ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris

Kazdangas muzeja vēstis


   21.oktobrī Kazdangas muzejā norisinājās pasākums 2.Pasaules kara atbalss. Lai izzinātu tā laika notikumus un apstākļus Kazdangā, uz pasākumu tika aicināti cilvēki, kuri te bija dzīvojuši vai mācījušies tajā laikā. Notikumi ir risinājušies pirms 70 gadiem, tādēļ varam saprast, ka cilvēki, kas to ir piedzīvojuši ir jau krietni gados un šos notikumus skatījuši būdami 11-15 gadus veci. Vecumā, kādā šobrīd atrodas liela daļa pamatskolas skolēnu, kas bija ieradušies uz pasākumu.
     Žēl, ka uz pasākumu veselības problēmu dēļ nevarēja ierasties visi aicinātie viesi, bet gadi prasa savu. Paldies, bijušā muižas dārznieka Zaula meitai Skaidrītei Zaulai, tagad Tiļugai par uzrakstītajām atmiņām – ar to palīdzību ļoti precīzi varējām iztēloties notikumus Kazdangā, kā kapitulācijas laikā notikusi ieroču nolikšana, kādas sajūtas bijušas, dzirdot un redzot bombardēšanas. Kā tālākā sarunā uzsvēra A. Lejas kungs – tagadējā paaudze var būt laimīga, ka šādi notikumi tai nav jāpiedzīvo.
  Paldies Jānim Blūmam, kas bija mērojis vistālāko ceļu uz Kazdangu, Alfrēdam Lejam un Oskaram Dzelmanim par stāstījumu. Jauks bija Oskara Dzelmaņa muzikālais pavadījums ar akordeonu, kurā skanēja melodijas, kādas tikušas spēlētas kara un pēckara laikā.
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru