otrdiena, 2015. gada 28. jūlijs

Noslēgušies arheoloģiskie izrakumi un skolotāju seminārs Kazdangā

No 6. līdz 25. jūlijam Kazdangas pils parkā darbojās Latvijas vēstures institūta organizētā arheoloģiskās izpētes ekspedīcija. Balstoties uz vietējo iedzīvotāju sniegtajām ziņām par cilvēku kaulu un senlietu atradumiem, arheologi par mērķi bija izvirzījuši precizēt apbedījumu vietas veidu un tās teritorijas aptuvenās robežas, noteikt apbedījumu veidus, intensitāti, saglabāšanās stāvokli un hronoloģiskās robežas, iegūt antropoloģisko materiālu analīzēm, lai raksturotu Kazdangas iedzīvotāju dzīves līmeni, diētas un patoloģijas, iegūt zinātniskus datus par apbedīšanas rituāla īpatnībām.

Trīs nedēļu ilgušajos izrakumos atsegti 30 netraucēti apbedījumi, kā arī ap 30 cilvēku kaulu paliekas. Lielākā daļa apbedījumu attiecināmi uz 16. gadsimta otro pusi, tie veidoti visai intensīvi – pie kapsētas robežas mirušie ierakti pat trijās kārtās. Apbedītajiem kapu piedevās līdzi doti naži, monētas, adatas, apģērbs bijis sasprausts ar saktām. Izrakumos atsegtas un izpētītas kapsētas rietumu robežas konstrukcijas – zemes valnis un robežakmeņi.

Pētījumu pēdējā nedēļā izrakumos iesaistījās 10 skolotāji no Aizputes, Cīravas, Elejas, Ērgļiem, Jelgavas, Kazdangas, Liepājas, Nīcas, Priekules un Saldus. Skolotāji izrakumos piedalījās semināra „Arheoloģija un tās metodes” ietvaros, kur tie gan praktiski apguva arheoloģiju, gan noklausījās piecas arheologu un vēsturnieku lekcijas. Dalība šādā seminārā nodrošina skolotājiem jaunu zināšanu un prasmju iegūšanu, veicinās to pārnesi, lai pilnveidotu mācīšanas kvalitāti un bagātinātu apgūstamās vielas saturu mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” programmā. Mūsdienīga arheoloģisko avotu skaidrošana, dalīšanās lauka pētījumu pieredzē, mācību stundās prezentētās fotogrāfijas no izrakumiem veicinās skolnieku izpratni par arheoloģisko pieminekļu aizsardzību un interesi par arheologa profesiju.

Arheoloģiskās ekspedīcijas vadītājs Rūdolfs Brūzisceturtdiena, 2015. gada 16. jūlijs

Palīdzi tapt svētkiem Kazdangā

Ir pagājis gads kopš brīža, kad pirmo reizi Kazdangas Parka svētku organizēšanas laikā izskanēja uzsaukums: „Meklējam brīvprātīgos!”. Liekas, ka tas bija nesen, jo brīvprātīgo jauniešu darbs un apņēmība pagājušajā gadā bija neatsverama parka svētku daļa un bez viņiem mēs nebūtu varējuši īstenot ne pusi no plānotā.
Šogad Parka svētki Kazdangā norisināsies 5. septembrī, taču tas vēl nav viss, jo ir pagājuši 5 gadi un atkal ir klāt laiks, kad no visiem Latvijas un pasaules nostūriem Kazdangas pili, savas vecās mācību telpas, ieradīsies apraudzīt bijušie Kazdangas Lauksaimniecības tehnikuma absolventi, kas šos Parka svētkus padarīs vēl interesantākus un aizraujošākus kā iepriekšējos.
Tieši tāpēc jau otro reizi vēlamies pasaulē palaist uzsaukumu: „Meklējam brīvprātīgos!”, jo mums ir nepieciešama tieši tava palīdzība. Mums nav svarīgs tavs vecums vai piederība, jo tieši Tu, lai, kas arī Tu būtu- skolēns, jaunietis, mamma, tētis vai vecvecāks, vari palīdzēt mums izveidot šos svētkus par vienu no neaizmirstamākajiem pasākumiem, kādu Kazdanga ir pieredzējusi.
Lai Tu varētu piedalīties Parka svētku organizēšanā, tev līdz 27. jūlijam jāiesūta neliela motivācijas vēstuli uz e-pastu kazdangasvin@gmail.com un burtiski dažos teikumos jāuzraksta, kāpēc vēlies piedalīties parka svētku organizēšanā un jāpievieno sava kontaktinformācija, lai vēlāk varam ar tevi sazināties.

Jautājumu gadījumā vari droši zvanīt pa telefonu 26681805.

P.S. Parka svētku organizatoriem vienmēr ir nedaudz vairāk redzams un nedaudz vairāk bonusu kā parastam apmeklētājam. Tāpēc piesakies!

Patiesā cieņā jūsu Parka svētku brīvprātīgā,
Ance

trešdiena, 2015. gada 15. jūlijs

Semināru cikls „Gaismas ģimene”

Ar š.g. 23.jūliju Kazdangas pilī tiks uzsākts jauns semināru cikls „Gaismas ģimene”, kuru vadīs Juris Upenieks.
Semināri notiks vienu reizi mēnesī un to laikā tiks atbildēti tādi jautājumi kā-kas ir Gaismas ģimene, kā līdz tai izaugt, kā tajā būt, ko un kā praktizēt, lai veiktajam būtu labvēlīgi augļi. Tādējādi nodrošinot drošu, harmonisku Dieva pasaules un Visuma likumu izpratni, kā arī Dvēsles dzīves pilnveidošanās ceļu. Uz regulārajām tikšanās reizēm aicināti interesenti, neatkarīgi no piederības konfesijai un filosofiskās pārliecības. Tiek aicināti visi, kam interesē dzīves un veselības ētika- būt veselam, garīgi līdzsvarotam, realizēties Zemes un Dvēseles dzīves ceļā. Dzīve Mīlestībā. Jo tur, kur ir Mīlestība ir Dievs, miers un vesels cilvēks.
Dievatziņa, garīgā prakse un meditācijas domātas cilvēka pilnveidošanās procesam, lai mēs mācāmies uzņemties atbildību par domām, darbiem, kurus radām un kādus augļus no tā vēlāk plūcam mēs paši un mūsu bērni. Lai prāts būtu trenēts, fokusēts un jūtīgs atbildīgi analizēt notikumus un pieņemt lēmumus, kas saskan ar Visuma likumiem. Šo grupu semināru darba mērķis ir nodrošināt katra dalībnieka garīgo izaugsmi līdz pastāvīgam ortodoksālam pašpilnveidošanās ceļam.
Planotās semināru tēmas:
1. Psihosomatikas pamati un vēdas.
2. Vesels cilvēks- harmonisks Dabas un Dieva likumu plūsmā dzīvojošs cilvēks.
3. Ego un rezonanses likums. Ko sēsi, to pļausi- atbildība par savām domām un darbiem.
4. Partnerattiecības. Cieņa, mīlestība, pāru sirdsmiers un tikumība ir ģimenes labklājība un veselība.
5. Dzīve un nāve.
6. Dvēsele un harmonija.
7. Ētika, dzīvēm un nāvēm mijoties.
Papildus sarunai, lekcijai par tēmu semināra laikā- sākumā un beigās- notiks divas meditācijas, kurās ar Tibetas dziedošo bļodu skaņām dzidrinātā dimensijā viegli un ātri varēs just praktiskās meditācijas augļus. Tā arī turpmākā garīgā prakse mājās veidosies produktīvāka, sirds mīlestības telpu pildošāka un drošāka.
Uz semināru vēlams ierasties ērtā, siltā apģērbā, līdzi ņemt paklājiņu, spilventiņu un sedziņu/pledu, jo viena no meditācijām noritēs guļus stāvoklī.
Pieteikšanās pa tālruni 29103813 vai epastā kazdanga.tic@inbox.lv

pirmdiena, 2015. gada 13. jūlijs

Kapu svētki Kazdangas pagastā

26.jūlijā
Pūceskalna kapos plkst.13.00
Pūņu ozolu kapos plkst.14.00

30.augustā
Koreles kapos plkst. 11.00
Priežkalnu kapos plkst. 11.45
Cildu kapos plkst.12.20
Mazboju kapos plkst. 13.30

trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI UN VĒSTURES SKOLOTĀJU SEMINĀRS

Kazdangā no 2015.gada 6.jūlija līdz 25.jūlijam tiek realizēts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta projekts „Arheoloģiskie izrakumi un vēstures skolotāju lauka seminārs Kazdangā”, kura laikā Kazdangas muižas parkā Arheoloģiskā ekspedīcija veiks arheoloģiskos izrakumus.

Šī projekta ietvaros Kazdangas pilī norisināsies vēstures skolotāju lauku semināra „Arheoloģija un tās metodes” lekcijas:
20.jūlijā lekcija „ Kuršu arheoloģija un vēsture: 5.-14.gs.”, lektori – Inga Doniņa, Rūdolfs Brūzis;
21.jūlijā lekcija „Ķoniņi, brīvzemnieki, leimaņi: 700 gadu brīvības ideāls”, lektors – Agris Dzenis;
22.jūlijā lekcija „Arheoloģiskās senlietas kā vēstures avoti”, lektors Armands Vijups;
23.jūlijā lekcija „Latvijas iedzīvotāju demogrāfija un veselība: 14.-15.gs.”, lektore Gunita Zariņa;
24.jūlijā lekcija „Arheoloģisko pieminekļu aizsardzība Latvijā”, lektore Sandra Zirne.

Visu lekciju sākums Kazdangas pilī plkst.19:00

25.jūlijā Kazdangas pilī izrakumu skate. Laiks tiks precizēts (orientējoši 14:00, 15:00).

Aicināti visi interesenti!

ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs

Pastaigas zem lietussarga; Aizputes novads

Nometne- seminārs sievietēm "Ģerānija -2015"

Nu jau ceturto reizi vasaras nogalē aicinu brīnišķīgas sievietes uz nometni, nometni, kurai kādā braucienā no Kuldīgas uz Aizputi vairāku sieviešu kompānijā dzima nosaukums "Ģerānija". Katrai no mums ir dažādas asociācijas izdzirdot šo vārdu, kādai aust atmiņā lauku māja ar atvērtu logu, plīvojošiem aizkariem un skaistu sārtu puķi uz palodzes, kādai tā ir mājas sajūta, kādai patīk vai arī nepatīk šī zieda interesantā smarža, bet kādai saujiņai Kurzemes dāmu tās ir atmiņas par nometni.

Arī šogad nometne "Ģerānija -2015" būs, tā notiks no 14. augusta pēcpusdienas līdz 16. augusta pievakarei.
Tā būs nedēļas nogale, ar sajūtām, ar radošu darbošanos un meditācijām ar tikšanās un iepazīšanās prieku. Ir lietas, kas ir nemainīgas šajā nometnē, tās ir radošās darbnīcas- darināsim spēka un aizsardzības rotas. Piektdienas vakara viešņa nometnē būs psiholoģe Kristīne Maka. Sestdienā tāpat kā katru gadu nometnē mēs tiksimies ar Sarmīti Strautmani un iegūsim jaunas zināšanas, pēcpusdienā izbaudīsim Tibetas skanošo bļodu meditāciju un protams, vakarā izbaudīsim pirts procedūras. Savukārt svētdienā mūs sagaida mandalu dejas, ko vadīs Ilze Eliza Palme. Un neizpaliks arī foto sesija nometnes noslēgumā.
Nometne notiks skaistā atpūtas vietā "Lauku Kūrorts", Ūdensrozes, Aizputes novads Kazdangas pagasts.
Atvēli laiku sev, lai pabūtu brīnišķīgā kompānijā, lai gūtu jaunas zināšanas, jaunas emocijas un jaunus draugus.
Piesakies savlaicīgi, vietu skaits ierobežots.
Vairāk informācijas un pieteikšanās: T: 29823944 vai kazdanga.tic@inbox.lv
Nometnes vadītāja Māra Tīmane