ceturtdiena, 2014. gada 3. jūlijs

Dzirnavu dīķa pļaušana


Pateicoties ziedojumiem, ko biedrība „Kodols” ir saņēmusi no katamarānu un velo braucējiem, pēc daudziem gadiem, atkal tika  pļautas zāles Dzirnavu dīķī. Šajā dabā lielu paldies jāsaka ne tikai puišiem, kas ar īpašu laivu pļāva niedres, bet arī vietējiem iedzīvotājiem, kas šobrīd strādā algoto  pagaidu darbu tautā sauktiem arī par „simtlatniekiem” , kas pļāva no krasta, kas visas šīs niedres un doņus izcēla uz sauszemes. Visiem kopā dabojoties ir paveikts liels darbs.
 Paldies visiem, kas vizinājušie ar katamarāniem. Brauciet atkal un mēs varēsim paveikt vēl daudz dažādu labu lietu  Jūsu ziedotā nauda tiek izlietota labiem mērķiem, patīkamākas vides radīšanai.
M. Tīmane biedrība „Kodols”

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru