trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI UN VĒSTURES SKOLOTĀJU SEMINĀRS

Kazdangā no 2015.gada 6.jūlija līdz 25.jūlijam tiek realizēts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta projekts „Arheoloģiskie izrakumi un vēstures skolotāju lauka seminārs Kazdangā”, kura laikā Kazdangas muižas parkā Arheoloģiskā ekspedīcija veiks arheoloģiskos izrakumus.

Šī projekta ietvaros Kazdangas pilī norisināsies vēstures skolotāju lauku semināra „Arheoloģija un tās metodes” lekcijas:
20.jūlijā lekcija „ Kuršu arheoloģija un vēsture: 5.-14.gs.”, lektori – Inga Doniņa, Rūdolfs Brūzis;
21.jūlijā lekcija „Ķoniņi, brīvzemnieki, leimaņi: 700 gadu brīvības ideāls”, lektors – Agris Dzenis;
22.jūlijā lekcija „Arheoloģiskās senlietas kā vēstures avoti”, lektors Armands Vijups;
23.jūlijā lekcija „Latvijas iedzīvotāju demogrāfija un veselība: 14.-15.gs.”, lektore Gunita Zariņa;
24.jūlijā lekcija „Arheoloģisko pieminekļu aizsardzība Latvijā”, lektore Sandra Zirne.

Visu lekciju sākums Kazdangas pilī plkst.19:00

25.jūlijā Kazdangas pilī izrakumu skate. Laiks tiks precizēts (orientējoši 14:00, 15:00).

Aicināti visi interesenti!

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana