pirmdiena, 2015. gada 23. februāris

Kazdangas cālis 2015

Mazo vokālistu konkursa
“Kazdangas cālis 2015” 
NOLIKUMS.

Mērķis: Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi.

Organizētājs: Kazdangas Kultūras centrs

Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot)
Dalībnieki startē 2 vecuma grupās:
v 3-6 gadi
v 7-11 gadi
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1 dziesma pēc brīvas izvēles. Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan  mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā.  

Norise un laiki: Konkurss notiks 2015.gada 29.martā plkst. 12:00
Kazdangas Kultūras centrā

Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota  profesionāla žūrija.
 Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā piešķirot Grand Prix (labākajam rezultātam), bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju.

Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas Kazdangas Kultūras centrā, kā arī visos Aizputes novada Kultūras centros, Saieta namos un tautas namos(arī elektroniski).
Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu
(kazdanga.kc@inbox.lv)  līdz  2015.gada 20.martam vai iesniegt personīgi
Kultūras centrā- Inesei (tel. 26681805)
Dalības maksa: Eur 1.00  skatītājiem-Eur 1.00
Kontaktpersona: Inese Birkenfelde 26681805


PIETEIKUMA ANKETA (iesniegt līdz 2015.gada 20.martam)

Konkursanta vārds, uzvārds ,vecums :
Adrese, tel.nr. :
Skolotāja-vārds,uzvārds, telefons:
Vecāku-vārds,uzvārds,telefona nr.:

Repertuārs (izpildīšanas secībā):
1.Dziesmas nosaukums:
Mūzikas autors: 
Vārdu autors:
Izpildījuma veids:     
Ø a capella
Ø ar mūzikas instrumentu:  (kādu?)
Ø fonogrammas pavadījumā:(izmantojot atskaņošanas formātu – CD, mp3(atzīmēt atbilstošo))
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru