trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis

Muzeju nakts– Rainim un Aspazijai – 150

Atzīmējot 2015.gadu kā dzejnieku Raiņa un Aspazijas gadu, liela uzmanība tiek pievērsta dzejnieku personībai, dzīvei un daiļradei. Rainis un Aspazija - tās ir personības, par kurām ir jāzina katram latvietim.
Šī gada Muzeju nakts moto – „Rainim un Aspazijai – 150”. Kā jau katru gadu muzeji šajā dienā piedāvā dažādus pasākumus, atbilstoši tēmai un muzeja specifikai.
Kazdanga gadsimtu gaitā ir atradusies daudzu nozīmīgu vēsturisko notikumu virpulī. Viens no notikumiem, kas krasi izmainīja dzīvi Kazdangā bija 1905.gada revolucionārie notikumi, kuru rezultātā tika nodedzināta barona Manteifeļa-Scēges pils.
Muzeju nakts pasākumi Kazdangas muzejā aizsāksies ar vēsturisku ekskursiju, kurā būs iespējams apmeklēt 1905.gada cīnītāju piemiņas vietas, kuras 1926.gada augustā, viesojoties Aizputē, apmeklējis Rainis.
Arī mēs apskatīsim vietas un izzināsim vēsturiskus faktus par vietām, kuras glabā smagus vēsturiskus notikumus. Apmeklēsim tādas vēsturiskas vietas kā:
• 1905.gada cīnītājiem veltītu pieminekli Rokasbirzī. Šajā vietā norisinājās Aizputes kauja, kurā notika ļoti nevienlīdzīga cīņa starp dragūnu simtiem un LSDSP biedriem, muižu kalpiem un pagastu miličiem.
• Rokaižu gatve – vieta, kur tika sodīts skolotājs Juris Zingbergs, viens no vadošajiem LSDSP biedriem Aizputes apkārtnē. Soda ekspedīcija viņu pakāra 1906.gada 5.februārī.
• revolucionārā skolotāja Jāņa Pumpura soda vietu – ābeli. Soda ekspedīcija viņu pakāra 1906.gada 30.janvārī,
• ceļā uz Valtaiķiem Rainis apskatīja arī vareno barona Manteifeļa pili un kapenes.
· pieminekli Valtaiķos, kur 1906. gada 3. februārī Valtaiķos soda ekspedīcija nošauj Pilsberģes zemniekus un zvejniekus, Ēdoles, Alšvangas, Skrundas u.c. pagastu zemniekus.
Ar izstādes „No spalvas līdz tintei” atklāšanu, sāksies Muzeju nakts pasākumi Kazdangas muzejā. Izstādē varēs apskatīties dažādos laika periodos lietotus rakstāmpiederumus. Izstāde apskatāma, un muzejs atvērts līdz plkst.24:00. Paldies visiem, kuri izstādi papildina ar savām atnestajām īpašajām pildspalvām!
Pēc izstādes atklāšanas notiks konkursa „Raiņa vēstules Kazdangai” uzvarētāju sveikšana, arī Tu tas varētu būt, tādēļ gaidām konkursa darbus!
Interesentiem būs ne tikai iespējams apskatīties, ar kādām pildspalvām tika rakstīts, bet arī pašiem piedalīties papīra izgatavošanas darbnīcā „Papīra otrā elpa”.
Erudītākajiem būs iespējams piedalīties konkursā „Gribu visu zināt!”, kurā būs iespējams dažādos veidos pārbaudīt savas zināšanas.
Bet vakara noslēgumā notiks pasākums „Raiņa un Aspazijas vakars” ar Liepājas teātra aktieriem Ilzi Juru un Pēteri Lapiņu. Patīkama informācija - Ilze Jura ir mūsu Māteru Jura Kazdangas pamatskolas absolvente. Pasākumā aktieri - Pēteris Lapiņš un Ilze Jura iepazīstinās ar Raiņa un Aspazijas tēliem, interpretējot viņu radošās personības, skanēs dzeja un mūzika.
Norises laiks (15:00-24:00)
15:00 – 17:00 Apmeklēsim vietas, kur bijis Rainis - „Pa Raiņa pēdām...”
18:00 – 18:30 Izstādes „No spalvas līdz tintei” atklāšana.
18:30 – 19:00 Konkursa „Raiņa vēstules Kazdangai” konkursa uzvarētāju sveikšana
18:30 – 20:30 Radošā darbnīca ”Papīra otrā elpa”
19:00 – 20:00 Konkurss „Gribu visu zināt!”
20:00 – 21:30 Pasākums „Raiņa un Aspazijas vakars” ar Liepājas teātra aktieriem Ilzi Juru un Pēteri Lapiņu

Aicinu apmeklēt Muzeju nakts pasākumus Kazdangā!
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis

Informācija par makulatūru

Kazdangas pilī maijā būs iespējams nodot makulatūru! Ja Jums ir sakrājusies makulatūra, kura Jums traucē un esat gatavi to nodot Līgatnes papīrfabrikai, atliek to tikai nogādāt uz Kazdangas pili! Pirms tam gan nepieciešams sazināties! Informācija pa tālr.28616717 (Ilze) 

Putnu dienas labie darbi!

Kazdangas muzejā 2015.gada 7.aprīlī notika Putnu dienas pasākums. Šajā reizē visa uzmanība tika pievērsta ūdensputniem. Ornitologs Jānis Bētiņš mūs visus iepazīstināja ar ūdensputnu daudzveidību, to gredzenošanu, iemācīja atšķirt gulbju, dzērvju un zosu lidojošo kāšu dziesmas, iepazīstināja ar galvenajiem ūdensputnu ienaidniekiem un uzzinājām, kuri putni, savukārt ir lieliski ligzdu sargi.
Katrai klasei un arī PII „Ezītis” bērniem bija iespēja redzēt un piedalīties meža pīļu ligzdiņu izgatavošanā. Tā kā tās dabā jāizliek tad, kad vēl ir ledus, tad meža pīles jaunās mājvietas varēs meklēt nākamajā pavasarī!
Paldies kuplajam apmeklētāju pulkam šajā reizē un tiksimies ziemā, uzstādot ligzdiņas dabā!
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

piektdiena, 2015. gada 24. aprīlis

Zālīte truša dvēselei

Tūkstošiem mazu debestiņu krīt
No gaisa un sakrīt man kapucē.
Es uzlieku kapuci galvā un esmu debesīs.
M.Freimanis

Kazdangas bibliotēkā apskatāmi Mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņu darbu izstāde -ilustrācijas Mārtiņa Freimaņa dzejoļu grāmatai „ Zālīte truša dvēselei”.
Dzeju lasīt un ilustrācijas skatīties aicinu līdz 31. maijam.

ceturtdiena, 2015. gada 23. aprīlis

Vāverēni no Kazdangas parka dodas uz Kalvenes ZOO

Pagājušās nedēļas nogalē netālu no pamatskolas tika atrasta beigta vāverīte, un nu tai pašā apkārtnē pāris dienas skraidīja vientuļi mazi vāverēni. Tie skraidīja gan pa parku, gan arī pa ceļu, skolas saimnieks Rainers Meiers vienu no tiem vakar sastapa uz ceļa un saprotot, ka mazais zvēriņš ir kļuvis par bārenīti paņēma pie sevis mašīnā. Vēlāk turpat atradās vēl viens zvēriņš. Kad Rainers man vakar zvanīja, ko darīt un kā rīkoties, neko daudz nemācēju viņam palīdzēt. Apspriežoties, ka pašiem par šiem zvēriņiem zināšanu ir par maz, nolēmām tos nodot drošās rokās un aizvest uz Kalvenes Zoo „Cīruļi” , kur par tiem rūpējas zinoši un pieredzējuši kopēji. Ceram, ka ar atrastajiem zvēriņiem viss būs kārtībā un par viņiem godam parūpēsies Kalvenē. Paldies Raineram par mazo dzīvnieciņu glābšanu. 
Ņemot vērā, ka vēl pāris gadus atpakaļ Kazdangas parkā vāveres bija liels retums, priecē tas, ka šie zvēriņi ar katru gadu redzmi arvien biežāk un biežāk. Lai arī šie vāverēni nu ir pārcēlušies uz kaimiņu pagastu, priecē tas, ka viņi izdzīvos labu kopēju rokās.
Neskatoties uz to, ka Kazdangas parkā tagad ir par dažām vāverēm mazāk, iesakām baudīt pavasari un vizbulīšu pļavas saules pielietajā parkā.
Māra Tīmane

ceturtdiena, 2015. gada 16. aprīlis

Vecāku diena skolā

Māteru Jura Kazdangas pamatskola aicina š.g. 21.aprīlī apmeklēt Vecāku dienu!

Jums ir iespēja
· piedalīties mācību stundās visas dienas garumā,
· plkst.16:00 apmeklēt tikšanos ar Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāju Inesi Stepko, kura runās par tēmu „Es esmu saprotošs, veiksmīgs un mūsdienīgs vecāks savam bērnam”.

Skolas administrācija.

trešdiena, 2015. gada 8. aprīlis

Kazdangas apļi 2015

Skrējiens „Kazdangas apļi 2015”
Nolikums
Mērķis un uzdevumi.
1. Turpināt aizsākto tradīciju skrējienu „Kazdangas apļi”.
2. Popularizēt skrējienu un sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīves veidu.
Laiks un vieta.
Sacensības notiks 30.maijā plkst. 1100, Kazdangā pie Kazdangas pils.
Sacensību organizatori.
Sacensības organizē Kazdangas pagasta pārvalde.
Sacensību tiešā vadība – tiesnešu kolēģija.
Galvenais tiesnesis – Kaspars Rudītis.

Programmā.
Vecuma grupa
Meitenes – sievietes
{dz.g.)

Distance
Vecuma grupa
Zēni –
Vīrieši
(dz.g.)

Distance

0.grupa
2009. un jaunāki
300m
0.grupa
2009. un jaunāki
300m
1.grupa
2008.-2007.
500m
1.grupa
2008.-2007.
500m
2.grupa
2006.-2005.
1000m
2.grupa
2006.-2005.
1000m
3.grupa
2004.-2003.
1000m.
3.grupa
2004.-2003.
1000m.
4.grupa
2002.-2000.
1000m
4.grupa
2002.-2000.
2000m
5.grupa
1999.-1997.
2000m
5.grupa
1999.-1997.
3000m
6.grupa
1996.-1981.
2000m
6.grupa
1996.-1981.
3000m
7.grupa
1980. un vecāki
1000m
7.grupa
1980. un vecāki
3000m

Pieteikumi.
Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 10.00.
Vērtēšana.
Katrā vecuma grupā uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā uzrādītā laika.
Apbalvošana.
1.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu un balvu. 2., 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu.
Piezīmes.
Par traumām un dalībnieku veselības stāvokli sacensību laikā, rīkotāji atbildību neuzņemas.
VEIKSMĪGU STARTU!


Sporta metodiķis: K.Rudītis
26165847

otrdiena, 2015. gada 7. aprīlis

Ekskursija pa Dienvidkurzemi

18. aprīlī Kazdangas tūrisma centrs savdabībā ar Aizputes sieviešu kubiņu aicina doties ekskursijā pa Dienvidkurzemi. Dosimies uz Vecpili, Kroti, Priekuli, Embūti, Skrundu, šajās vietās apskatīsim pilskalnus, avotus, elku kalnus un ūdenskritumus, spēka akmeņus un daudzas interesantas vietas. Ekskursijas gids šai ekskursijā būs ūdens enerģētikas speciālists Māris Zvaunis. Par savu vēderiņu lūgums parūpēties katram pašam. Dalības maksa ne vairāk kā 13 eiro (cena atkarīga no braucēju skaita, jo vairāk braucēju, jo summa var samazināties, cenā iekļauti transporta izdevumi un gida pakalpojumi). Pieteikties līdz 15. aprīlim pie Māras Veidmanes T:26427565 vai pie Māras Tīmanes T:29103813

ceturtdiena, 2015. gada 2. aprīlis

Cāļi izdziedājušies!

Jau ceturto gadu, kā allaž marta pēdējā svētdienā, Kazdangas kultūras centrs piebira pilns ar dažāda lieluma cālēniem no Kazdangas un tuvējās apkārtnes. Šī gada cāļu pulks atkal bija kupls, jo kupls - mazo bērnu (3-6 gadi) grupā dziedāja 11meitenes, bet lielāko bērnu (7-11gadi) grupā bija pieteikušies 16 bērni.
Mazo bērnu grupā nominācijas tika sadalītas sekojoši – Paula Petrauska – Piemīlīgākais Cālis, Alise Bartuševica – Košākais Cālis, Paula Petrēvica – Domīgais Cālis, Elīna Antanoviča – Raibākais Cālis, Meldra Vītola – Sapņainākais Cālis, Kristīne Kolosova – Atraktīvākais Cālis, Ance Zundovska – Roķīgākais Cālis, Vanesa Muceniece – Smaidīgais Cālis , Alise Latiša – 3.Labākais Cālis, Marija Elīna Lācīte – 2.labākais Cālis, Simona Tīde – 1.labākais Cālis.
Vecuma grupā no 7-11gadiem – Enija Valdmane – Teatrālākais Cālis, Endija Petrauska – Samtainākais Cālis, Elisa Bahmane – Strīpainākais Cālis, Anete Petrēvica – Lustīgākais Cālis, Stella Baumane – Krāsainākais Cālis, Linda Liepiņa – Sapņainākais Cālis, Anete Tamsone – Mākslinieciskākais Cālis, Aija Sudraba – Aizkustinošākais Cālis, Ivita Zonberga – Emocionālākais Cālis, Inga Zonberga – Tautiskākais Cālis, Amanda Grablovska – Pārliecinošākais Cālis, Laura Līdeka – 3.Labākais Cālis, Krista Elīna Obuha – 2.Labākais Cālis, Reičela Rone – 1.Labākais Cālis..
Mazo vokālistu konkursa „Kazdangas Cālis 2015” rīkotāji saka lielu paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un dalībnieku vecākiem un skolotājiem paldies par bērnu sagatvošanu, atbalstīšanu un iedrošināšanu dalībai konkursā. pieņema
Paldies arī žūrijai – Vinetai Snipkei, Baibai Kalniņai un Naurim Vrubļevskim, kuru darbs bija īpaši grūts un atbildīgs. Tāpat lielu paldies sakām SIA „Skrīveru Saldumi” par atbalstu pasākuma tapšanā.
Uz tikšanos mazo vokālistu konkursā „Kazdangas Cālis 2016”!
Kazdangas kultūras darbu organizatore Inese