ceturtdiena, 2014. gada 27. marts

Kazdangas apļi 2014

Skrējiens
„Kazdangas apļi 2014”
Nolikums
Mērķis un uzdevumi.
1.    Turpināt aizsākto tradīciju skrējienu „Kazdangas apļi”.
2.    Popularizēt skrējienu un sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīves veidu.
Laiks un vieta.
          Sacensības notiks 2014.g.31.maijā plkst. 1100,  Kazdangā pie Kazdangas pils.
Sacensību organizatori.
          Sacensības organizē Kazdangas pagasta pārvalde.
Sacensību tiešā vadība – tiesnešu kolēģija.
Galvenais tiesnesis – Kaspars Rudītis.
Programmā.
Vecuma grupa
Meitenes – sievietes
{dz.g.)

Distance
Vecuma grupa
Zēni –
Vīrieši
(dz.g.)

Distance

0.grupa
2008. un jaunāki
300m
0.grupa
2008. un jaunāki
300m
1.grupa
2007.-2006.
500m
1.grupa
2007.-2006.
500m
2.grupa
2005.-2004.
1000m
2.grupa
2005.-2004.
1000m
3.grupa
2003.-2002.
1000m.
3.grupa
2003.-2002.
1000m.
4.grupa
2001.-1999.
1000m
4.grupa
2001.-1999.
2000m
5.grupa
1998.-1996.
2000m
5.grupa
1998.-1996.
3000m
6.grupa
1995.-1980.
2000m
6.grupa
1995.-1980.
3000m
7.grupa
1979. un vecāki
1000m
7.grupa
1979. un vecāki
3000m

Pieteikumi.
          Dalībnieki var pieteikties līdz 31.maijam plkst. 1000.
Vērtēšana.
          Katrā vecuma grupā uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā uzrādītā laika.
Apbalvošana.
1.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu un balvu. 2., 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu.
Piezīmes.
          Par traumām un dalībnieku veselības stāvokli sacensību laikā, rīkotāji atbildību neuzņemas.

VEIKSMĪGU STARTU!

Sporta metodiķis:  K.Rudītis

26165847

412.Kazdangas jaunsargu aktualitātes

3.martā 37 jaunsargu kandidāti no Kazdangas, Laidiem Skrundas un Nīkrāces Lēnās nodeva jaunsargu solījumu un kļuva par pilntiesīgiem jaunsargiem.
Jaunsargi vispirms apmeklēja O.Kalpaka muzeju Airītēs, kur iepazinās ar pulkveža O.Kalpaka biogrāfiju, 1919.gada marta kaujām Skrundas apkārtnē un nolika ziedus, godinot kritušos karavīrus. Pēc tam jaunsargi apmeklēja bijušo Krievijas armijas bāzi Skrundā. Pēc nelielās ekskursijas jaunieši vakarā devās uz Lēnām, kur par godu O.Kalpaka piemiņai svinīgā gaisotnē notika jaunsargu uzņemšana.
13.martā Kalētos pulcējās 23. jaunsargu un skolu komandas, lai piedalītos Kalētu kausa izcīnās sacensībās. Apvienotā Kazdangas un Laidu jaunsargu komanda izcīnīja otro vietu, piekāpjoties tikai mājinieku komandai. Kazdangas komandā startēja N.Tamsons  M.Ņikiforovs, L.N.Ņikiforovs. Sacensību dalībniekiem bija jāveic 3km distance ar dažādiem uzdevumiem, kā piemēram, ugunskura kurināšana, šaušanu pa mērķiem, nosacīta mīnu lauka un citu šķēršļu pārvarēšana utt.. 
Jaunsargiem jāsāk gatavoties „Kazdangas kausa” militārās daudzcīnās sacensībām. Sacensības notiks 17.maijā Kazdangas sporta bāzē. Programmā; NATO šķēršļu josla, granātas mešana mērķī, šaušana ar pneimatisko šauteni un 3-5km kross. Komandā 3 jaunieši un 1 jauniete.


Jaunsargu instruktors: K.Rudītis.

ceturtdiena, 2014. gada 20. marts

Seminārs "Sievišķās intuīcijas modināšana"

Radoši terapētiskais seminārs/nometne
 „Sievišķās intuīcijas modināšana”
Kazdangā, 11.04.14.-13.04.14.,semināru vada psiholoģe Gita Veisa
„Mēs sievietes piesaucam intuīciju un instinktus, lai apjaustu lietu būtību. Mēs ņemam talkā savas maņas, lai izdibinātu patiesību, lai ekstrahētu barojošu vielu no savām atskārsmēm, lai saskatītu to, kas ir redzams un uzzinātu to, kas ir zināms. Tā mēs kļūstam par radošās uguns glabātājām un iemantojam dziļu atziņu par Dzīvības-Nāves-Dzīvības ciliem dabā.”
/Klarisa Pinkola Estesa/
Dārgās sievietes aicinu jūs uz radošo semināru, kurā ceļosim laikā, modināsim senču gudrības un sievišķo pirmsākumu sevī caur pasaku, dejas kustību un rokdarbiem. Meditēsim kā to darīja mūsu vecvecmātes darot rokdarbus, dejosim tā, it kā mūs neviens neredzētu un dalīsimies tajā gudrībā, par ko sievietes savā starpā vairs nerunā.
Šajā seminārā terapētiski un meditatīvi apcerēsim un analizēsim sievietes mūžseno psihes ainu un mūžsenos dzīves uzdevumus. Ar pasakas palīdzību un vingrinājumiem paraudzīsimies uz savu dzīvi kopumā,  esošo un plānojamo dzīves posmu. Pildot praktiskus uzdevumus veicināsim radošuma, intuīcijas un ticības spēku sevī, kas mūsos mīt no brīža, kad ieradāmies šai saulē , tikai neapzināmies un dažkārt neprotam tos lietot. Taču, kā teicis Jungs: ”Psihē nekas nepazūd uz visiem laikiem. Mēs varam būt pārliecināti, ka psihē nozaudētās lietas tur glabājas joprojām”.
 Izmantojot senas gudrības un praktiskus vingrinājumus veicināsim:
·       savu radošumu, kas ir sievietes iekšējais resurss,
·        ticību, kas ļauj patstāvīgi pieņemt lēmumus un sajust sevi kā unikālu veselumu,
·       intuīcijas apjausma un aktivizēšana,
·       ar rokdarbu un kustības palīdzību piedzīvosim personīgas sievišķās atklāsmes,
·       apzināsim savus iekšējos un ārējos kritiķus, kas traucē radoši izpausties.
Sākums: 11.04.14., pl.: 18:00-21:00 nodarbības un tējas pauze.
12.04.14. pl. 8: 30 brokastis, 9:30 nodarbības, 14:00 pusdienas, 15:30 nodarbības,
19: 00vakariņas, brīvais laiks, nakts miers.
13.04.14.pl.8:30 brokastis, 9:30 nodarbības, 14:00 pusdienas, noslēgums,16:00 mājupceļš.
Semināra maksa 85,-euro. (cenā ietilpst 3 naktis viesu namā, ēdināšana, tējas pauzes, materiāli darbam, brīvdienas no  rutīnas un ekoloģiskas gaisa peldes). Līdzi ņemiet ērtus apavus darbam iekštelpās, dzeramo ūdeni. Krāsaini šifona gabaliņi un puķaini audumiņi noderēs sagriešanai  rokdarbos un  savstarpējai apmaiņai.
Ja esat pieņēmušas lēmumu par dalību seminārā piesakieties pie Gitas Veisas, tel.:26773182 vai koordinatores Māras Tīmane, tel.:29103813. 

otrdiena, 2014. gada 18. marts

Ar atmiņām par Ernestu!

 Kazdangas muzejā 2014.gada 13.martā notika Kazdangas muzeja izveidotāja Ernesta Treimaņa atcerei veltīta pēcpusdiena „Atcerēsimies Ernestiņu!”. Datums nebija nejauši izvēlēts, 13.marts – Ernestiem vārda diena, bija izvēlēts ar nodomu.
     Šajā pasākumā piedalījās vistuvākie Ernesta līdzgaitnieki, draugi un kolēģi, lai kavētos atmiņās par kopā pavadītajiem brīžiem. Pasākumu ne tik nopietnu darīja tā visjaunākie apmeklētāji, vistuvākie Ernesta kaimiņi PII „Ezītis” bērniņi. Šai paaudzei gan nav bijusi tā izdevība viņu satikt, bet, kā stāstīja „Ezīša” vadītāja Ilga Bloka, tad Ernestiņš bieži vien ir pavēris bērnudārza durvis un pavaicājis, - vai kaut ko nevajag, uzcienājis bērnus ar bumbieriem un āboliem.
     Jauku muzikālu priekšnesumu sniedza dziedošais kolektīvs, kas dzied savam un citu priekam, kuru kopā aicina Maija Purviņa.
     Katram no atnākušajiem ar Ernestu bijusi atšķirīga saikne - gatavošanās pedagoģiskajām konferencēm, ģimenes draugi, darbs parkā, mākslinieku uzņemšana, mūža pēdējie gadi un katrā no šādām reizēm cauri vijies gan prieks, gan skumjas bet visu atmiņās dominēja domas par Ernestu, kā cilvēcīgu, vienkāršu, izpalīdzīgu, darbīgu cilvēku.
     Visu vienā reizē neizstāstīt, tādēļ – uz tikšanos pēc gada Ernestu dienā!
    
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

pirmdiena, 2014. gada 17. marts

Zemnieku balle

21.martā plkst.20.00 Kazdangas kultūras centrā (Pils gatve 4)aicinām uz „Zemnieku balli” pie klātiem galdiem, par jautrību gādās „Dullais bocmanis Andža” Dalības maksa Eur 10.00 (Ls 7.00)  Vēl pēdējais brīdis pieteikties un samaksāt pie Ineses T.26681805

trešdiena, 2014. gada 12. marts

Piedzīvo nakti pilī

„Piedzīvo nakti pilī”
2014.gada 28. martā
Organizatori
Kazdangas tūrisma centrs sadarbībā ar Aizputes IDEJU MĀJAS jauniešiem. 
PIETEIKŠANĀS
Pasākumam var pieteikties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem kas, dzīvo vai mācās Aizputes novadā. Vēlams pieteikties līdz  26. martam. Kazdangas tūrisma centrā  pie vadītājas Māras Tīmanes T:29103813.  Lai saņemtu organizatoru atļauju piedalīties pasākumā, jāatnes vai jāiesūta kazdanga.tic@inbox.lv  uzrakstīta vai uzzīmēta ideja par to, ko gribētos uzlabot Kazdangā, Kazdangas parkā. Jauniešiem līdz 18 gadiem pieteicoties jāiesniedz organizatoriem vecāku parakstīta atļauja  (Atļaujas paraugu skatīt zemāk)
PASĀKUMA NORISE
Plkst. 19.00-19.30 -Iekārtošanās.
No plkst. 19.30 -Grupu darbs, laiks ar viesi Andžeju Reiteru  /ko es vēlos, ko es daru, ko es protu/
No plkst.22.00 -Fotoorientēšanās pa pili
22.30 -Kopīgs ideālais iekštelpu pikniks no pašu atnestajiem produktiem.
No plkst.23.20 -Mūzikas darbnīca, viss ap un par mūziku /radīsim, baudīsim, izdejosim/   
2.00 -Nakts kino
Pēc filmas naktsmiers
Plkst.6.30 – celšanās
Plkst. 7.00 pankūku darbnīca un mājupceļš.
NĀC PATS UN PAŅEM LĪDZI DRAUGUS!
Pasākuma dalībnieks apņemas: kārtīgi uzvesties un klausīt, ko saka organizatori, ar cieņu attiekties pret pārējiem dalībniekiem.
Līdzi ņemamās lietas: guļammaiss/ sega un spilvens, vakara uzkodas, kabatas lukturītis. Ērti maiņas apavi. Ja mājās ir kāds mūzikas instruments, tad arī to var paņemt līdzi. Dalības maksa 2,- EUR
Bērniem līdz 18 gadu vecākiem nepieciešama vecāku atļauja.


Kazdangas tūrisma centra vadītājai Mārai Tīmanei
______________________skolas __. klases

skolnieka(-ces) _______________________________
( vārds, uzvārds)
VECĀKU ATĻAUJA

Es, ____________________________________, piekrītu , ka mans bērns
            (vārds, uzvārds)
piedalās Kazdangas tūrisma centra rīkotajā pasākumā „Piedzīvo nakti pilī” 2014. gada 28. martā laikā no plkst. 19.00 līdz 29.marta plkst. 7.00.
Telefona Nr.________________________

_______________________________
(paraksts)

Izstāde bibliotēkā

Augsti bēris kājas cēla,
Pret kalniņu tecēdams.
Asi kalti pakaviņi
Vairāk zelta ne sudraba.

Kazdangas pagasta bibliotēkas lasītavā līdz 1.aprīlim apskatāma foto šeit >>>

laidenieces Ainas Baumanes zirgu kolekcija (dvieļi, foto, glezniņas, keramika u.c.)

pirmdiena, 2014. gada 10. marts

Pavasara saulgrieži pie avotiņa

21. martā plkst.10:00 Pavasara saulgrieži kopā ar Kazdangas folkloras kopu „Zīle”. Pasākums notiks Kazdangā pie somu pirts avotiņa.
Līdzi ņemt skaisti raibi krāsotas oliņas, ka arī svaigas, jo visi kopā cepsim penku. Lustēsimies uz nebēdu ,šūposimies, ripināsim olas un dziedāsim.

Uz tikšanos saulgriežos pie avotiņa!

Kā mēs pavasari sveicām pērn, varat apskatīt Šeit >>>