ceturtdiena, 2014. gada 27. marts

Kazdangas apļi 2014

Skrējiens
„Kazdangas apļi 2014”
Nolikums
Mērķis un uzdevumi.
1.    Turpināt aizsākto tradīciju skrējienu „Kazdangas apļi”.
2.    Popularizēt skrējienu un sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīves veidu.
Laiks un vieta.
          Sacensības notiks 2014.g.31.maijā plkst. 1100,  Kazdangā pie Kazdangas pils.
Sacensību organizatori.
          Sacensības organizē Kazdangas pagasta pārvalde.
Sacensību tiešā vadība – tiesnešu kolēģija.
Galvenais tiesnesis – Kaspars Rudītis.
Programmā.
Vecuma grupa
Meitenes – sievietes
{dz.g.)

Distance
Vecuma grupa
Zēni –
Vīrieši
(dz.g.)

Distance

0.grupa
2008. un jaunāki
300m
0.grupa
2008. un jaunāki
300m
1.grupa
2007.-2006.
500m
1.grupa
2007.-2006.
500m
2.grupa
2005.-2004.
1000m
2.grupa
2005.-2004.
1000m
3.grupa
2003.-2002.
1000m.
3.grupa
2003.-2002.
1000m.
4.grupa
2001.-1999.
1000m
4.grupa
2001.-1999.
2000m
5.grupa
1998.-1996.
2000m
5.grupa
1998.-1996.
3000m
6.grupa
1995.-1980.
2000m
6.grupa
1995.-1980.
3000m
7.grupa
1979. un vecāki
1000m
7.grupa
1979. un vecāki
3000m

Pieteikumi.
          Dalībnieki var pieteikties līdz 31.maijam plkst. 1000.
Vērtēšana.
          Katrā vecuma grupā uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā uzrādītā laika.
Apbalvošana.
1.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu un balvu. 2., 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu.
Piezīmes.
          Par traumām un dalībnieku veselības stāvokli sacensību laikā, rīkotāji atbildību neuzņemas.

VEIKSMĪGU STARTU!

Sporta metodiķis:  K.Rudītis

26165847

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru