ceturtdiena, 2015. gada 10. decembris

Brauciens uz koncertu „Multfilmu mūzikas virpulī”

Rīkojam kolektīvu pasākuma apmeklējumu!!!
Aicinām, līdz 10.janvārim pieteikties braucienam uz koncertu!

24.februārī plkst.19.00
Liepājas koncertzālē “Lielais Dzintars”
Ralfs Eilands un Melngaiļskolas bigbends koncertā „Multfilmu mūzikas virpulī”

Mīlestība starp bērniem un vecākiem, starp draugiem, starp tuviem un mīļiem cilvēkiem, nedarbi un nerātnības… Par visu to tiks dziedāts un spēlēts koncertā, kurā izskanēs skaistākās, jautrākās, jaukākās un mīļākās melodijas no tādām pazīstamām multfilmām kā „Mazā Nāriņa”, „Karalis Lauva”, „Šreks”, „Mazais cālis”, „Tarzāns”„ Ledus sirds”, „Sniegbaltīte”, „Aristokaķi”, „Pinokio” u.c. Tā ir mūzika, kas spēs iedvesmot un iepriecināt ikvienu koncerta apmeklētāju, taču īpašu gandarījumu saņems tie, kuriem tuvas pop un džeza mūzikas intonācijas, jo visa programma būs veidota tieši šajās noskaņās un ritmos.

Koncertā jūs sagaida muzikāla tikšanās pilnīgi jaunā programmā ar:
Ralfu Eilandu
Melngaiļskolas bigbendu
Raimondu Vaičiuti
Katrīnu Kabiņecku
Melngaiļskolas kombo
Liepājas mūzikas vidusskolas meiteņu kora grupu

Dalības maksa Eur 12.00
(Eur 10.00 koncerta biļete + Eur 2.00 autobuss)
Pensionāriem 30% atlaide koncerta biļetei
Informācija un pieteikšanās T.26681805 vai kultūras centrā

foto:https://twitter.com/iritakaleja?lang=eu

pirmdiena, 2015. gada 7. decembris

Tikšanās ar dzejnieci Irmu Markopu

10. decembrī plkst. 13.00 Kazdangas pagasta bibliotēkas lasītavā tikšanās ar dzejnieci Irmu Markopu
Naktī balta, pūkaina seģene 
Uzklāta zemes
Nosalušajiem pleciem.
Kokos, krūmājos ieausti 
Mežģīņu smalkie raksti. 
Ziema kā neredzams rūķītis 
Staigā tik viegli
Pa zemes pleciem,
Aizklāj grumbas, aizklāj rētas,
Apciemo pilsētas,
Iegriežas lauku sētās.
Viegla, pūkaina seģene
Apsedz zemes
Nosalušos plecus…

I.Markopa

Egles iedegšana Kazdangā

8.decembrī plkst 12.30 pie Kazdangas kultūras centra aicinām lielus un mazus uz egles iedegšanu. Līdzi ņemsim rotājumu eglītei!

Klinšu kāpšanas sacensības

Klinšu kāpšanas sacensības
Kazdangas sporta hallē
22.decembrī plkst.:1100
Sacensībās uzaicināti piedalīties Aizputes, Skrundas, Pāvilostas novada bērni un jaunieši.
Dalībnieki startē meiteņu un zēnu konkurencē četrās vecuma grupās:H grupa - 10 gadi un jaunāki;
E grupa - 11 - 13 gadi;
C grupa - 14 - 16 gadi;
B grupa - 17 gadi un vecāki

Dalībnieku reģistrācija 22.decembrī no 1000 līdz 1100
1.-3.vietu ieguvēji visās grupās tiks apbalvoti ar medaļām.
Sīkāka informācija pa telefonu (26165847) Kaspars

pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Pils rūķu darbnīcas

Ir klāt piparkūku laiks, tas ir laiks, kad gribas tā mierīgi un rimti izbaudīt tuvojošos svētkus. Sajūtot degunā šo piesātināto smaržu buķeti, tā vien gribas pasniegt roku arī pēc krūzes piparmētru tējas. Un tas viss ir iespējams. Kazdangas pils rūķi ir gatavi uzņemt ciemiņus.
Šai laikā pils rūķi jau čakli rosās un ir sagatavojuši dažādas darbnīcas. Ir iespēja piedalīties piparkūku vai sveču darbnīcā, vai arī gatavot senos rotājumus, tādus kā ķistus un puzurus. Iespējams ir arī gatavot svētku kartiņas no pašu gatavota papīra. Rūķi palīdzēs jums sagatavot dāvanas, vai arī pagatavot lietas, kas izgreznos tavu māju.
Rūķi Tevi gaida, lai izrādītu muzeju un kopā darbotos,  pilī jau tiek vārīta piparmētru tēja. Tēja un sveces rada īpašu gaisotni pilī. Atbrauc, pacienāsim arī Tevi!

Vairāk uzzini šeit >>>
Zvani un piesaki savu klases vai darba kolektīvu T: 29103813

Kazdangas pils rūķi

trešdiena, 2015. gada 25. novembris

Mūsu vecāki, vecvecāki barikāžu rindās

     Tikko aizvadīts novembris - viens no patriotiskākajiem un pacilājošākajiem Latvijas valsts mēnešiem, kad atzīmējām Lāčplēša dienu un svinējām Latvijas dzimšanas dienu!
    2016.gada janvāris seko ar barikāžu atceres pasākumiem, kad 25 gadus senā vēsturē tika apdraudēta Latvijas neatkarība. Tie ir 1991.gada janvāra barikāžu notikumi, kas izraisīja lielu tautas aktivitāti un saliedētību. Daudzās ģimenēs vecāki, vecvecāki vai kāds cits no ģimenes ir piedalījies barikāžu trauksmainajos notikumos - uzklausīsim šos stāstus un apvienosim vienā lielā prezentācijā.
     Kazdangas muzejs aicina piedalīties konkursā “Mūsu vecāki, vecvecāki barikāžu rindās”.
 Klašu konkursa
„Mūsu vecāki, vecvecāki barikāžu rindās ”
 Nolikums
Konkurss norisinās no 2015.gada 1.decembra – 2016.gada 12.janvārim
 1. Konkursa mērķis: rosināt interesi par barikāžu laiku notikumiem, izzināt savu tuvinieku - barikāžu dalībnieku atmiņu stāstus un saglabāt tos vēsturei.
 2. Konkursam iesniedzamā darba forma: darbs iesniedzams PowerPoint formā. Katra klase iesniedz vienu prezentāciju, kurā apkopota informācija, atmiņu stāsti (fotogrāfijas u.c.) par visas klases skolēnu vecāku un vecvecāku barikāžu dalībniekiem.
 3. Vērtēšanas kritēriji:  · darba atbilstība konkursa mērķim;
  • darba sarežģītība, mākslinieciskais izpildījums, darba plašums.
 4. Konkursa rīkotājs: Kazdangas muzejs.
 5. Konkursa mērķauditorija: novada skolēni - klases kolektīvi.
 6. Vērtēšana: tiks apbalvota viena klase ar labāko prezentācija.
 7. Konkursa vērtēšanas komisija: Māteru Jura Kazdangas pamatskolas vēstures skolotāja Anda Doniņa-Bašlika, muzeja vadītāja Ilze Holštroma, barikāžu dalībniece Maija Purviņa.
 8. Rezultāti un apbalvošana: Labāko darbu klase prezentēs 2016.gada janvārī barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumā muzejā. Labākā darba autore - klase tiks sveikta barikāžu dienas pasākumā muzejā.

 9. 9.Darbu iesniegšana: darbi jāiesūta līdz 2016.gada 12.janvārim Kazdangas muzejā pa e-pastu: kazdanga.muzejs@inbox.lv, ar norādi – Konkurss. Informācija par konkursu pa tālr.28616717


Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Svētki aizvadīti!

Laiks skrien vēja spārniem un dažbrīd, pat nejaudājam tikt tam līdzi. Šķiet vēl nesen baudījām lakstīgalu treļļus, kad nu jau klāt gada tumšākais laiks un nu ari valsts svētki aiz muguras.

18.novembris – Latvijas Republikas dzimšanas diena. Tieši šī diena ir katram latvietim pati nozīmīgākā valsts svētku diena. Šajā dienā mēs godinām visus, kuri ir cīnījušies par mūsu brīvību, godinām tos, kuri veicinājuši mūsu valsts attīstību. Sakām paldies tiem, kuri ir nesuši valsts vārdu pasaulē, kuri ir darījuši labus darbus savā pilsētā, ciemā, pagastā, novadā. Priecājamies par panākumiem, kurus ir sasnieguši mūsu bērni, draugi, kaimiņi, paziņas, darba biedri. Katrs mēs esam paveikuši ko labu, noderīgu. Un tas ir kā dzijas pavediens lielajā Latvijas kamolā, kurā varam satīt mūsu labos darbus, labās domas. Sapošot savu pagalmu, sētu esam darījuši skaistu savu dzimto zemi, lai varētu dzīvot tīrā un sakoptā vidē.

Svētku pasākumā, kā tradīcija mums ir kļuvusi Kazdangas pagasta pārvaldes pateicību pasniegšana. Šogad īpaši vēlējāmies dzirdēt visu Jūsu viedokli, kam būtu jāsaka Paldies, par atbalstu, par palīdzību, vai vienkārši jāsumina kā Labs cilvēks. Un tādēļ, es vēlos teikt Paldies tiem dažiem kazdandzniekiem, kuri bija atsaucīgi un pauda savu viedokli.

Šogad paldies teicām: Rathleff ģimenei par nozīmīgu finansiālo atbalstu Māteru Jura Kazdangas pamatskolai, Ilgai Blokai - par ilggagēju darbu izglītībā un Karīnai Kolosovai - par veiksmīgu sadarbību ar bērnu vecākiem, veiksmīgi iesaistot viņus pedagoģiskajā procesā un ārpusnodarbību aktivitātēs.

Sabiedrības un valsts pamats ir ģimene, tajā top valsts nodokļu maksātājs, dzimtenes aizstāvis un valsts vadītājs. Ģimenē mācītais ir pamats visai mūsu dzīvei, mūsu vecāku sniegtais piemērs kalpo kā mēraukla visā dzīvē. Ar šo gadu kā tradīciju mēs vēlamies ieviest pateicības raktsa pasniegšanu kādai no mūsu Kazdangas ģimenēm – par tradīciju un ģimeniskuma kopšanu. Pateicības rakstu saņēma Štubju ģimene - par darba tikuma kopšanu, ģimeniskuma un tradicionālo vērtību saglabāšanu.

Pateicības raksts tika pasniegts Ritai Kapeniecei un Konstantinam Kalendram, pateicoties viņu uzņēmībai un čaklumam dzīvojamās mājas Ganību gatvē 1 teritorija un apkārtne ir piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas un ieguvusi pilnīgi jaunu izskatu, kas priecē daudzus garāmgājējus.

Šīgada vasara ir bijusi notikumiem un labiem darbiem bagāta, tādēļ pateicības par atbalstu un veiksmigu sadarbību pasniedzām arī – Līgai Silniecei, Bjorn Kvendbo, Raimondam Bahmanim, Rolandam Klēfeldam, Gundaram Sisenim un Jānim Lepsim.

Kazdangas pagastā ir vairākas apdzīvotas vietas - Valata, Bojas, Tebras. Katrā no tie ir cilvēks, kuri ir īsti pagasta patrioti, tur rūpi par norisēm šajās vietās, visiem palīdz, nodod ziņas, pārstāv iedzīvotāju intereses, uz kuriem vienmēr var paļauties un kurus iedzīvotāji ciena. Pasākumā teicām paldies arī šiem cilvēkiem – Viktoram Petrukam (Tebras) un Marijai Petrukai (Bojas).

Kazdangas pagastā ir trīs daudzdzīvokļu mājas, kur visi iedzīvotāji godprātīgi maksā par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Sastādot budžetu un plānojot remontdarbus, nākamajam gadam, rēķināties var tikai ar tādu līdzekļu apjomu, kas ieņemts par apsaimniekošanu un īri iepriekšējā gadā. Valsts svētku pasākumā teicām paldies šo māju iedzīvotājiem un piešķirām goda nosaukumu “Māja bez parādniekiem 2015”. Paldies, Boju gatves – 3, Bērzu gatves -3 un Ganību gatves – 5 iedzīvotājiem.

Kā katru gadu, pēc svētkiem pārņem lepnums, ka mums apkārt dzīvo tik atsaucīgi, čakli un dveseles bagāti cilvēki. Paldies, Jums, visiem ka veidojat mūsu sabiedrību bagātu!

Kazdangas kultūras darbu organizatore

Inese Birkenfelde

Kazdangas pilī cepuru saiets un vēsturisko liecību ekspozīcijas

Pūtēju orķestra Kazdanga 30 gadu jubileja 14. 11 .2015

pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

Sporta vēstis

Kazdangas skolēni šogad aktīvi nodarbojas ar klinšu kāpšanu. Nelielā grupiņa pirmdienas un trešdienas vakaros regulāri attīsta savus spēkus un veiklību rāpjoties klinšu sienā. Lai bērni varētu pārbaudīt savus spēkus, viņi piedalās klinšu kāpšanas sacensībās Rīgā. Līdz šim bijām piedalījušies grūtajā kāpšanā ar apakšējo drošināšanu un bolderingā, bet šoruden izmēģinājām savus spēkus klinšu kāpšanā uz ātrumu. Šogad ieplānotas vēl trīs sacensības, 5.decembrī ātrumkāpšana, 12.un 13.decembrī grūtā kāpšana un bolderings. No meitenēm aktīvākās kāpējas ir Jana Mikulāņeca, Anete Tamsone, Madara Šteina, Ieva Biģele, bet no zēniem Rihards Pukinskis un Toms Kārkliņš. Savā pulciņā gaidām arī citus Aizputes novada kāpt gribētājus.
22. decembrī Kazdangas sporta zālē plkst.: 12:00 rīkosim sacensības klinšu kāpšanā. Uz sacensībām aicināti piedalīties Aizputes novada bērni un jaunieši, kuri vēlas pārbaudīt savus spēkus un drosmi dažādos klinšu kāpšanas veidos. Sacensību uzvarētāji tiks apbalvoti ar medaļām. Sīkāka informācija būs skatāma Aizputes mājas lapā.
Kazdangas 31.Ziemas spartakiāde notiks janvāra mēneša pirmajās sestdienās. 2.janvārī plkst. 10:00 Kazdangas sporta zālē tiek aicināti basketbolisti, volejbolisti un šautriņu metēji. Bet 9.janvārī sacensības notiks galda spēlēs (šahā, dambretē, galda tenisā, novusā, zolītē).Sīkāka informācija sacensību nolikumā, nolikumu skatīt šeit >>> . Komandu kapteiņiem laiks padomāt par savas komandas komplektāciju un treniņiem.
Sporta zāle atvērta pirmdienās, trešdienās (volejbols, basketbols), piektdienās (pēc pieprasījuma). Treniņi loka šaušanā otrdienās, ceturtdienās, svētdienās.

Sporta metodiķis: K.Rudītispirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Kazdangas pilī atjauno zāles logus

Kazdangas muižas pils ziemeļu fasāde ar kupola zāli un mākslinieciski izbūvēto balkoniņu tās centrā nezinātāja skatam ir slēpta, jo atrodas otrpus ikdienā lietotajai ieejai.
Līdz 10. decembrim Kazdangas pilī atjaunos kupolu zāles logus – stāsta Aizputes Novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Biruta Konrāde.
Zālē atrodas trīs logu komplekti, kas vērsti pret trīs dažādām pusēm. Šajā projekta posmā tiek restaurēti divi no tiem, kas ir savstarpēji identiski. Paredzēts veikt logu demontāžu ar marķēšanu, attīrīšanu, kā arī kalumu remontu un uzstādīšanu, galdnieka darbus, protezēšanu, stiklošanu, gruntēšanu un krāsošanu. Darbs notiek Kuldīgas Restaurācijas centra amatnieka Māra Gulbja vadībā.
B. Konrāde norāda, ka pils ir nozīmīgs kultūras un izglītības centrs, tāpēc rūpes par tās saglabāšanu ir arī rūpes par kultūras, ekonomikas un tūrisma attīstību pagastā un novadā. "Pils, tāpat kā visi vēsturiskie objekti Kazdangā, ir vēstures liecība, mūsu vērtība un lepnums. Sakārtojot kultūras pieminekli, acīmredzami palielinās sabiedrības interese. Par to liecina apmeklētāju skaita pieaugums. Vēsturisko celtņu atjaunošana ir nozīmīga būvniecības sastāvdaļa un iespēja iepazīties ar restauratora profesiju."
Aizputes Novada domes pārstāve priecājas par Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu, kas ir būtisks atbalsts  vēstures pieminekļu atjaunošanā. Pašvaldībai tik apjomīgiem restaurācijas darbiem līdzekļu nepietiekot.
Renovācija kupolu zālē veikta arī pagājušajā gadā, kad par Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtajiem 4000 eiro atjaunoja balkona durvis un logus. Šogad zāles logu restaurācija notiek no 1. jūnija līdz 10. decembrim, tai piešķirtais finansējums ir 2000 eiro.
Kazdangas pilī regulāri notiek plaši apmeklēti pasākumi – radošās darbnīcas, semināri, lekcijas, tikšanās, izstādes, dzejas pasākumi un konferences.

trešdiena, 2015. gada 4. novembris

Latvijas Republikas proklamēšanas 97. Gadadienas svētki Kazdangā

17.novembrī plkst.18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 97. Gadadienas svētku koncerts
· Godināsim „Goda Kazdandzniekus”
· Ar „Sarunām dzejā un mūzikā par Latviju” aizdomāties rosinās Dace Priede un Jānis Radziņš
Ieeja brīva17.novembrī plkst. 22.00 Kazdangas kultūras centrā
ielūdzam uz valsts svētku balli pie klātiem galdiem kopā ar grupu „Nakts ziņas” Dalības maksa 10,00 eiro (6.00 eiro klāts galds + 4.00 eiro balle) Pieteikties un samaksāt līdz 13.novembrim kultūras centrā T.26681805

pirmdiena, 2015. gada 2. novembris

Vakarēšana

Rāmi, rāmi es dziedaju,
Vēl jo rāmi gavileju:
Dievs dod manim ielīgot
Rāmâ tautas sētiņê.

10. novembrī plkst. 19.00 Kazdangas pilī  folkloras kopa “Zīle” aicina uz vakarēšanu.
Vakarēšana senatnē bija kā īpašs pasākums, kas motivēja strādāt, iemācīties kaut ko jaunu, gūt padomu no citiem, parādīt pārējiem paša paveikto.
Vakarēšanā tiks dziedāts, darināti dažādi rokdarbi, minētas mīklas, stāstītas pasakas un teikas, kā arī dažādi nostāsti. Vakarēšanas uzdevums ir ne vien izklaidēt, bet arī pamācīt, dot padomu, izglītot gan dažādās ar saimniecību saistītās lietās, gan sievietēm mājturībā un citās jomās.

Pasākums notiek Aizputes novada domes atbalstītā NVO projekta
“Es to savu goda kārtu, rakstīdama izrakstīju” ietvaros.Loka šaušanas turnīrs

Sporta klubs "Bandavas strēlnieki" organizē loka šaušanas turnīru telpās, kas notiks 8. novembrī Kazdangā. Vairāk par pasākumu lasiet
šeit >>>

otrdiena, 2015. gada 27. oktobris

Orķestris aicina uz jubilejas koncertu!

Aizputes novads ir bagāts ar dažādiem pašdarbības kolektīviem, atsevišķi kolektīvi ir kopskaitā pat 3, bet tāds kolektīvs kā pūtēju orķestris “Kaazdanga” ir tikai viens! Orķestra pirmsākumi meklējami tālajos pagājušā gadsimta 30.gados, kad Aizputē nodibināts neliels orķestris, kas ar pārtraukumiem darbojies līdz 1944.gadam. Pēc kara Aizputes apkārtnē nodibināti vairāki orķestri. Tie darbojušies Aizputes Patērētāju biedrības, vēlāk Aizputes rūpkombināta un Aizputes kūdras fabrikas paspārnē. Pa orķestrim bijis arī Apriķos, Cīravā un Kazdangā. Taču tie visi bijuši nelieli kolektīvi, kas spēlēja sadzīves mūziku valsts svētkos, zaļumballēs, kāzās un bērēs, tāpēc to darbošanās bija epizodiska.
Pārmaiņas sākušās 1963.gadā, kad Aizputes Patērētāju biedrības orķestri sācis vadīt jaunais Aizputes Mūzikas skolas direktors Guntis Škensbergs, kurš organizējis regulāru koncertdarbību, kādēļ bijis nepieciešams orķestra sastāvu papildināt ar spēcīgākiem mūziķiem. Tie atrasti mazajos orķestros, piesaistot arī piecus līdz astoņus dalībniekus no Kazdangas. Tad koporķestrī bijuši 45 dalībnieki. Bet 1971.gadā oficiāli nodibināts pūtēju orķestris "Aizpute". Diemžēl,mainotie atbalstošo uzņēmumu vadītājiem, orķestrim sākušās grūtības – atteica telpas mēģinājumiem, pārtrauca finansiālo atbalstu. Lai orķestris neizjuktu pavisam, 1976.gadā Aizputes pilsētas Izpildkomiteja uzdevusi Kultūras namam pārņemt orķestri, taču jaunie saimnieki orķestrim pievērsuši maz uzmanības. Tādēļ vairākkārt nomainījušies diriģenti, sarucis dalībnieku skaits, līdz 1985.gadā Aizputes Kultūras nams no pūtēju orķestra atteicies pavisam.

Kolektīvu izglābis Kazdangas ciema Ļeņina kolhoza priekšsēdētājs Edmunds Sausais, kurš tūdaļ pārņēmis orķestri savā paspārnē. Un kopš tā brīža kolektīvs darbojas Kazdangā un nu jau ir aizritējuši 30.gadi, tādēļ pūtēju orķestris “Kazdanga” aicina visus uz viņu jubilejas kocertu 31.oktobrī plkst.17.00 Kazdangas kultūras centrā.

Cepuru saiets Kazdangas muzejā

Kazdangas muzejā ar  26.oktobri ir atklāts Cepuru saiets. Uz saietu ieradušās teju 100 cepures. Lai to nenokavētu, ieradies arī laikrādis.
Neiztikt bez Tortes ar 8 svecītēm un Picas, kuru sarūpējis Pavārs. Un, ja ir svecītes, tad papildus jāparūpējas par drošību, tādēļ ieradušies arī divi braši ugunsdzēsēji ar aprīkojumu.
Saietu ar savu klātbūtni pagodinājusi arī “Lemberga hūte”, daiļās Aizputes teātra dāmas un Cilindrs. Ieradušies divi jūrnieki no Melnās jūras flotes, sportiskas aktivitātes cienoši pārstāvji un pat ārzemju viesis ar Dželabu no Spānijas.
Dažreiz, kur apgrozās lieli pūļi, ierodas arī pa kādam miera traucētājam, arī šeit ir daži, tādēļ par drošību gādās Policists ar suni.
Paldies visiem, kuri ļāva savām cepurēm ierasties uz saietu – Aizputes teātrim, Inai Ronei un Intai Rudzītei, Maigai Holštromai un Holštromu ģimenei, Gofmaņu un Leju ģimenēm, Raineram Meieram, Mārai Tīmanei, Inesei Bērziņai, kā arī Silvijai Raģelei un PII “Ezītis”.
Izstāde ikvienu interesentu gaida līdz par 2016.gada 25.janvārim.
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Starptautiskā konference noslēgusies

Laikā no 30.septembra līdz 3.oktobrim Jelgavā un Kazdangā norisinājās starptautiska konference “Parki un pilis – vācu un krievu kultūras mantojums Latvijā un Baltijā”. Šīs konferences organizēšanā piedalījās Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle, Aizputes novada dome un Kazdangas pagasta pārvalde.
Šo dienu programma bija ļoti plaša. Konferences atklāšana notika Jelgavā, Valdekas pilī, bet jau nākamajā dienā, ceļā no Jelgavas uz Kazdangu, viesiem tika parādīta viena no augošākajām vecpilsētām Kuldīga, Pelči ar pārsteidzoši labi saglabājušos 20.gs.sākuma bibliotēku, Pelču parks. Interesanti bija izzināt Klosteres baznīcas un muižas parka vēsturi, apskatīt Misiņkalnu un Mārtiņa Freimaņa piemiņas vietu.
Kazdangā viesus iepriecināja folkloras kopas “Zīle” dziedātājas un jau pašā dienas noslēgumā viesiem tika parādīts plašais Kazdangas parks un Grota. Nākamās dienas rīts sākās ar ekskursiju pa Kazdangas pili un Kavalieru nama apskati. Lai gan laika nebija daudz, iepriecināja viesu interese par Kazdangu un tās vēsturi.
Kazdangā konferencē piedalījās speciālisti no Latvijas – LU Botāniskā dārza direktore Anta Sparinska, arhitekte Ilze Māra Janelis, ainavu arhitekte Gundega Lināre, Latvijas Piļu un muižu asociācijas viceprezidents Juris Zviedrāns inženierzinātņu maģistre arhitektūrā Silvija Ozola, Sankt-Pēterburgas un Vācijas viesi - Sanktpēterburgas Mākslas un kultūras muzeja Valsts Ermitāžas arhitektūras 18., 19.gs. grafikas krājumu glabātāja Jekaterina Orehova, Ņevas vadības un dizaina institūta Ainavu dizaina pasniedzēja Alla Kiščuka, Liepājas vācu - latviešu tikšanās centra priekšsēdētājs Mihaels Gallmeisters.
Konferencē pavadītais laiks noteikti deva krietnu pieredzi, ar iespēju izvērtēt un salīdzināt, kā arī iespējas un kontaktus nākamajiem sadarbības pasākumiem.
Paldies visiem, kuri noticēja, ka šāda konference Kazdangā ir iespējama un palīdzēja konferences plānošanā un sekmīgā norisē, lai viesi pie mums justos labi un gaidīti!
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

pirmdiena, 2015. gada 26. oktobris

Izstāde "Kazdangas pils parka senkapi"

Aicinām apmeklēt izstādi
„Kazdangas pils parka senkapi”!
Kazdangas muzejā no 2015.gada 28.oktobra līdz 2016.gada 29.janvārim apskatāma izstāde „Kazdangas pils parka senkapi”. Izstādes atklāšana notiks 2015. gada 28. oktobrī plkst. 16:00.
2015. gada jūlijā arheoloģiskajos izrakumos Kazdangas pils parkā izpētīti 30 netraucēti apbedījumi, kā arī atsegtas ap 30 cilvēku kaulu paliekas. Lielākā daļa apbedījumu attiecināmi uz 16. gadsimta otro pusi, tie veidoti visai intensīvi – pie kapsētas robežas mirušie ierakti pat trijās kārtās. Apbedītajiem kapu piedevās līdzi doti naži, monētas, adatas, apģērbs bijis sasprausts ar saktām. Izrakumos atsegtas un izpētītas kapsētas rietumu robežas konstrukcijas – zemes valnis un robežakmeņi. Izstādē varēsim aplūkot deviņu seno kazdandznieku lietotās rotaslietas un sadzīves priekšmetus.
Izstādes atklāšanā ekspedīcijas vadītājs Rūdolfs Brūzis un ekspedīcijas tehniskā vadītāja Inga Doniņa pastāstīs interesantus faktus par kapsētu un tajā ievērotajām apbedīšanas paražām.
Aicināti visi interesenti!


Neliels Aizputes TV sižets par izstādi apskatāms šeit >>>

ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris

Kundalini yoga Kazdangā

Aicinām 4. novembrī plkst.19.00 Kazdangas pilī uz iepazīšanās nodarbību Kundalini Joga.Kas ir Kundalini yoga?
Tā ir prakse, kas palīdz attīrīties un kļūt par Gaismas nesēju šajā pasaulē! Kļūt par to, ko Tev piedzimstot bija jākļūst!
Nodarbībās izmantosim dažādas tehnikas (jogas pozas, dažādus elpošanas vingrinājumus, mantras, meditāciju), lai ikviens, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai fiziskajām spējām, atraisītu sevī mītošo radošo potenciālu!
Mācīsimies ieklausīties sevī, līdzsvarot prātu un sirdi, atbrīvoties no zemapziņā krātās informācijas, kas traucē dzīvot pilnasinīgi ŠODIEN!
Stiprināsim nervu sistēmu, imunitāti, rūpēsimies par visu ķermeņa funkciju uzlabošanu!
Kundalini yoga ir viens no garīgākajiem jogas veidiem. Tā der gan cilvēkiem, kuri sagaida tūlītējas pārmaiņas, gan ilgtermiņa ieguvumus.
Baudīsm relaksējošu un pacilājošu apzināšanās pieredzi - būt šeit un tagad!

pirmdiena, 2015. gada 19. oktobris

NVO “Kodols” aicina

29. oktobrī plkst. 9.00
NVO “Kodols” aicina pieredzes apmaiņas braucienā “Aktīvā Kuldīga” pie Kuldīgas novada biedrībām .
Tiksimies ar stāstnieci Liesmu Lagzdiņu ,apskatīsim Kuldīgas vecpilsētu un ieklausīsimies stāstos
Apmeklēsim Padures muižu un klēti.
Tikšanās pie veikala TOP Kazdangā
Par vēderpriekiem parūpēsimies paši.
Dalība 2 eiro. Pieteikšanās braucienam T:29103813 vai kazdanga.tic@inbox.lv
Brauciens notiks Aizputes novada domes atbalstītā NVO projekta
“Izzini un godā Kurzemes tradīcijas un kultūras mantojumu” ietvaros
Foto: I. Svilpe

ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris

INFORMĀCIJA

Kazdangas pilī, Jaunatnes gatvē 1 (ieeja no Kavalieru nama puses) Kazdangā jau ar š.g. 1 oktobri tika atvērta humānās palīdzības telpa, kurā iedzīvotāji var nodot un saņemt apģērbu, apavus un dažādas sadzīves lietas ( mēbeles, elektropreces…).
Telpa darbosies 1 reizi nedēļā otrdienās no plkst.1000 – 1200.
Sīkāka informācija Kazdangas pagasta pārvaldē pie sociālās darbinieces Dzintras vai T. 26398305.

Svētki dzejai mūsu skolā

Saistībā ar Raiņa un Aspazijas 150. gadadienu š. g. 15. septembrī Māteru Jura Kazdangas pamatskolā notika Dzejas dienu pasākums „Rainis un Aspazija – mūsu tautas bagātība”.
Pasākumā runāja dzeju un dziedāja Liepājas teātra aktrise Ilze Jura, muzicēja blūza meistars Ainars Pūpols un uzstājās Liepājas baleta studijas balerīna. Kā skatītāji piedalījās mūsu skolas skolēni, skolotājas un vecāki.
Nelielajā uzvedumā aktrise stāstīja par Aspaziju un Raini un bija izvēlējusies savus mīļākos Aspazijas dzejoļus. Īpašu noskaņu radīja priekšnesumu vizuālais noformējums. Ilze Jura bija tērpusies kā Aspazija – skaistā, baltā kleitā, viņai bija frizūra, kādu esam pieraduši redzēt dzejnieces fotogrāfijās. Iespējams, dzejas lasījums bija tik sirsnīgs tāpēc, ka aktrise uzstājās skolā, kurā pati pirmo reizi mācījusies par Aspaziju. Arī dziedāšana bija aizkustinoši jauka, un lirisko noskaņu vēl papildināja mazās balerīnas deja.
Aktrise klausītājus mudināja dzejā saskatīt skaisto, lai mēs tālāk popularizētu pozitīvu skatījumu uz dzīvi. Es uzskatu, ka Dzejas dienas bija izdevušās, šis pasākums varētu patikt dažāda vecuma cilvēkiem, jo katrs varēja atrast kaut ko tieši sev piemērotu.

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8. klases skolniece Ieva Sudraba

otrdiena, 2015. gada 6. oktobris

Seminārs „Spēks un resursi manā dzīvē”

31.oktobrī plkst. 10.00 – 16.00 Kazdangas pilī
Seminārs „Spēks un resursi manā dzīvē”
Katram no mums piemīt spēja mīlēt, baudīt un priecāties. Redzēt, dzirdēt un just. Kad to atļaujam sev, mēs spējam būt esībā. Un tas dod milzīgu spēku, ļauj apzināties savas spējas un resursus.
Ikdienā nereti piedzīvojam situācijas, kad darām par daudz, kad nejūtam, ka jau esam noguruši, kad darām citu vietā, iekšēji izsamistam par to, ka nespēsim izdarīt to, kas vajadzīgs pašiem, kad mēģinām tikt galā ar daudz vairāk lietām, nekā varam nest. Kad darot vienu lietu, simts griežas galvā.
Kā atgriezt spēkus? Kā nepatērēt par daudz un darīt tā, lai pietiek visam un varbūt vēl paliek pāri? Kā darīt un no tā, ko darām, gūt ne tikai prieku vai gandarījumu, bet arī atjaunot spēkus?
Dalība 20 eiro
Pieteikšanās pa tālruni 29103813 (Māra) vai pa epastu kazdanga.tic@inbox.lv

Semināru vada psiholoģe Kristīne Maka

trešdiena, 2015. gada 30. septembris

Cepuru saiets Kazdangas muzejā

Saka – rudentiņš bagāts vīrs! Bet, ar ko viņš ir bagāts? Ar rudens veltēm – āboliem, kartupeļiem, bet vēl - ar dažādām cepurēm. Sēņojot mēs vācam sēņu cepures, pastaigājoties, vācam ozolzīļu cepures, bet mājās mēs steidzam vilkt no skapjiem laukā cepures.
Kamēr vēl nav iestājies pilnīgs aukstums, Kazdangas muzejā norisināsies cepuru saiets. Tādēļ līdz 2015.gada 20.oktobrim aicinām atsaukties cepuru īpašniekus, lai paspētu uz cepuru saietu. Uz šo saietu tiek aicināti gan vieglie vasaras keponi un saulainās saulescepures, gan elegantās platmales un solīdās hūtes, nedzīsim prom arī vienkāršās mices un pižikus.
Kā jau kārtīgā saietā, gribētu redzēt arī viselegantākās modes dāmu cepures un pašdarinātas interesantas cepures. Šis ir saiets, kurā nav vecuma ierobežojuma – pulkā ņemsim arī leļļu, rūķu un mazu bērnu cepurītes.
Protams, lai uzturētu kārtību šajā saietā, neizpalikt arī bez dažādām amatpersonām, tādēļ būs gaidītas - ugunsdzēsēju, mežsargu, celtnieku, kulināru, sanitāru u.c. profesiju pārstāvju cepures.
Priecāsimies ne tikai par cepurēm pašām, bet arī dažādiem priekšmetiem, grāmatām, gleznām, jebko, kurā redzama cepure vai runāts par cepurēm.
Cepuru saiets visiem atvērts no 2015.gada 26.oktobra līdz pat nākamā gada 25.janvārim.
Ja, kādai cepurei pie īpašnieka būs jādodas ātrāk atpakaļ, noteikti varēs to saņemt ātrāk.

Ja vēl nepieciešama, kāda informācija, zvaniet – 28616717 (Ilze).

otrdiena, 2015. gada 29. septembris

Esi aktīvs un radošs!


Sākot ar šī gada oktobri Kazdangas kultūras centrs aicina visus interesentus pievienoties mūsu radošajām, aktīvajām, dziedošajām un dejojošajām apvienībām un pulciņiem.Uz pirmo tikšanos Jūs aicina:
Pirmdien, 5.oktobrī - Bērnu ansamblis vad. Baiba Kalniņa (plkst.13.00 mazie bērni, no plkst.14.00 –skolas bērni)
Otrdien, 6.oktobrī plkst.18.00-19.30 Lauka loku šaušana (notiek sporta hallē) vad. Valdis Krūze
Ceturtdien, 8.oktobrī plkst. 20.00 – Ģitāras nodarbības vad. Nauris Zeltiņš
Sestdien, 17.oktobrī plkst.13.00 – Rokdarbu un floristikas nodarbības vad. Sandra Krūmiņa

Kazdangas kultūras darbu organizatore
Inese Birkenfelde

pirmdiena, 2015. gada 21. septembris

Aicinām uz Starptautisko zinātnisko konferenci

Aicinām uz Starptautisko zinātnisko konferenci, kas notiks
Kazdangā 2015. gada 3.oktobrī
 (Kazdangas kultūras centrā, Pils gatvē 4)
“Parki un pilis – vācu un krievu kultūras mantojums Latvijā un Baltijā”
“Parks and Palaces - German and Russian Cultural Heritage in Latvia and in the Baltic"
Konferences mērķi:
*Apzināt kultūras mantojumu un ainavu veidošanas tradīcijas Baltijā 19.gs un 20.gs.sākumā;
*Prezentēt zinātniskos pētījumus par pilīm un parkiem, lai, balstoties uz vēsturisko celtņu un stādījumu uzturēšanas labo praksi, izmantotu teorētiskās atziņas kultūrvēsturiskā mantojuma -Latvijas muižu ansambļu un parku saglabāšanā un atjaunošanā;
*Attīstīt starptautisku sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniekiem Latvijas piļu un parku izpētē, ainavisko un dendroloģisko vērtību izzināšanā.

PROGRAMMA
9.30 – 10.00 Konferences dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.20 Konferences atklāšana:
Aizputes novada Domes pārstāvja uzruna
Konferences vadītāju uzruna
10.20 – 10.40 Baltvācu vēsturiskais un kultūras mantojums Kurzemē. Mihaels Gallmeisters, Liepājas vācu -latviešu tikšanās centra priekšsēdētājs
10.40 – 11.00 Vēsturisko parku pētniecība Latvijas muižās. Ilze Māra Janelis – ainavu arhitekte, Latvijas muižu un parku arhitektonisko un dendroloģisko vērtību pētniece
11.00 – 11.20 Itāļu klasicisma arhitekta Džakomo Kvarengi radošā darbība. Jekaterina Orehova – Sanktpēterburgas Mākslas un kultūras muzeja Valsts Ermitāžas arhitektūras 18., 19.gs. grafikas krājumu glabātāja
11.20 – 11.40 Vācu arhitekta Johana Berlica radošā darbība Jelgavā un Jelgavas apkārtnē. Silvija Ozola – inženierzinātņu maģistre arhitektūrā, Rīgas Tehniskās universitātes docētāja
11.40 – 12.00 Ļeņingradas apgabala rietumu reģiona vēsturiskās muižas. Iespējamās to nākotnes attīstības perspektīvas. Alla Kiščuka - Ainavu dizaina pasniedzēja, Ņevas vadības un dizaina institūts, Sanktpēterburga
12.00 – 12.20 Pārtraukums, kafijas pauze
12.20 -12.40 Mazo vēsturisko muižu dārzu atjaunošana Latvijā. Juris Zviedrāns - Latvijas Piļu un muižu asociācijas viceprezidents
12.40 -13.00 Vēsturisko muižu dārzu atjaunošana. Anastasija Kolosovska - arhitekte, Baltkrievijas Nacionālās tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes dekāna vietniece
13.00 – 13.20 Kazdangas parka komplekssSilvija Ozola – inženierzinātņu maģistre arhitektūrā, Rīgas Tehniskās universitātes docētāja
13.20 – 13.40 Dārzs – vēstures spogulis. Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs. Anta Sparinska - Latvijas Universitātes Botāniskā dārza direktore, pētniece
13.40 – 14.00 Rīgas dārzu pārvaldes pārvaldnieka Alfona Kapakļa radošā darbība. Gundega Lināre - Ainavu arhitekte, latviešu izcilo dārzu meistaru mantojuma apzinātāja
14.00 – 14.30 Konferences noslēgums un rezumējums

Klausītājiem pieteikšanās līdz 28.septembrim: Ilze Holštroma, Kazdangas muzeja vadītāja,  pa e-pastu kazdanga.muzejs@inbox.lv, t. 63449755 vai t. 28616717.

Konferences 1.daļa notiek Jelgavā no 2015.gada 30.septembra līdz 1.oktobrim;  2.daļa – Kazdangā 2015.gada 3.oktobrī

Konferences organizatori: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Aizputes novada dome, Kazdangas pagasta pārvalde
pirmdiena, 2015. gada 14. septembris

Pulkveža Jura Dalbiņa kauss atceļo uz Kazdangu.

Sestdien,12.septembrī, Bauskā norisinājās 8.gadskārtējās Jaunsargu sacensības „Pulkveža Jura Dalbiņa kauss”. Šogad savā starpā sacentās 14 komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Jaunsargiem bija jāmērojas spēkiem NATO militārajā šķēršļu joslā, kā arī 6 kilometru garā uzdevumu stafetē Mūsas un Mēmeles krastā. Kā katru gadu, arī šogad neizpalika uzdevumi, kuros jaunsargiem bija jāšķērso upe, jāpārvar virvju tīkls un līdzsvara baļķis, ar virvju palīdzību jāuzrāpjas kalnā un citi uzdevumi.

Pagājušajā gadā pulkveža J.Dalbiņa ceļojošais kauss tika komandai no Igaunijas, taču šoreiz to izcīnīja 412.Kazdangas jaunsargu vienība, igauņus atstājot aiz sevis. Jāpiemin, ka Kazdangas jaunsargi savu vietu uz pjedestāla mainīja par vienu pakāpienu augstāk, jo 2013. Un 2014.gadā ieguva 2.vietu, taču šogad 1.vietu.

Esam gandarīti par mūsu instruktora Kaspara Rudīša doto iespēju un ieguldīto darbu, sagatavojot jaunsargus sacensībām.

412.Kazdangas vienības jaunsardze Ieva Liekmane. 

Foto: 
Pirmā rindā no kreisās: Ieva Liekmane, Kaspars Rudītis,Ieva Biģele.
Otrā rindā no kreisās: Atis Viļumsons, Niks Tamsons, Artūrs Strads, Mareks Ņikiforovs, Linadrs Ņikiforovs, Dmitrijs Vicvagars.

Aicinām uz pasākumiem septembrī

17.septembrī plkst. 18.00 Kazdangas pilī turpinās semināru cikls „Gaismas ģimene”, kuru vada Juris Upenieks. Papildus sarunai, lekcijai par tēmu semināra laikā- sākumā un beigās- notiks divas meditācijas, kurās ar Tibetas dziedošo bļodu skaņām dzidrinātā dimensijā viegli un ātri varēs just praktiskās meditācijas augļus. Laipni aicināts ikviens interesents.Pieteikšanās pa tālruni 29103813 vietu skaits ierobežots. Vairāk lasīt šeit >>>

22. septembrī Plkst 20.00 Vītoliņu pilskalnā aicinām ikvienu daudzināt Baltu vienības dienu, kopā ar folkloras kopas “Zīle” dalībniecēm. Pirms 778 gadiem baltu ciltis apvienojās un Saules kaujā sakāva Zobenbrāļu ordeni. Saules kaujas dienu Lietuvas un Latvijas saeimas ir pasludinājušas par Baltu Vienības dienu. Kaujas priekšvakarā tika iedegta uguns, kas bija zīme: vienosimies! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam. Uguns iedegšana vienā laikā nozīmē vienotību. Vairāk lasīt šeit >>>

24.septembrī plkst. 18.00 Kazdangas pilī sākas semināru cikls “Uzzini kā iepazīt savu unikalitāti”, kura ietvaros būs iespējams iepazīt un apgūt, kas ir eneagramm- (grieķu val. deviņas zīmes) tā ir mācība par dažādām deviņām iekšējām motivācijām, kuras vada mūsu dzīvi. Šī mācība sakņojas pitagoriskajā, agrīnās kristietības Tuksneša tēvu un sūfiju tradīcijā. Tā ne tikai palīdz saprast mūsu un apkārtējo cilvēciskās uzvedības likumsakarības un strupceļus, bet arī parāda pārmaiņu iespējas, piedāvājot katram cilvēkam atklāt savu individuālo attīstības ceļu. Nodarbības vada INTA SANTA- Personīgās un komandu izaugsmes veicinātāja/koučs, ACC (ICF), Transformācijas spēles fasilitatore (Innerlinks, UK), Eneagrammas, biznesa un koučinga trenere (ICTA). Pieteikšanās pa tālruni 29103813. Vairāk lasīt šeit >>>

Aicinām apmeklēt arī izstādes:

Kultūras centrā Guntas Krastiņas darbu izstāde „2 cikli”
Kazdangas muzejā apskatāma izstāde „No spalvas līdz pildspalvai”
Bibliotēkas lasītavā apskatāma izstāde "Aizputes mākslas skolas audzēkņu eksāmenu darbi kompozīcijās." 

ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

Nāc un dziedāt sāc !

15.septembrī plkst. 19.00
Kazdangas pilī
Kazdangas folkloras kopa „Zīle”
Aicina uz pirmo mēģinājumu
Vadītāja Ilona Freimane
23.septembrī plkst.19.00
Kazdangas kultūras centrā
Jauktais koris atsāk mēģinājumus
un aicina savam kolektīvam pievienoties
Jaunus dalībniekus!
Vadītāja Baiba Kalniņa

pirmdiena, 2015. gada 7. septembris

Paldies par svētku gaisotni

Parka svētki aizvadīti. Šie svētki paliks atmiņā kā lietainie Parka svētki. Neskatoties uz šiem slapjajiem ārējiem apstākļiem, svētki šķiet izdevušies, jo svētku gaisotni darīja stiprāku tehnikuma absolventu tikšanās prieks. Lai arī svinīgais absolventu gājiens izpalika, tas netraucēja satikties un dalīties atmiņās un kopā jauki pavadīt dienu.
Kopā uz salidojuma bija ieradušies vairāki simti absolventi, bija absolventi, kas reģistrējās, bet bija arī tādi, kas nereģistrējās.
Līdz 1970. gadam reģistrējās 69 personas, no 1971.g. līdz 1990. gadam – 259. persona, no 1991.gada līdz 2008. gadam – 111. personas un 22. skolotāji un skolas darbinieki. Kopā 461. persona. 


Salidojuma reģistrējās absolventi 1949.-1, 1950-1, 1951-1, 1952-3, 1955-2, 1956-1, 1957-2, 1958- 2, 1989- 4, 1960-1, 1961-8, 1962-8, 1964- 3, 1965-5, 1966- 3, 1968- 12, 1969- 3, 1970- 3, 1971- 1, 1972- 1, 1973- 3, 1974- 13, 1975- 27, 1976- 14, 1977- 9, 1978- 19, 1979- 12, 1980- 9, 1981- 13, 1982- 19, 1983-7, 1984- 20, 1985- 12, 1986-16, 1987- 15, 1988- 7, 1989- 17, 1990- 19, 1991- 2, 1992- 15, 1993- 4, 1994-12, 1995- 14, 1996- 17, 1997- 4, 1998- 5, 1999- 1, 2000- 6, 2001-3, 2002- 12, 2003- 9, 2004- 3. 


Nelielu ieskatu pasākumā laikraksta "Kursas laiks" žurnālista Daiņa Ģelža skatījumā  varat apskatīt šeit >>>
 Šī pasākuma fotogrāfa Naura Zeltiņa fotogrāfijas apskatāmas šeit >>>

Kazdangas pagasta pārvalde pateicas svētku atbalstītājiem.Paldies
SIA „Vērsītis” un Uģim Rungovskim , SIA „Vērsītis 8” Sanitai Rungovskai, SIA „Pilskoks” Vaclovam un Sandim Jonkusiem, Z/s „Sprīdīši” Līgai un Visvaldim Kūmiem, Z/s „Dzintarnieki” Indrai un Imantam Arājiem, Z/s "Jaunkalni" Viktorijai un Gatim Zonenbergiem, viesu mājai „Lauku Kūrorts„ Jānim Rudzrogam , SIA „Blīdenes stādaudzētava” un Solveigai Dzenei, SIA „Gutta”, As LPB Priekules maizes ceptuvei, SIA „Skrīveru saldumi”, Žurnālam „Saimneiks” , , SIA „Eglat” , As „Latvijas finieris”. 

M. Tīmanepirmdiena, 2015. gada 24. augusts

Kazdangas Parka svētki 2015

Par Aizputes novada tradicionālu atpazīstamu kultūras pasākumu ir izveidojušies Kazdangas Parka svētki, kas šogad notiks jau 9.gadu. To ietvaros notiek amatnieku tirgi, izglītojoši, sportiski pasākumi, konkursi, koncerti un citas aktivitātes. Šogad Parka svētku ietvaros tiek rīkots Kazdangas tehnikuma absolventu 85 gadu salidojums. Vairāk par salidojumu lasiet šeit >>>

10.00
Amatnieku un gardēžu tirgus pie kultūras centra
Kalvenes trušu audzētavas trušu izstāde – pārdošana .
13.00 Svētku atklāšanas koncerts
Pūtēju orķestris „Kazdanga”
Deju grupa „Reitings”
13.00 Salidojuma dalībnieku reģistrācija kultūras centrā
13.00 Piepūšamās atrakcijas bērniem

13.30 Alfrēda Lejas grāmatas "Tā sportoja Liepājas rajonā" atvēšana bibliotēkas lasītavā
No plkst.14.00
Izstāde „Kazdangas vēstures lapas puses” kultūras centrā
Izstāde „No spalvas līdz pildspalvai” muzejā
Izstāde bibliotēkā
14.00 Sporta klubs „Bandavas strēlnieki” aiz pils
14.00 Radošās darbnīcas pie Saieta nama
Burbuļošanas darbnīca
Akmeņu apgleznošanas darbnīca
Sapņu ķērāju gatavošana
Sietspiedes darbnīca
14.00 Ūdensbumbas brūža dīķī
14.30 Kazdangas tehnikuma absolventu pulcēšanās gājienam pie pils
14.30 Bērnu stunda
Iluzionists ar Triku programmu
15.00 Kazdangas tehnikuma absolventu gājiens no pils uz kultūras centru
15.00Ģimenes pasākums „Manteifeļa dārgumu meklēšana”
15.10 Svinīgais Kazdangas tehnikuma 85 gadu jubilejas pasākums kultūras centrā
16.00 Kazdangas tehnikuma absolventu atmiņu pēcpusdiena muzejā
17.00 Meistarklase Hip-Hop dejās visiem vecumiem pie kultūras centra
20.00 Vakara koncerti
Karīna Tatārinova - dzeja, mūzika
„Rumbas kvartets”
22.00 Svētki atmirdz debesīs – salūts
22.30. Svētku balle ar grupu „Novadnieki” Ieeja Eur 5.00 (absolventiem, kuri reģistrējušies ieeja bez maksas)

Mācību gada ieskaņas pasākums!

Dzīvojam laikā, kad pietrūkst laika – pietrūkst laika teikt labus vārdus, pietrūkst laika uzsmaidīt un noglāstīt. Šis ir laiks, kad zeļ vienaldzība un bezatbildība.
Labo un radošo darbu apvienība (LURDA), 2.septembrī plkst.13.00 Kazdangas kultūras centrā, lielākiem un mazākiem piedāvā izglītojošu un sirsnīgu sarunu par cilvēcību, ļaunumu un vienaldzību. Par to, ka šodienas galvenais atslēgas vārds ir ATBILDĪBA
Sarunas nav izklaide un mēs trikus nerādīsim. Būs foto, būs video, būs jautājumi Jums – kas tad ir atbildīgs saimnieks? Būs iespēja izmēģināt un sajust, kā četrkājainais mīlulis var iedvest mieru pēc garas skolas vai darba dienas.
Sarunas ir domātas visa vecuma un plašuma auditorijām. Par atbildību stāsta 7 gadus jauna, izglābta Austrumeiropiete Lote un viņas saimniece – žurnāliste, fotogrāfe Zanda. Sarunas ir kā uzvedums – dzejā un mūzikā. 12 skaudru, sirsnīgu un patiesu dzīvnieku stāstu “Mums vienas asinis tev un man” fragmentus lasa rakstniece un aktrise Dace Priede. Caur aktieri Rūdolfu Plēpi skan tautā zināmas un līdzi dziedamas sirsnīgas dziesmas un pavisam jaunas dziesmas no mūziķa un komponista Jāņa Radziņa topošā “Sirds dziesmu” cikla.
Pasākumu tiks noslēgts ar kopbildēm, kuras pēc tam sūtam visiem gribētājiem. Pēc pasākuma ir iespēja iegādāties Daces Priedes grāmatas ar autogrāfu un veltījumu un viņas unikālos dabas apturētos mirkļus – ziedu grāmatzīmes. Ir iespēja vienkārši parunāties, jo laiks netiek skaitīts.
Būs konkursiņi. Būs balvas.
Ieeja brīva!

Kazdangas kultūras darbu organizatore
Inese Birkenfelde

piektdiena, 2015. gada 14. augusts

Kazdanga aicina savus absolventus!

Kazdangas pilī, bijušajā lauksaimniecības tehnikumā, šobrīd darbojas Kazdangas muzejs ar plašu Boju Meža muzeja ekspozīciju, ar liecībām par pils bijušo īpašnieku baronu Manteifeļu dzimtu, Kazdangas parku, Kazdangas tehnikumu.
Gaidot kādreizējos audzēkņus, skolotājus un darbiniekus uz Kazdangas tehnikuma 85 gadu jubilejas absolventu salidojumu š. g. 5. septembrī, kad norisināsies arī tradicionālie Kazdangas Parka svētki, muzeja speciālistes, aicinot papildināt esošo ekspozīciju, lūdz pārlūkot un dāvināt muzejam kādreiz ar Kazdangu saistītas un tehnikuma laiku raksturojošas lietas.
Izglītības iestāde tika dibināta 1930. gadā - kā Valsts Kazdangas lauksaimniecības vidusskola. Vissenākās piederības zīmes Kazdangai ir tolaik ieviestais audzēkņu formas tērps. Varbūt vēl kādās mājās ir saglabājusies šo seno laiku lieciniece – tradicionālā zaļas krāsas auduma cepurīte ar nagu, kam apakšējā mala – apmale bija apšūta ar dzeltenu lentīti, kurai pa vidu bijis sudrabots diegs. Muzejā šādu eksponātu pieņemtu un novērtētu ar patiesu gandarījumu un prieku.
Vislielākā vēlēšanās un neatsverams ieguvums muzejam būtu, ja kādai absolventei vēl būtu saglabājies tautastērps. Ir zināms, ka vēl kara laika un pirmo pēckara gadu izlaidumos /līdz 1948. gadam/ meitenes ieradās, tērpušās tautastērpos. Varbūt garo gadu ritumā kādas bijušās audzēknes ģimenē tas vēl ir saglabājies un toreizējās skolnieces tuvinieki, bērni, mazbērni šo relikviju ar mīlestību vēlētos uzdāvināt un uzticēt Kazdangas muzejam. Ar dziļu cieņu un lielu pateicību muzejs pieņemtu šādu dāvinājumu.
Savas pastāvēšanas laikā Kazdangas tehnikums vairākus gadu desmitus ilgi lepojās ar ļoti augstiem sportiskiem sasniegumiem Latvijas lauksaimniecības tehnikumu spartakiādu kopvērtējumā. Mūsdienās tas ir ierasti, ka komandu sacensībās sportisti startē vienotos sporta tērpos. Kazdangas tehnikums vēsturiski bija pirmais, kurš uz šīm tehnikumiem visnozīmīgākajām sacensībām kopš piecdesmito gadu sākuma ieradās vienādos sporta tērpos, par savu krāsu pieņemot zaļo. Varbūt kaut kur vēl ir saglabājies šī laika vai vēlāko gadu Kazdangas sporta tērps? Muzejs labprāt to pieņemtu fondā kā dāvinājumu.
Bet varbūt jūsmājās ir kādi citi, interesanti materiāli /dokumenti, fotogrāfijas, priekšmeti/, ko jūs būtu ar mieru dāvināt muzejam. Iesākumā lūgums tos ieskenēt /piemēram, tuvākajā bibliotēkā/, tad nosūtīt pa e – pastu kazdanga.muzejs@inbox.lv, tālrunis Kazdangas muzejā 63449755 vai 28616717. 

Uz tikšanos Kazdangā!
R. Dubinska / Kazdangas tehnikuma 1975.gada absolvente R. Cahrausa/

otrdiena, 2015. gada 28. jūlijs

Noslēgušies arheoloģiskie izrakumi un skolotāju seminārs Kazdangā

No 6. līdz 25. jūlijam Kazdangas pils parkā darbojās Latvijas vēstures institūta organizētā arheoloģiskās izpētes ekspedīcija. Balstoties uz vietējo iedzīvotāju sniegtajām ziņām par cilvēku kaulu un senlietu atradumiem, arheologi par mērķi bija izvirzījuši precizēt apbedījumu vietas veidu un tās teritorijas aptuvenās robežas, noteikt apbedījumu veidus, intensitāti, saglabāšanās stāvokli un hronoloģiskās robežas, iegūt antropoloģisko materiālu analīzēm, lai raksturotu Kazdangas iedzīvotāju dzīves līmeni, diētas un patoloģijas, iegūt zinātniskus datus par apbedīšanas rituāla īpatnībām.

Trīs nedēļu ilgušajos izrakumos atsegti 30 netraucēti apbedījumi, kā arī ap 30 cilvēku kaulu paliekas. Lielākā daļa apbedījumu attiecināmi uz 16. gadsimta otro pusi, tie veidoti visai intensīvi – pie kapsētas robežas mirušie ierakti pat trijās kārtās. Apbedītajiem kapu piedevās līdzi doti naži, monētas, adatas, apģērbs bijis sasprausts ar saktām. Izrakumos atsegtas un izpētītas kapsētas rietumu robežas konstrukcijas – zemes valnis un robežakmeņi.

Pētījumu pēdējā nedēļā izrakumos iesaistījās 10 skolotāji no Aizputes, Cīravas, Elejas, Ērgļiem, Jelgavas, Kazdangas, Liepājas, Nīcas, Priekules un Saldus. Skolotāji izrakumos piedalījās semināra „Arheoloģija un tās metodes” ietvaros, kur tie gan praktiski apguva arheoloģiju, gan noklausījās piecas arheologu un vēsturnieku lekcijas. Dalība šādā seminārā nodrošina skolotājiem jaunu zināšanu un prasmju iegūšanu, veicinās to pārnesi, lai pilnveidotu mācīšanas kvalitāti un bagātinātu apgūstamās vielas saturu mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” programmā. Mūsdienīga arheoloģisko avotu skaidrošana, dalīšanās lauka pētījumu pieredzē, mācību stundās prezentētās fotogrāfijas no izrakumiem veicinās skolnieku izpratni par arheoloģisko pieminekļu aizsardzību un interesi par arheologa profesiju.

Arheoloģiskās ekspedīcijas vadītājs Rūdolfs Brūzisceturtdiena, 2015. gada 16. jūlijs

Palīdzi tapt svētkiem Kazdangā

Ir pagājis gads kopš brīža, kad pirmo reizi Kazdangas Parka svētku organizēšanas laikā izskanēja uzsaukums: „Meklējam brīvprātīgos!”. Liekas, ka tas bija nesen, jo brīvprātīgo jauniešu darbs un apņēmība pagājušajā gadā bija neatsverama parka svētku daļa un bez viņiem mēs nebūtu varējuši īstenot ne pusi no plānotā.
Šogad Parka svētki Kazdangā norisināsies 5. septembrī, taču tas vēl nav viss, jo ir pagājuši 5 gadi un atkal ir klāt laiks, kad no visiem Latvijas un pasaules nostūriem Kazdangas pili, savas vecās mācību telpas, ieradīsies apraudzīt bijušie Kazdangas Lauksaimniecības tehnikuma absolventi, kas šos Parka svētkus padarīs vēl interesantākus un aizraujošākus kā iepriekšējos.
Tieši tāpēc jau otro reizi vēlamies pasaulē palaist uzsaukumu: „Meklējam brīvprātīgos!”, jo mums ir nepieciešama tieši tava palīdzība. Mums nav svarīgs tavs vecums vai piederība, jo tieši Tu, lai, kas arī Tu būtu- skolēns, jaunietis, mamma, tētis vai vecvecāks, vari palīdzēt mums izveidot šos svētkus par vienu no neaizmirstamākajiem pasākumiem, kādu Kazdanga ir pieredzējusi.
Lai Tu varētu piedalīties Parka svētku organizēšanā, tev līdz 27. jūlijam jāiesūta neliela motivācijas vēstuli uz e-pastu kazdangasvin@gmail.com un burtiski dažos teikumos jāuzraksta, kāpēc vēlies piedalīties parka svētku organizēšanā un jāpievieno sava kontaktinformācija, lai vēlāk varam ar tevi sazināties.

Jautājumu gadījumā vari droši zvanīt pa telefonu 26681805.

P.S. Parka svētku organizatoriem vienmēr ir nedaudz vairāk redzams un nedaudz vairāk bonusu kā parastam apmeklētājam. Tāpēc piesakies!

Patiesā cieņā jūsu Parka svētku brīvprātīgā,
Ance