trešdiena, 2014. gada 30. aprīlis

Kazdandznieki un Kazdangas viesi mīs uz nebēdu.

Liepājas rajona partnerība un Lauku atbalsta dienests atbalstījuši biedrības ,, KODOLS'' LEADER projektu ,, Mehānisko peldlīdzekļu, velosipēdu un aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Kazdangā”. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties trīs katamarānus, vienpadsmit velosipēdus un divud tandēmus, kurus varēs iznomāt kolektīviem pasākumiem – klašu ekskursijām, nometņu dalībniekiem, tūristiem un citiem organizētiem pasākumiem pieaugušo uzraudzībā.
            Vienpadsmit velosipēdi ir iegādāti, un  3. maijā  ar tiem varēs piedalīties velobraucienā ,, Ripo pretī pavasarim 2014”, kas, katru gadu maija sākumā, notiek Kazdangā.  Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit >>>   Divi tandēma velosipēdi vēl nav nonākuši Kazdangā. Katamarānus izgatavo firma AAC Aktīvās atpūtas centrs, un līdz maija beigām paredzēts, ka tie jau būs novietoti Dzirnezerā.
            Informāciju par velosipēdu un katamarānu nomu pēc 16. maija varēs saņemt Kazdangas tūrisma informācijas punktā – tālrunis 29103813.


Biedrības ,,KODOLS” vadītāja   M. Purviņa

otrdiena, 2014. gada 29. aprīlis

Fotografēsim un filmēsim

Ar Sorosa fonda Latvija atbalstu projektu jauniešiem realizēs Kazdangas NVO „Kodols”
Sorosa fonds Latvija atbalstījis un noslēdzis finansēšanas līgumu ar Kazdangas NVO „Kodols” par projekta „Vēro, domā, darbojies” realizāciju. Projektam piešķirts finansējums -1 500 EUR. Projekta mērķi ir 1)attīstīt jauniešu kvalitatīvās fotografēšanas  un video filmēšanas prasmes, 2) apzināt radošas metodes, kā ar fotogrāfiju un filmēšanu kā vizuālās metodes palīdzību var atainot jauniešu redzējumu par demokrātiju, 3) veicināt jauniešu pašizaugsmi un sadarbību jauniešu starpā.
Jaunieši apgūs tādas profesionālas lietas kā  saturiskumu filmēšanā un fotogrāfijā,   izkops analītisku attieksmi savā attīstībā.
Projektā paredzētas praktiskas nodarbības radošajās mākslās - fotografēšanā un filmēšanā. Tiks organizēta fotoizstāde, plenērs fotografēšanā un filmēšanā sadarbībā ar Aizputes novada jauniešu organizāciju „NEXT”, avīzi „KURSAS LAIKS”, Aizputes TV.  Projekta noslēgumā notiks pieredzes apmaiņa ar Aizputes novada jauniešu organizāciju „NEXT” un Brocēnu novada pašvaldību, kuras realizē apmācības, brīvprātīgo darbu un citas aktivitātes jauniešiem.
Nodarbības notiks Kazdangas pilī TIC telpās:
Fotografēšana– 10.,24. maijā plkst.10.00. 4.jūnijā -plkst.18.00. Vadīs Varis Sants.
Video filmēšana –-9. ,16. un 23.maijā plkst.17.00 Vadīs Nauris Zeltiņš.
Pieteikšanās:Māra Tīmane, t.29103813.
Informācija par projekta pasākumiem un biedrības „Kodols” darbību atrodama blogā www.kazdangaspils.com
NVO „Kodols” locekle Biruta Konrāde


pirmdiena, 2014. gada 28. aprīlis

Putnu dienu lidojums

      2014.gada 17.aprīlī Kazdangas muzejā norisinājās Putnu dienas. Jau tradicionāli katru gadu aprīlī, gandrīz reizē ar atlidojušajiem gājputniem, muzejā tiek organizēta putniem veltīta diena, kurā tiek runāts par putniem, klausītas to balsis, vēroti putni parkā un debesīs.
       Šajā reizē Kazdangas muzeja viesis bija ornitologs, portāla Latvijasputni.lv veidotājs un administrators Kārlis Millers. Viņa stāstītais un rādītais ļāva uzzināt daudz interesantu faktu no putnu dzīves, piemēram, kāpēc te vienu dienu stārķi ir simtiem uz lauka, bet nākamajā dienā – neredzēsim vairs nevienu, jo „vilciens” jau aizgājis, cik tālu putni spēj nolidot bez apstājas, kurš ir mazākais Latvijā sastopamais putns un, kāda ir tā dziesma u.c. interesantas lietas, varējām apskatīt dažāda izmēra putnu gredzenus.
     Paldies visiem, teju 100 bērniem un skolotājiem, kuri atbalstīja šo pasākumu!
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

piektdiena, 2014. gada 11. aprīlis

Lielā talka Kazdangā

Aicinām ikvienu Kazdangas iedzīvotāju uz Lielo talku 26. aprīlī  plkst. 9.00 pulcēsimies pie Kultūras centra. labiekārtosim dīķīti pie Vaidu tilta, sakopsim Rožu kalniņa apkārtni, sakārtosim celiņu pie Fr. Brīvzemnieka pieminekļa Rokaižos.
Aicinām visus iedzīvotājus sakopt savu māju, šķūnīšu, kūtiņu un garāžu apkārtni.


Māra Tīmane

otrdiena, 2014. gada 8. aprīlis

Cāļi piedzied Kazdangu.

Lai gan cāļus skaita rudenī, tomēr Kazdangā tas tika darīts marta pēdējās dienās. Mazo vokālistu konkurss „Kazdangas Cālis” izskanēja jau trešo reizi un šoreiz dalībnieki bija pieteikušies īpaši kuplā skaitā, pavisam kopā 28 un tika plaši pārstāvēti dažādi tuvējie novadi. Cālēni tika vērtēti divās vecuma grupās 2-6 gadi un 7-11 gadi, un to darīja žurija, kurai darbs bija grūts un atbildīgs, jo visi mazie cālēni bija vienlīdz jauki un sirsnīgi. Tomēr, katrā vecuma grupā  tika izdalītas trīs godalgotas vietas ar nominācijām  ”Pats Labākais Cālis”, „2.labākais Cālis” un „3.labākais Cālis”.
Vecuma grupā no 2-6 gadiem cālēni ieguva sekojošas nominācijas: Anna Bartaševica – Kautrīgākais Cālis, Melānija Laima Krūmiņa – Radošais Cālis, Beatrise Bulava – Skanīgais Cālis, Odrija Cinkus – Mīlīgais Cālis, Jūlija Domenika Krūmiņa – Izteiksmīgais Cālis, Laura Ozola – Drosmīgais Cālis, Ance Zundovska – Mīļais Cālis, Kristīne Kolosova – Saulainākais Cālis, Enija Valdmane – daudzsološākais Cālis,  Estere Eglīte – Princešu Cālis, Valters Jonass – 3.labākais Cālis, Sofija Bulava – 2.labākais Cālis un Marija Elīna Lācīte –Pats labākais Cālis.
 Vecuma grupā no 7-11 gadiem nominācijas tika sadalītas – Madara Radvila –Nopietnākais Cālis, Anete Petrēvica – Jaukākais Cālis, Stella Baumane –Raitākais Cālis, Amanda Grablovska – Mīļākais Cālis, Linda Liepiņa – Sirsnīgākais Cālis, Reičela Rone – Drošākais Cālis, Laura Līdeka – Latviskākais Cālis, Sanija Zundovska – Smaidīgākais Cālis, Anete Tamsone – Atraktīvākais Cālis, Jana Mikulāņeca – Aizkustinošākais Cālis, Inga Zonberga – Rotaļīgākais Cālis, Diāna Šmite – Sarežģītais Cālis, Aija Sudraba – 3.labākais Cālis, Ivita Zonberga – 2.labākais Cālis un Sintija Zonberga – Pats Labākais Cālis.
Mazo vokālistu konkursa „Kazdangas Cālis 2014” rīkotāji saka lielu paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un dalībnieku vecākiem un skolotājiem paldies par bērnu sagatvošanu, atbalstīšanu un iedrošināšanu dalībai konkursā. Tāpat lielu paldies sakām SIA „Skrīveru Saldumi” par atbalstu pasākuma tapšanā.  foto no pasākuma varat apskatīt  šeit >>>
Uz tikšanos mazo vokālistu konkursā „Kazdangas Cālis 2015”!
Kazdangas kultūras darbu organizatore

Inese

sestdiena, 2014. gada 5. aprīlis

Lieldienu svinēšana

21.aprīlī plkst 12.00 pie Kazdangas kultūras centra aicinām uz Lieldienu svinēšanu latviskā garā  kopā ar Kazdangas folkloras kopu „Zīle”. Krāsosim oliņas, iesim rotaļās un lustēsimies! 

trešdiena, 2014. gada 2. aprīlis

Ripo pretī pavasarim 2014


Velo orientēšanās Kazdangā „Ripo pretī pavasarim 2014”
nolikums
Sacensību mērķis: Iepazīstināt iedzīvotājus ar Kazdangas kultūrainavu, parka infrastruktūru, popularizēt riteņbraukšanu kā ilgtspējīgu dzīvesveidu.
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS:       Starts un finišs pie Kazdangas pils (Adrese: Jaunatnes gatve1, Kazdanga, Aizputes nov.).
Sacensības notiek 2014. gada 3. maijā.
Pieteikšanās: uz vietas pie Kazdangas pils, reģistrācija no plkst. 9.30
Dalībnieki:Visi interesenti, kuriem riteņbraukšanā ir pietiekama fiziskā sagatavotība, ievērojot transporta kustības un drošības noteikumus.
Sacensību norise: dalībniekiem ar kartes un kompasa palīdzību izmantojot velosipēdu iespējami īsā laikā jāapmeklē noteiktu skaitu apvidū atzīmētu kontrolpunktu un jāatzīmējas katrā kontrolpunktā, kā arī jāatbild uz jautājumiem. Kartes tiks izsniegtas pie pils..
Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Orientēšanās laiks: no plkst. 1000 līdz 1230
Dalībnieki un distance: pirmsskolas vecuma bērniem – marķēta trase; 7 – 12 g.līdz 10 km; 13 – 16 g. ~10 km; 16 - ... g. ~20 km.
vieta: Kazdangas apvidus, parks.
DALĪBAS MAKSA: 2 EUR pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas.
Starta kārtība: Brīvs starta laiks, taču izbraukšanas brīdis tiek piefiksēts.
Finišā uzvarētājs ir tas, kurš visātrāk atradis visus kontrolpunktus un iesniedzis visvairāk pareizo atbilžu uz jautājumiem.
Distance: Mērogs 1:7500, H 2.5m Vidēji blīvs grantēto un asfaltēto ceļu tīkls, samērā labi izbraucami parka celiņi.
Drošība: Dalībniekiem tiek lūgts padomāt par savu un apkārtējo drošību un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī padomāt par velosipēda aprīkojuma prasībām. Velobrauciena rīkotāji neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.
Apbalvošana: plkst. 1300  1. - 3. vietu ieguvēji saņem balvu. Pārsteiguma balvas par interesantāko, atraktīvāko noformējumu sev un velosipēdam.
Kazdangas TICja rodas kādi jautājumi, droši jautā - Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, t. 29103813, e-pasts: kazdanga.tic@inbox.lv

Eita bērni, klausaities, kādi putni mežā dzied...

„Eita bērni, klausaities,
Kādi putni mežā dzied...”
    Lai arī daba mums sagādā dažādus pārsteigumus: te pavasarī silts kā vasarā, te –auksts kā rudenī, tomēr par īstā pavasara atnākšanu nekļūdīgi liecina atlidojušie pirmie pavasara vēstneši – melnie strazdi, dzērves, gulbju un zosu kāši debesīs.
     Tas liecina, klāt Putnu dienas!
     2014.gada 17.aprīlī plkst.11:00 Kazdangas muzejā aicinām dabas draugus un putnu mīļotājus, lai iepazītu putnu balsis. Pie mums viesosies ornitologs, portāla Latvijasputni.lv veidotājs un administrators Kārlis Millers. Ja gribi būt zinošs putnu balsu pazinējs, tad Nāc – klausīsimies, mācīsimies putnu dziesmas un piedalīsimies mini konkursā – Putnu balsu kaleidoskops!
     Lūgums, klašu grupām iepriekš piezvanīt un saskaņot ierašanās laikus, jo, kā zināms, putnu dziesmas labāk klausīties nelielā bariņā!
Tālrunis: 28616717, 63449755 (Ilze)
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma