trešdiena, 2014. gada 24. septembris

Godināsim līdzcilvēkus!

Atkal, jau gads rit uz beigu galu un ir pienācis laiks atskatīties atpakaļ! Kazdangas Pagasta pārvalde aicina arī Jūs, mīļie kazdandznieki, atskatīties atpakaļ uz šo gadu, paskatīties apkārt, ievērot un darīt zināmus arī mums, tos cilvēkus, kas Jums palīdzējuši pēc vislabākās sirdsapziņas. Vai arī gluži vienkārši jau ilgu laiku ir sirds cilvēki un atbalsts, kādam citam.
           Mūsu pagasta stiprums un balsts esam mēs paši! Mēs – smaidošie, strādīgie, atsaucīgie, izpalīdzīgie un labsirdīgie Kazdangas iedzīvotāji.
Sumināsim mūsu goda līdzcilvēkus kā katru gadu valsts svētku koncertā, 15.novembrī. (Ieteikumus iesniedziet Kazdangas pagasta pārvaldē vai kultūras centrā līdz 3. novembrim)
Kazdangas kultūras darbu organizatore

 Inese Birkenfelde

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru