trešdiena, 2015. gada 15. jūlijs

Semināru cikls „Gaismas ģimene”

Ar š.g. 23.jūliju Kazdangas pilī tiks uzsākts jauns semināru cikls „Gaismas ģimene”, kuru vadīs Juris Upenieks.
Semināri notiks vienu reizi mēnesī un to laikā tiks atbildēti tādi jautājumi kā-kas ir Gaismas ģimene, kā līdz tai izaugt, kā tajā būt, ko un kā praktizēt, lai veiktajam būtu labvēlīgi augļi. Tādējādi nodrošinot drošu, harmonisku Dieva pasaules un Visuma likumu izpratni, kā arī Dvēsles dzīves pilnveidošanās ceļu. Uz regulārajām tikšanās reizēm aicināti interesenti, neatkarīgi no piederības konfesijai un filosofiskās pārliecības. Tiek aicināti visi, kam interesē dzīves un veselības ētika- būt veselam, garīgi līdzsvarotam, realizēties Zemes un Dvēseles dzīves ceļā. Dzīve Mīlestībā. Jo tur, kur ir Mīlestība ir Dievs, miers un vesels cilvēks.
Dievatziņa, garīgā prakse un meditācijas domātas cilvēka pilnveidošanās procesam, lai mēs mācāmies uzņemties atbildību par domām, darbiem, kurus radām un kādus augļus no tā vēlāk plūcam mēs paši un mūsu bērni. Lai prāts būtu trenēts, fokusēts un jūtīgs atbildīgi analizēt notikumus un pieņemt lēmumus, kas saskan ar Visuma likumiem. Šo grupu semināru darba mērķis ir nodrošināt katra dalībnieka garīgo izaugsmi līdz pastāvīgam ortodoksālam pašpilnveidošanās ceļam.
Planotās semināru tēmas:
1. Psihosomatikas pamati un vēdas.
2. Vesels cilvēks- harmonisks Dabas un Dieva likumu plūsmā dzīvojošs cilvēks.
3. Ego un rezonanses likums. Ko sēsi, to pļausi- atbildība par savām domām un darbiem.
4. Partnerattiecības. Cieņa, mīlestība, pāru sirdsmiers un tikumība ir ģimenes labklājība un veselība.
5. Dzīve un nāve.
6. Dvēsele un harmonija.
7. Ētika, dzīvēm un nāvēm mijoties.
Papildus sarunai, lekcijai par tēmu semināra laikā- sākumā un beigās- notiks divas meditācijas, kurās ar Tibetas dziedošo bļodu skaņām dzidrinātā dimensijā viegli un ātri varēs just praktiskās meditācijas augļus. Tā arī turpmākā garīgā prakse mājās veidosies produktīvāka, sirds mīlestības telpu pildošāka un drošāka.
Uz semināru vēlams ierasties ērtā, siltā apģērbā, līdzi ņemt paklājiņu, spilventiņu un sedziņu/pledu, jo viena no meditācijām noritēs guļus stāvoklī.
Pieteikšanās pa tālruni 29103813 vai epastā kazdanga.tic@inbox.lv

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana