trešdiena, 2015. gada 28. janvāris

„Barikāžu laiks manās sajutās”

Nekas tā nesaliedē tautu
Kā traģēdija.
Nekas cits,
Kā dziesmām piedziedāta,
Pie ugunskura
Bailēs pavadīta nakts...
Fragments no K.Kļaviņas dzejoļa „Veltījums tētim”

     Jau 2014.gada decembra nogalē Kazdangas muzeja bija izsludinājis radošo darbu konkursu skolēniem „Barikāžu laiks manās sajūtās”, kas norisinājās līdz 2015.gada 16.janvārim. Ar konkursa palīdzību gribējām noskaidrot, kā barikāžu notikumus izjūt un saprot paaudze, kas tai laikā vēl nebija dzimusi, kas šos notikumus izzina tikai no vecāku, vecvecāku, skolotāju stāstītā. Konkursam atsaucās Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8. klases audzēkne – Madara Ozola un 9.klases audzēkņi - Katrīna Kļaviņa, Luīze Ore, Linards Nikolass Ņikiforovs un Dzintars Žukovs, kopskaitā iesniedzot sešus darbus. 2014.gada 20.janvārī pasākuma „Barikāžu laiks manās sajūtās” laikā tika sveikti šī konkursa dalībnieki. Paldies skolotājiem, kas pamudināja un uzmundrināja skolēnus!
     Ar Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēnu sagatavotu priekšnesumu aizsākām atmiņu stāstījumu par Barikāžu laiku notikumiem Latvijā. Pasākuma viesis Ints Folkmanis - Skrundas radiolokācijas stacijas (RLS) novērotājs un EDSO starptautiskās komisijas dalībnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris – bija viens no cilvēkiem, kura zināšanas bija svarīgas sakaru uzturēšanai un informācijas saņemšanai arī no ārzemēm, kazdandznieks - barikāžu dalībnieks Vilis Grāmatnieks pastāstīja par laiku, kādā mēs dzīvojām, par talonu laikiem, maizīti, kāda bija pieejama tajos laikos, bet pēc Gundara Siseņa stāstījuma svarīgs bija arī mājās palicēju darbs, jo darbi nedrīkstēja apstāties un kādam tie bija jāvada. Ar interesi noskatījāmies filmu par barikādēm, kurā varējām ieskatīties abās ”barikāžu” pusēs. Arī tas ir svarīgi, lai varam izprast vēsturi un neaizmirst notikumus un laiku, kad cilvēki vairāk par visu mīlēja savu ģimeni, savu valsti - LATVIJU, savu valsts valodu, savu karogu.

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana