otrdiena, 2015. gada 28. jūlijs

Noslēgušies arheoloģiskie izrakumi un skolotāju seminārs Kazdangā

No 6. līdz 25. jūlijam Kazdangas pils parkā darbojās Latvijas vēstures institūta organizētā arheoloģiskās izpētes ekspedīcija. Balstoties uz vietējo iedzīvotāju sniegtajām ziņām par cilvēku kaulu un senlietu atradumiem, arheologi par mērķi bija izvirzījuši precizēt apbedījumu vietas veidu un tās teritorijas aptuvenās robežas, noteikt apbedījumu veidus, intensitāti, saglabāšanās stāvokli un hronoloģiskās robežas, iegūt antropoloģisko materiālu analīzēm, lai raksturotu Kazdangas iedzīvotāju dzīves līmeni, diētas un patoloģijas, iegūt zinātniskus datus par apbedīšanas rituāla īpatnībām.

Trīs nedēļu ilgušajos izrakumos atsegti 30 netraucēti apbedījumi, kā arī ap 30 cilvēku kaulu paliekas. Lielākā daļa apbedījumu attiecināmi uz 16. gadsimta otro pusi, tie veidoti visai intensīvi – pie kapsētas robežas mirušie ierakti pat trijās kārtās. Apbedītajiem kapu piedevās līdzi doti naži, monētas, adatas, apģērbs bijis sasprausts ar saktām. Izrakumos atsegtas un izpētītas kapsētas rietumu robežas konstrukcijas – zemes valnis un robežakmeņi.

Pētījumu pēdējā nedēļā izrakumos iesaistījās 10 skolotāji no Aizputes, Cīravas, Elejas, Ērgļiem, Jelgavas, Kazdangas, Liepājas, Nīcas, Priekules un Saldus. Skolotāji izrakumos piedalījās semināra „Arheoloģija un tās metodes” ietvaros, kur tie gan praktiski apguva arheoloģiju, gan noklausījās piecas arheologu un vēsturnieku lekcijas. Dalība šādā seminārā nodrošina skolotājiem jaunu zināšanu un prasmju iegūšanu, veicinās to pārnesi, lai pilnveidotu mācīšanas kvalitāti un bagātinātu apgūstamās vielas saturu mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” programmā. Mūsdienīga arheoloģisko avotu skaidrošana, dalīšanās lauka pētījumu pieredzē, mācību stundās prezentētās fotogrāfijas no izrakumiem veicinās skolnieku izpratni par arheoloģisko pieminekļu aizsardzību un interesi par arheologa profesiju.

Arheoloģiskās ekspedīcijas vadītājs Rūdolfs BrūzisNav komentāru:

Komentāra publicēšana