenes aizstāvis un valsts vadītājs. Ģimenē mācītais ir pamats visai mūsu dzīvei, mūsu vecāku sniegtais piemērs kalpo kā mēraukla visā dzīvē. Ar šo gadu kā tradīciju mēs vēlamies ieviest pateicības raktsa pasniegšanu kādai no mūsu Kazdangas ģimenēm – par tradīciju un ģimeniskuma kopšanu. Pateicības rakstu saņēma Štubju ģimene - par darba tikuma kopšanu, ģimeniskuma un tradicionālo vērtību saglabāšanu.

Pateicības raksts tika pasniegts Ritai Kapeniecei un Konstantinam Kalendram, pateicoties viņu uzņēmībai un čaklumam dzīvojamās mājas Ganību gatvē 1 teritorija un apkārtne ir piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas un ieguvusi pilnīgi jaunu izskatu, kas priecē daudzus garāmgājējus.

Šīgada vasara ir bijusi notikumiem un labiem darbiem bagāta, tādēļ pateicības par atbalstu un veiksmigu sadarbību pasniedzām arī – Līgai Silniecei, Bjorn Kvendbo, Raimondam Bahmanim, Rolandam Klēfeldam, Gundaram Sisenim un Jānim Lepsim.

Kazdangas pagastā ir vairākas apdzīvotas vietas - Valata, Bojas, Tebras. Katrā no tie ir cilvēks, kuri ir īsti pagasta patrioti, tur rūpi par norisēm šajās vietās, visiem palīdz, nodod ziņas, pārstāv iedzīvotāju intereses, uz kuriem vienmēr var paļauties un kurus iedzīvotāji ciena. Pasākumā teicām paldies arī šiem cilvēkiem – Viktoram Petrukam (Tebras) un Marijai Petrukai (Bojas).

Kazdangas pagastā ir trīs daudzdzīvokļu mājas, kur visi iedzīvotāji godprātīgi maksā par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Sastādot budžetu un plānojot remontdarbus, nākamajam gadam, rēķināties var tikai ar tādu līdzekļu apjomu, kas ieņemts par apsaimniekošanu un īri iepriekšējā gadā. Valsts svētku pasākumā teicām paldies šo māju iedzīvotājiem un piešķirām goda nosaukumu “Māja bez parādniekiem 2015”. Paldies, Boju gatves – 3, Bērzu gatves -3 un Ganību gatves – 5 iedzīvotājiem.

Kā katru gadu, pēc svētkiem pārņem lepnums, ka mums apkārt dzīvo tik atsaucīgi, čakli un dveseles bagāti cilvēki. Paldies, Jums, visiem ka veidojat mūsu sabiedrību bagātu!

Kazdangas kultūras darbu organizatore

Inese Birkenfelde

Kazdangas pilī cepuru saiets un vēsturisko liecību ekspozīcijas

Pūtēju orķestra Kazdanga 30 gadu jubileja 14. 11 .2015

pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

Sporta vēstis

Kazdangas skolēni šogad aktīvi nodarbojas ar klinšu kāpšanu. Nelielā grupiņa pirmdienas un trešdienas vakaros regulāri attīsta savus spēkus un veiklību rāpjoties klinšu sienā. Lai bērni varētu pārbaudīt savus spēkus, viņi piedalās klinšu kāpšanas sacensībās Rīgā. Līdz šim bijām piedalījušies grūtajā kāpšanā ar apakšējo drošināšanu un bolderingā, bet šoruden izmēģinājām savus spēkus klinšu kāpšanā uz ātrumu. Šogad ieplānotas vēl trīs sacensības, 5.decembrī ātrumkāpšana, 12.un 13.decembrī grūtā kāpšana un bolderings. No meitenēm aktīvākās kāpējas ir Jana Mikulāņeca, Anete Tamsone, Madara Šteina, Ieva Biģele, bet no zēniem Rihards Pukinskis un Toms Kārkliņš. Savā pulciņā gaidām arī citus Aizputes novada kāpt gribētājus.
22. decembrī Kazdangas sporta zālē plkst.: 12:00 rīkosim sacensības klinšu kāpšanā. Uz sacensībām aicināti piedalīties Aizputes novada bērni un jaunieši, kuri vēlas pārbaudīt savus spēkus un drosmi dažādos klinšu kāpšanas veidos. Sacensību uzvarētāji tiks apbalvoti ar medaļām. Sīkāka informācija būs skatāma Aizputes mājas lapā.
Kazdangas 31.Ziemas spartakiāde notiks janvāra mēneša pirmajās sestdienās. 2.janvārī plkst. 10:00 Kazdangas sporta zālē tiek aicināti basketbolisti, volejbolisti un šautriņu metēji. Bet 9.janvārī sacensības notiks galda spēlēs (šahā, dambretē, galda tenisā, novusā, zolītē).Sīkāka informācija sacensību nolikumā, nolikumu skatīt šeit >>> . Komandu kapteiņiem laiks padomāt par savas komandas komplektāciju un treniņiem.
Sporta zāle atvērta pirmdienās, trešdienās (volejbols, basketbols), piektdienās (pēc pieprasījuma). Treniņi loka šaušanā otrdienās, ceturtdienās, svētdienās.

Sporta metodiķis: K.Rudītispirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Kazdangas pilī atjauno zāles logus

Kazdangas muižas pils ziemeļu fasāde ar kupola zāli un mākslinieciski izbūvēto balkoniņu tās centrā nezinātāja skatam ir slēpta, jo atrodas otrpus ikdienā lietotajai ieejai.
Līdz 10. decembrim Kazdangas pilī atjaunos kupolu zāles logus – stāsta Aizputes Novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Biruta Konrāde.
Zālē atrodas trīs logu komplekti, kas vērsti pret trīs dažādām pusēm. Šajā projekta posmā tiek restaurēti divi no tiem, kas ir savstarpēji identiski. Paredzēts veikt logu demontāžu ar marķēšanu, attīrīšanu, kā arī kalumu remontu un uzstādīšanu, galdnieka darbus, protezēšanu, stiklošanu, gruntēšanu un krāsošanu. Darbs notiek Kuldīgas Restaurācijas centra amatnieka Māra Gulbja vadībā.
B. Konrāde norāda, ka pils ir nozīmīgs kultūras un izglītības centrs, tāpēc rūpes par tās saglabāšanu ir arī rūpes par kultūras, ekonomikas un tūrisma attīstību pagastā un novadā. "Pils, tāpat kā visi vēsturiskie objekti Kazdangā, ir vēstures liecība, mūsu vērtība un lepnums. Sakārtojot kultūras pieminekli, acīmredzami palielinās sabiedrības interese. Par to liecina apmeklētāju skaita pieaugums. Vēsturisko celtņu atjaunošana ir nozīmīga būvniecības sastāvdaļa un iespēja iepazīties ar restauratora profesiju."
Aizputes Novada domes pārstāve priecājas par Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu, kas ir būtisks atbalsts  vēstures pieminekļu atjaunošanā. Pašvaldībai tik apjomīgiem restaurācijas darbiem līdzekļu nepietiekot.
Renovācija kupolu zālē veikta arī pagājušajā gadā, kad par Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtajiem 4000 eiro atjaunoja balkona durvis un logus. Šogad zāles logu restaurācija notiek no 1. jūnija līdz 10. decembrim, tai piešķirtais finansējums ir 2000 eiro.
Kazdangas pilī regulāri notiek plaši apmeklēti pasākumi – radošās darbnīcas, semināri, lekcijas, tikšanās, izstādes, dzejas pasākumi un konferences.

trešdiena, 2015. gada 4. novembris

Latvijas Republikas proklamēšanas 97. Gadadienas svētki Kazdangā

17.novembrī plkst.18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 97. Gadadienas svētku koncerts
· Godināsim „Goda Kazdandzniekus”
· Ar „Sarunām dzejā un mūzikā par Latviju” aizdomāties rosinās Dace Priede un Jānis Radziņš
Ieeja brīva17.novembrī plkst. 22.00 Kazdangas kultūras centrā
ielūdzam uz valsts svētku balli pie klātiem galdiem kopā ar grupu „Nakts ziņas” Dalības maksa 10,00 eiro (6.00 eiro klāts galds + 4.00 eiro balle) Pieteikties un samaksāt līdz 13.novembrim kultūras centrā T.26681805

pirmdiena, 2015. gada 2. novembris

Vakarēšana

Rāmi, rāmi es dziedaju,
Vēl jo rāmi gavileju:
Dievs dod manim ielīgot
Rāmâ tautas sētiņê.

10. novembrī plkst. 19.00 Kazdangas pilī  folkloras kopa “Zīle” aicina uz vakarēšanu.
Vakarēšana senatnē bija kā īpašs pasākums, kas motivēja strādāt, iemācīties kaut ko jaunu, gūt padomu no citiem, parādīt pārējiem paša paveikto.
Vakarēšanā tiks dziedāts, darināti dažādi rokdarbi, minētas mīklas, stāstītas pasakas un teikas, kā arī dažādi nostāsti. Vakarēšanas uzdevums ir ne vien izklaidēt, bet arī pamācīt, dot padomu, izglītot gan dažādās ar saimniecību saistītās lietās, gan sievietēm mājturībā un citās jomās.

Pasākums notiek Aizputes novada domes atbalstītā NVO projekta
“Es to savu goda kārtu, rakstīdama izrakstīju” ietvaros.Loka šaušanas turnīrs

Sporta klubs "Bandavas strēlnieki" organizē loka šaušanas turnīru telpās, kas notiks 8. novembrī Kazdangā. Vairāk par pasākumu lasiet
šeit >>>